دعانویس ازدواج و بخت گشایی در تمام ایران و جهان 🤲 ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعانویسی برای ازدواج

دعانویسی برای ازدواج و بخت گشایی جوانان در سراسر ایران و جهان پذیرفته می شود > ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

لطفا جهت دعانویسی برای ازدواج و بختگشایی در تمام ایران و جهان با شماره: ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶ تماس بگیرید.

خداوند فرازمند از هود علیه السلام حکایت کرده می فرماید و قوم من از پروردگارتان آموزش بخواهید و آن گاه به سوی او توبه آورید تا از آسمان بر شما بارانی یکریز فرستد و شما را نیرو بر نیرو بیفزاید و گناهکارانه روی مگردانید سوره هود ۵۲ .

دعا نویسی ازدواج در کرمان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در خوزستان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در آذربایجان شرقی و غربی < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶ < دعا نویس بختگشایی

دعانویس بخت گشایی

دعانویس بخت گشایی و ازدواج در کرج < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در شهریار < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در دماوند < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در چالوس < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در بومهن و رودهن < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعانویس ازدواج اول نتیجه بعد هزینه

دعا نویسی ازدواج در پردیس < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در لواسان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶ < دعانویس بخت گشایی

دعا نویسی ازدواج در طالقان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعانویس بخت گشایی و ازدواج در قزوین < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در ارومیه < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعای بخت گشایی دختر مجرد

 

دعا نویس بختگشایی
دعانویس بخت گشایی

 

دعای بخت گشایی سریع بهجت

استخاره برای باز شدن بخت

دعای چهارده روزه بخت گشایی

بخت گشایی با قرآن

دعای بخت گشایی روی لباس

چله برای باز شدن بخت

دعای باز شدن بخت بسته شده دختر

دعا نویسی ازدواج در رفسنجان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در اهواز < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در آبادان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در بندرعباس < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعانویس بخت گشایی و ازدواج در رشت < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در ساری < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶ < دعا نویس بختگشایی

دعا نویسی ازدواج در تهران < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در اسلامشهر < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

بهترین دعا نویسی ازدواج در اصفهان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در شیراز < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ماهر در مشهد < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در کرمانشاه < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در کردستان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در اراک < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در دزفول < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶ < دعا نویس بختگشایی

دعا نویسی ازدواج در زاهدان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در زنجان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در کردستان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در سنندج < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در مازندران < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

 

دعانویسی ازدواج جوانان

خداوند سبحان از شعیب علیه السلام حکایت کرده می فرماید و از پروردگارتان آمرزش بخواهید سپس به درگاه او توبه کنید بی‌گمان پروردگار من بخشاینده های دوستدار است سوره هود ۹۰ .

دعا نویسی ازدواج در گیلان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعانویس بخت گشایی و ازدواج در آمل < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در بابل < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در قم < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در یزد < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در زرند < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در زاهدان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی خوب در تبریز < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶ < دعانویس بخت گشایی

دعا نویسی ازدواج در اردبیل < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در خرم آباد < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶ < دعا نویس بختگشایی

دعا نویسی ازدواج در شهرقدس < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در گرگان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در کاشان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در ملارد < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در نیشابور < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در دزفول < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعانویس ازدواج اول نتیجه بعد پول

دعا نویسی ازدواج در سبزوار < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در گلستان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در پاکدشت < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

گفتند ای پدر برای ما از گناهانمان آموزش بخواه که ما بی گمان گنهکار بوده ایم گفت به زودی برای تان از پروردگار ما آموزش می خواهم که اوست آموزنده بخشاینده سوره یوسف ۹۸ .

دعا نویسی ازدواج در نجف‌آباد < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در بروجرد < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در قرچک < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در بجنورد < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در ورامین < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در بوشهر < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در ساوه < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در بیرجند < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در سیرجان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶ < دعا نویس بختگشایی

دعا نویسی ازدواج در ایلام < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در بوکان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در سمنان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در فردیس < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در مراغه < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در شاهین‌شهر < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در ملایر < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در مهاباد < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعانویس ازدواج و بخت گشایی

دعا نویسی ازدواج در سقز < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در بندر ماهشهر < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعانویس بخت گشایی و ازدواج در رفسنجان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶ < دعانویس بخت گشایی

دعا نویسی ازدواج در گنبد کاووس < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در شاهرود < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در مرودشت < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در جهرم < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶ < دعا نویس بختگشایی

دعا نویسی ازدواج در مریوان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در تربت حیدریه < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

و هنگامی که برای مردم رهنمود آمد چیزی آنها را باز نذاشت که ایمان آورند و از پروردگارشان آموزش بخواهند جز انتظار این که سنت خداوند در عذاب پیشینیان برای آنان نیز سر برسد یا عذاب پیش روی آنها آید سوره کهف ۵۵ .

دعا نویسی ازدواج در شهرضا < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در زابل < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در یاسوج < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در میاندوآب < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در خرمشهر < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در مرند < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در جیرفت < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در بم < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعانویس بخت گشایی و ازدواج در بهبهان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در دورود < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در نظرآباد < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در محمدشهر < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در ایذه < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در بندر انزلی < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

چرا از خداوند آموزش نمی خواهید باشد که بر شما بخشایش آورد سوره نمل ۴۶ .

دعا نویسی ازدواج در اندیشه < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در ایرانشهر < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در فسا < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در برازجان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در بانه < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در چابهار < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در رباط‌کریم < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در کاشمر < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶ < دعا نویس بختگشایی

دعا نویسی ازدواج در شوشتر < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در قوچان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در لاهیجان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در اهر < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در مسجدسلیمان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در تربت جام < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در ابهر < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در پرند < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در کازرون < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

همچنین ببینید>> دعانویس خوب در مشهد

دعانویس بختگشایی

دعانویسی ازدواج و بخت گشایی در بهشهر < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در سلماس < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در پیرانشهر < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در الیگودرز < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در فولادشهر < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در بناب < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در شیروان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در میبد < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶ < دعا نویس بختگشایی

دعا نویسی ازدواج در تاکستان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در لنگرود < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در شوش < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در نهاوند < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶ < دعانویسی بخت گشایی

دعا نویسی ازدواج در اردکان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس بخت گشایی

دعا نویسی ازدواج در رامهرمز < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در میناب < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در آران و بیدگل < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در بابلسر < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در گلپایگان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در بروجن < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در تنکابن < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در علی‌آباد کتول < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در آستارا < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در سوسنگرد < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در تویسرکان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعانویسی ازدواج و بخت گشایی در گرمسار < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعانویس ازدواج هزینه بعد از نتیجه

دعا نویسی ازدواج در دماوند < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در صومعه‌سرا < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در ماکو < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در سردشت < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در سرپل ذهاب < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در سراب < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶ < دعا نویس بختگشایی

دعا نویسی ازدواج در آستانه اشرفیه< ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در محلات < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در شادگان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶ < استاد دعانویس بخت گشایی

دعا نویسی ازدواج در دلیجان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

بهترین دعانویس ازدواج

دعا نویسی ازدواج در گناباد < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در لردگان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعانویسی ازدواج و بخت گشایی در قشم < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در کیش < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در اشنویه < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در طبس < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در خلخال < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در فریدونکنار < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در کهریزک < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در رامسر < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در بندرلنگه < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در اشتهارد < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در هندیجان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در نائین < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در پلدختر < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در پاوه < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در بندر دیلم < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶ < دعا نویس بختگشایی

دعا نویسی ازدواج در گیلانغرب < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در خوانسار < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در بستان‌آباد < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در بوئین‌زهرا < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در شازند < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی ازدواج در کبودرآهنگ < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

 بهترین استاد دعانویس بخت گشایی در سراسر ایران


گالری:

دعانویس دعای بازگشت معشوق 🤲 روایت آنچه سزاوار است در زمان غیبت بخوانید

دعانویس دعای بازگشت معشوق

دعانویس دعای بازگشت معشوق و روایت آنچه سزاوار است در زمان غیبت بخوانید

دعانویس دعای بازگشت معشوق امروزه از مهمترین نیازها و درخواست های کاربران در سراسر ایران از جمله (بر اساس گزارش گوگل) در شهرهای:

خوزستانمشهدتبریزاصفهانکرجشیراز است و مثلا خواهان جدی دعانویس بازگشت معشوق در تهران هستند.

دعانویس بازگشت معشوق

این موضوع به حدی در میان کاربران مورد توجه و استقبال قرار گرفته است

که شاید پاسخ به آن و نتیجه بخشی حتمی و تضمینی آن برای ایشان را بتوان معجزه بازگشت معشوق نامید.

 

دعانویس بازگشت معشوق تضمینی در کمترین زمان ممکن

درخواست بازگشت معشوق از سوی عاشقان آنها (گزارش میدانی)

به گزارش سامانه دلگرم کاربرانی که خواهان بازگشت معشوق خود هستند نکاتی را ذکر نموده اند که نشان می دهد این موضوع برای بسیاری از کاربران از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. در زیر به مواردی از آنها اشاره می نماییم:

نیلوفر

من از ته برا همتون تو این غروبه جمعه دعا میکنم به هر خواسته قلبی دارین برسین شماها هم برا من دعا کنید هیچی از عشقم نمیدونم رفت مهلته یک خدافظی بعد دو سال زندگی برام نزاشت خدا چه امتحانه سختیه از ما میگیری اخه هیچی از خودش نگفت حتی اسم پدر مادرش هر کحا هست الهی سالم و خوشحال باشه من و از همه جا بلاک کرد و رفت بی دلیل از خدا میخوام هیچکدومتون همچین غمی نبینین باور کنید دعاهاتون مستجاب میشه وقتی قلبا ایمان داشته باشین برمیگرده حداقل اینه سعیتو نو کردین و امیدوار بودن اجابته دعاس دل وقتی بخواد و باشه زمان و مسافت مفهومی نداره ی تماس هیچ زحمتی نداره غرور عالیه نه وقتی دلت بمیره الهی امییییییین برسیم همه

حمید گودرزی میگه

سلام به دوستان لطفا یه دعای قوی بهم معرفی کنید واسه برگشتن معشوق ممنون

راضیه| ۱۱ ماه پیش

مورد 5 سوره ضحی کامل نیست بایدکاملشو بخونیم؟یا همینوطوری که نوشته و کامل نیست؟

;کاربر دیگر گفته

من هم عشقم و گم کردم حاضرم بمیرم ولی وپیدایش کنم اون کسی بود که تو خوابم آمد سراغم حتی اسمشو تو خوابم بهم گفت اسم مادرش بهم گفت اسمش حمید بود اسم مادرش مریم حالا من کجا را بگردم دنبالش امیدوارم وپیدایش کنم

Fatemeh

ادمای موقت درسایی دائمی میدن ارزششا نداره کل زندگی رو ببازه ادم بخاطر نبودن یه نفر،،مطمئن باشید اگه کسی یاچیزی رو ازدست بدین خدا جایگزین بهتری براتون داره به زمانبندی خدا ایمان داشته باشید میدونم دل کندن ودوری ازکسی که ادم دوست داره دردناک ووحشتناکه ولی کسی که عاشق باشه موندنی نه نرفتی وقتی میخاد بره پس برای موندنش نجنگ

جاوید

سلام کسی هست کمکم کنه واقعا زیاد به کمک راهنمایی دارم ممنون میشم کسی بتونه کمک کنه🙏

ناهید

یه پسری تو دانشگامون منو خیلی دوس داشت در حدی که میدونم نیتش خیر بود ولی من حتی اجازه ندادم حرف بزنه چند باری اومد در خوابگامون باهام حرف بزنه ولی من چون خیلی خجالتی بودمو ترسو سرش داد زدم اون خیلی آروم بود باید میزد تو گوشم از بس با صدای بلندو عصبانی سرش داد زدم ولی بازم برگشت پسر داییش همکلاسم بود به اونم گفته بود میخامش بهش بگو ولی سر اونم داد زدم من خیلی آدم پستیم البته من همون موقه پشیمون شدم ولی از بس ترسوم بزدلو خجالتیم نتونستم برم سمتش بدجور دلشو شکستم الان آهش منو گرفته خواستگار برام میاد ولی دیگه برنمیگرده میخوام پیداش کنم ولی چون شهر اونا دانشجو بودم دیگه امکانشو ندارم ببینمش ولی تو اینستا اسمشو زدم کلی شبیه اسمش تو اینستاس یکیو پیدا کردم کلی پیج با همن عکسا هست و اسمش، کمی شک دارم که اون باشه چون ده سال گذشته منم حافظم کنده نمیدونم خودشه یا نه بهش پی ام دادم ولی آخرین پستاش مال حداقل ۴ هفته پیشه ، نیست که جوابمو بده آقایون شما نظرتون بگین اگه یه روز دایرکتمو ببینه جواب بده ممکنه منو از خودش برونه یا بازم بر میگرده تو رو خدا هرکی پیاممو دید یه صلوات برام بفرسته پیداش کنم

یلدا میگه

من قبلا خوندم و بهش اعتقاد پیدا کردم اول و مثبت به این موضوع فکر کردم،این دعایی که گفته ۱۱مرتبه بخون جواب گرفتم،الانم باز میخوام بهش متوسل بشم خداکنم باز جواب بگیرم

ناشناس میگه

عشقم بعد از ۹ سال میره خیلی وابسته و عاشقم چیکار کنم دارم افسره میشم

+ سایر نظرات کاربران…

دعانویس بازگشت معشوق

روایت آنچه سزاوار است در زمان غیبت بخوانید

عبدالله بن سنان گوید امام صادق علیه السلام فرمود به زودی شب های شما را فرا خواهد گرفت بی آنکه دانشی در شما دیده شود

و یا پیشوایی که شما را هدایت کند و در آن زمان کسی نجات نخواهد یافت مگر آن که دعای غریق بخواند عبدالله بن سنان گفت دعای غریق چگونه از فرمود:

بگو “یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک” عبدالله بن سنان گفت گفتم “یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک” ای دگرگون کننده دلها و دیده ها مرا به دین استوار کن.

امام صادق علیه السلام فرمود: خداوند گرم کننده دلها و دیده هاست ولی تو همانگونه که من می گویم بگو “یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک “.

ابراهیم جعفری حدیثی را ذکر کرده که در آن از غیبت امام مهدی علیه السلام یاد شده و بخشی از آن حدیث این است که راوی گفت:

از امام پرسیدم شیعیان چه باید بکنند؟ امام فرمود: بر شما باد به دعا و انتظار فرج و به زودی دانشی برای شما پیش خواهد آمد خدا را شکر کنید و به آنچه برای شما پدید آمده چنگ بزنید.

گفتم چه دعایی بکنیم که امام فرمود بگویید: “اللهم انت عرفنی نفسک و عرفتنی رسولک و عرفتنی ملائکتک و عرفتنی ولا امرک اللهم لا اخذ الا ما اعطیت و لا اقی الا ما وقیت اللهم لا تغیبنی عن منازل اولیائک و لا تزغ قلبی بعد اذ هدیتنی اللهم اهدنی لولایه من افترضت طاعته.”

دعای بازگشت معشوق در زمان غیبت امام زمان باید خوانده شود

خدایا خود را به من نشناسانی دی و پیامبرت را به من شناساندی و فرشتگان ترا بهمن شناساندی و اولیای عمرت را به من شناساندی خداوندا جز آنچه به من داده ای نخواهم گرفت و جز آنچه مرا بازداشته دست نخواهم داشت خداوندا جایگاه های اولیا را از من خالی مدار و دلم را پس از آن که ما را هدایت کردی زنگار مزن خداوندا مرا به ولایت کسی که طاعتش را واجب کرد های هدایت کن .

 

دعانویس بازگشت معشوق دعارسان
دعانویس بازگشت عشق

کلمات کلیدی مهم درباره درخواست دعای بازگشت معشوق

بازگشت معشوق

شمع تراپی برای بازگشت معشوق

دعای مرجانه برای بازگشت معشوق

دعای بازگشت معشوق در یک روز نی نی سایت

دعای فوق العاده قوی برای برگشت معشوق

دعانویس بازگشت معشوق

دعای بازگشت معشوق

دعانویس بازگشت معشوق در تهران

طلسم بازگشت معشوق فوری

دعای بازگشت معشوق در یک روز نی نی سایت

سوره ضحی برای باز گشت معشوق رفته

دعای بازگشت معشوق نی نی سایت

دعای برگشت معشوق با اسم مادر نی نی سایت

دعای شب جمعه برای بازگشت معشوق

دعای بازگشت معشوق از راه دور

دعای بازگشت معشوق در یک روز

ذکر الله الصمد برای بازگشت معشوق

دعای برگشت معشوق از راه دور با فلفل سیاه

سوره کوثر برای بازگشت معشوق

دعا برای برگرداندن معشوق

دعای باز گشت معشوق بین یک الی سه روز

دعا برای بازگشت سریع معشوق

تلفن دعانویس باز گشت معشوق تضمینی

دعا برای برگشتن شخصی که رفته

دعای بازگشت معشوق تضمینی

بازگشت معشوق رضایت مشتری

دعانویس برای ترس > دعای رفع موهوم و اهزان و ترس و برطرف شدن سختی ها

دعانویس برای ترس

دعانویس برای ترس > دعای رفع موهوم و اهزان و ترس و برطرف شدن سختی ها

دعانویس در این پست احادیث و نقل قول هایی را برای دفع ترس تهیه نموده است. لطفا برای دوری از ترس و دریافت کمک دعانویس با ذکر یک صلوات با شماره ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶ تماس بگیرید.

از امام کاظم علیه السلام نقل شده است: که از اجدادش علیه السلام نقل نمود: که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم به علی بن ابیطالب علیه السلام فرمود: ای علی هرگاه کاری سخت برایت پیش آمد و یا بلایی بر تو نازل شد بگو “اللهم انی اسئلک بحق محمد و آل محمد ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تنجینی من هذا الغم.” خداوندا به حق محمد و خاندان محمد از تو درخواست می کنم که بر محمد و خاندان محمّد درود فرستید و مرا از این غم و غصه نجات بخشی .

همچنین ببینید > دعانویس تهران

ابی حمزه گوید: از امام جواد علیه السلام اجازه ورود خواستم امام از خانه بیرون آمد در حالی که لب هایش تکان می خورد و فرمود از این مبهوت شده‌ای ؟ گفتم آری فدایت شوم امام جواد علیه السلام فرمود: به خدا سوگند کلمه گفتم که هیچ کس آن را نگفته مگر آنکه خداوند امر دنیا و آخرتش را کفایت کرده.

گفتم فدایت شوند آن کلمه چیست؟ فرمود هرکس هنگامی که از خانه بیرون میرود بگوید “بسم الله الرحمن الرحیم حسبی الله توکلت علی الله اللهم انی اسئلک خیر اموری کلها و اعوذ بک من خزی الدنیا و عذاب الاخره”. به نام خداوند بخشنده مهربان خداوند مرا بسنده است بر او توکل می کنم خداوندا! از تو خیر کارهایم را می خواهم و از کاری دنیا و عذاب آخرت به تو پناه میبرم به خداوند آنچه می‌خواهد را برآورده خواهد نمود و از این جمله دعایی است دیگر از امام باقر علیه السلام که آن را در کتب اصحابمان یافتم و آن این است که امام باقر علیه السلام به یکی از اصحاب فرمود: آیا دعایی که ما اهل بیت در سختی ها و هراس از شیطان و در کارهایی که توانایی آن را نداریم میخوانی مرا به تو نیاموزم ؟

همچنین ببینید > دعانویس برای پولدار شدن

دعانویس افزایش برکت رزق و روزی  و درآمد توسعه کسب و کار در تمام ایران و جهان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

راوی گفت: آری پدر و مادرم به فدایت. امام باقر علیه السلام فرمود: بگو “یا کائنا قبل از کل شیء ان و یا مکون کل شیء و یا باقی بعد کل شیء صلی الله علی محمد و اهل بیته و افعل بی کذا و کذا”. ای که پیش از هر چیز هستی داشته اید و هر چیزی را خودت تو آفریدی و ایکس پس از هرچیز نیز می مانید بر محمد و اهل بیت او درود فرست و چنین و چنان کن و فلان حاجتهای مرا براورده ساز .

دعانویس برای ترس

دعانویس برای دفع ترس

دعانویسی برای ترس

دعانویس دفع ترس

دعای دفع ترس

دعانویس خوب

دعانویس ازدواج خوب و دعای رفع کدورت بین زن و شوهر و دعای رفع اختلاف زن و شوهر و دعا برای آشتی زن و شوهر

دعانویس ازدواج خوب و دعای رفع کدورت بین زن و شوهر

دعانویس ازدواج خوب با بهترین دعای رفع کدورت بین زن و شوهر و دعای رفع اختلاف زن و شوهر و دعا برای آشتی زن و شوهر

امروز بهترین دعانویس ازدواج می خواهد تا بهترین دعای رفع کدورت بین زن و شوهر و دعای رفع اختلاف زن و شوهر و دعا برای آشتی زن و شوهر را آشکار سازد.

هرچند بهترین دعانویس می تواند معمولا علاوه بر مشاوره به شما دعاهایی اسلامی و قرآنی را برای رفع کدورت بین زن و شوهر و دعای رفع اختلاف زن و شوهر و دعا برای آشتی زن و شوهر ارائه نماید ولی روال و دعاهای ساده ای موجود هستند که شما با آنها می توانید کاملا ایگان و بدون هیچ هزینه ای ۀنها را در زندگی خود تجربه نمایید و ما آنها را اینجا برای شما معرفی می نماییم.

دعانویس ازدواج خوب و دعای رفع اختلاف زن و شوهر

بهترین دعای محبت برای افزایش مهر زن و شوهر و رفع اختلاف آن ها

بسیاری از عوامل مانند احترام متقابل بین زن و شوهرها ، اهمیت دادن به همسر ، مهیا کردن شرایط مناسب زندگی ، همراهی همسر در امور مختلف ، پرهیز از بحث و مجادله ‏های بی ‏نتیجه ، توجه به خواسته ‏های جنسی ، صداقت و امانت و فداکاری و گذشت موجب ایجاد مهر و محبت افزون بین زن و مرد می شود . در کنار این راهکارها خواندن بعضی از دعاها و آیات قرآن می تواند به افزایش مهر و محبت زن و شوهر کمک کند. دعاهایی که در این بخش از دعانویسی ارائه شده است می تواند موجب جلب محبت همسر شود.دعای رفع کدورت و اختلاف زن و شوهر برای آشتی زوجین

دعا برای بازگشت محبت به زن و شوهر

1.دعای (یا مُقَلِبَ القلوب قَلِب قَلبَها و روحَها و جَسدَها علیٰ مَحبَتی و عشقی و اُنسی و اُلفَتی و مَوَدَتی و قبولِ قَولی بِحَقِ یا بَدوح و یا وَدود اَجِب دَعوتی یا وَصلائیل) را 444 مرتبه بر تکه ای نبات خوانده و به همسرتان دهید تا میل کند.

2. اگر زن و شوهری با یکدیگر بحث و جدل کردند به طوری که دوست نداشتند حتی یکدیگر را بنگرند و بر سر مواضع خود پافشاری نمودند باید یک نفر واسطه گردد و دعای زیر را برای آنان بخواند.

الف) ذکر یا وَدود را بر دو تکه شیرینی یا قند یا نبات یا لیوانی شربت و یا زولبیا بامیه بخواند و به آن ها دهد تا بخورند.

ب) یک بار سوره واقعه را بر دو عدد شیرینی یا آب نبات یا زولبیا بامیه بخواند و بعد از آندعای زیر را قرائت کند و شیرینی را به آنها بدهد تا بخورند.

تَوَکَلوا یا خُدام هذهِ السُورَه بِالاُلفَه و المَحَبَه بَینَ فلان بن فلان و فلانه بنت فلانه بحق هَهطُوب هَهطُوب لُهوب اَجِب یا صَمتُون ذُوبَهاء و جَمال تَوَکَلوا یا خُدام هذهِ السورَةِ الشَریفَة بِالمَحبَة الدائِمَه وَالوِداد بین فلان بن فلانة و فلانه بنت فلانه بِحَقِ هذهِ السُورَةِ عَلَیکُم و طاعَتَها لَدَیکُم.

*نکته:

 • به جای فلانه بنت فلانه اسم زن و مادرش و به جای فلان بن فلانه اسم شوهر و مادرش را بگویید.

 • در دستور دوم دعا را بر شربت و چیزهای مایع نخوانید اما در دستور اولی می توانید دعا را بر روی مایعات و شربت بخوانید.

دعانویسی برای حل اختلاف زوجین

 

دعای رفع کدورت بین زن و شوهر > کاملا اسلامی

3. یک مرتبه صلوات و خواندن سوره نسا پس از آن یازده بار صلوات به نیت مهر و محبت و رفع کدورت بسیار موثر است و موجب حل اختلاف بین زن و مرد می شود.

4. خواندن دعای ( بسم الله الر حمن الرحیم وَالضُحَی وَاللَیلِ إِذَا سَجَی مَا وَدَعَکَ رَبُکَ وَمَا قَلَی وَلَلآخِرَةُ خَیرٌ لَکَ مِنَ الأُولَی وَلَسَوفَ یُعطِیکَ رَبُکَ فَتَرضَی أَلَم یَجِدکَ یَتِیمًا فَآوَی وَوَجَدَکَ ضَالًا َهَدَی وَوَجَدَکَ عَائِلًا فَأَغنَی فَأَمَا الیَتِیمَ فَلَا تَقهَر العجل العجل العجل الساعة الساعة الساعة الوحا الوحا الوحا فلان بن فلان علی حب فلانه بنت فلانه) 11 به نیت ایجاد محبت در دل شخص مورد نظر بسیار موثر است .

5. اگر با همسر خود بحث کرده اید و فکر می کنید محبت بینتان کاسته شده است آیه 26 سوره ال عمران 95 باربخوانید و از خداوند درخواست محبت کنید.

 

دعای محبت شدید بین زن و شوهر > کاملا قرآنی

 • با طهارت کامل (ثوب و بدن و مکان) و در ساعت سعد سه مرتبه صلوات بر محمد و خاندان بلند مرتبه اش بفرستید و سپس دعای (بسم الله الرحمن الرحیم . قل هو الله احد بحرمه جبرائیل . الله الصمد بحرمه إسرافیل . لم یلد بحرمه میکائیل . ولم یولد بحرمه عزرائیل . ولم یکن له کفوا أحد بحرمه دردائیل مهرائیل .)را سیصدو هفتاد مرتبه بخوانید و در هنگام خواندن دعا آنچه را که می خواهید طلب کنید سپس در آخر سه مرتبه صلوات بر محمد و آل محمد بفرستید.

 • برای افزایش محبت بین زوجین سوره طه و 30 مرتبه آیه آخر سوره توبه را پس از نیمه شب جمعه بخوانید.

بهترین دعا برای آشتی دادن زن و شوهر

برای افزایش مهر و محبت میان زن و شوهرهای جوان و کسانی که زندگی زناشویی سردی را تجربه می کنند خواندن آیات زیر 10 مرتبه بعد از نماز صبح موثر است .

«یحِبُونَهُم کَحُبِ اللَهِ وَ الَذِینَ آمَنُوا أَشَدُ حُبًا لِلَهِ» (آیه 165 سوره بقره)

«قُل إِن کُنتُم تُحِبُونَ اللهَ فَاتَبِعُونِی یُحبِبکُمُ اللهُ» (آیه 31 سوره آل عمران)

«إِنِی وَجَهتُ وَجهِی لِلَذِی فَطَرَ السَمَاوَاتِ وَ الأَرضَ حَنِیفًا وَ مَا أَنَا مِنَ المُشرِکِینَ» آیه 79 سوره انعام)

«وَ أَلَفَ بَینَ قُلُوبِهِم لَو أَنفَقتَ مَا فِی الأَرضِ جَمِیعا مَا أَلَفتَ بَینَ قُلُوبِهِم وَ لَکِنَ اللَهَ أَلَفَ بَینَهُم إِنَهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ» (آیه 63 سوره انفال)

«وَ قَالَ المَلِکُ ائتُونِی بِهِ أَستَخلِصهُ لِنَفسِی فَلَمَا کَلَمَهُ قَالَ إِنَکَ الیومَ لَدَینَا مَکِینٌ أَمِینٌ» (ایه 54 سوره یوسف)

«وَ أَلقَیتُ عَلَیکَ مَحَبَةً مِنِی وَ لِتُصنَعَ عَلَی عَینِی» (آیه 39 سوره طه)

«إِذ کُنتُم أَعدَاءً فَأَلَفَ بَینَ قُلُوبِکُم فَأَصبَحتُم بِنِعمَتِهِ إِخوَانًا» (آیه 103 سوره آل عمران)

«اللَهُ نُورُ السَمَاوَاتِ وَالأَرضِ مَثَلُ نُورِهِ کَمِشکَاةٍ فِیهَا مِصبَاحٌ المِصبَاحُ فِی زُجَاجَةٍ الزُجَاجَةُ کَأَنَهَا کَوکَبٌ دُرِی یوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُبَارَکَةٍ زَیتُونَةٍ لَا شَرقِیةٍ وَلَا غَربِیةٍ یکَادُ زَیتُهَا یضِیءُ وَلَو لَم تَمسَسهُ نَارٌ نُورٌ عَلَیٰ نُورٍ یهدِی اللَهُ لِنُورِهِ مَن یشَاءُ وَیضرِبُ اللَهُ الأَمثَالَ لِلنَاسِ وَاللَهُ بِکُلِ شَیءٍ عَلِیمٌ» (آیه 3 سوره نور)

 

پس از تلاوت این آیات از خداوند درخواست جلب مهر و محبت کنید. همچنین گفتن هفت مرتبه ذکر «یا عزیز یا حمید یا مجید یا فعال لما یرید» برای افزایش محبت موثر است.

لطفا جهت تماس با بهترین دعانویس ازدواج و بختگشایی در تمام ایران و جهان با شماره: ۰۹۳۰۶۶۴۱۶۶۶ تماس بگیرید.

https://doarasan.ir/%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d9%88-%d8%a8%d8%ae%d8%aa-%da%af%d8%b4%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%85%d8%a7/

دعای دعانویس درباره فرج و گشایش امور

دعای دعانویس درباره فرج و گشایش امور

دعای دعانویس درباره فرج و گشایش امور و دفع دشمن و رفع سختی ها و دعای یوسف در چاه و زندان و دعای دانیال نبی در چاه و دعای دیگر پیامبران و دیگر دعاهایی که با این بابک مناسب دارد و برای دوری جستن از آفت ها و مشکلات و مهلک ها راه گشا هستند

مسعده بن صدقه می گوید: از امام صادق درخواست کردم که دعایی به من بیاموزد تا در پیش آمد های مهم با آن دعا خدا را بخوانم پس برای من چند برگ است صحیفه قدیمی خارج نمود و فرمود: هر چه در آن است را نسخه برداری کن که آن دعای جدم علی بن الحسین زین العابدین علیه السلام برای امور مهم است پس آن را در مقابل حضرت نگاشتم و هرگز دچار گرفتاری نشدم و امر مهمی مرا به خود وان گذاشت جز آنکه خدا را به این دعا خواندم از خداوند ناراحتی هم را برطرف کرد و در گرفتاری ام گشایش پدید آورد و خواسته ام را به من عطا فرمود و آن دعا این است:

ببینید >> دعانویس کارگشایی و حل مشکل

 

پروردگارا مرا هدایت کردی پس من زندگی ام را به بازی گرفتم و مرا پند دادید و من سنگدلی پیشه کردم و به زیبایی مرا آزمودی و من نافرمانی کردم و مرا شناساندی و من بر گناه پافشاری کردم باز شناساندی پس طلب بخشش نمودم و تو از من در گذشتی �ز من آن گناه را تکرار کردم پس تو گناهان مرا پوشاندید پس معبود من ستایش از آن توست در وادی های نابودی خود داخل شدم و شاخه‌های هلاکتم را مباح شمردم و خود را در معرض خشم و غضب تو قرار دادم و با قدم نهادن در آن وادی در طریق عقوبت تو قرار گرفتم و چاره من در پیشگاه تو اقرار به وحدانیت توسط و وسیله این است که من هیچگاه به تو شک نکن ورزیدم و معبودی جز تو برنگ زیدم من از سر نفس خود به سوی تو گرفتم و انسان گناهکار به سوی تو می گریزد و تو پناهگاه کسی هستی که بهره نفس خود را تباه ساخته است پس من بود من ستایش مخصوص توست.

چه بسیار دشمنی که شمشیر دشمنی از نیام برکشید و تیغه شمشیرش را برایم برنده نمود و اطراف آن را برایم تیز کرد و زهر های کشنده اش را به سوی من روانه کرد و تیرهای خود را که بر هدف می نشیند به سوی مروان ساخت و چشم نگاهبانی اش از من غفلت نکرد و قصد آزار رساندن مرا نمود و خواست که زهر کشنده و تلخ خود را به من بکشاند پس پروردگارا به ناتوانی خود از تحمل مصیبت ها و ضعف خود از پیروزی بر کسانی که نیت دشمنی و جنگاوری بامن را دارند نظری انداختم و تنهایی ام در برابر جمعیت فراوان دشمنانم و بلا و گرفتاری چنان مرا در برگرفت و فکرم را به خود مشغول ساخت و تو در این هنگام یاری خود را به من آغاز نمودید و با توانایی خود مرا نیرومند ساختی و سپس برندگی شمشیر را بر من کند و بی اثر نمودی و اجتماع شان را � تنهایی تبدیل نمودی و مرا بر آنان پیروز گردان دید و هر آنچه به سویم پرتاب نبودند را به خودشان بازگرداند ای و او را در حالی که سوزش سینه و آتش خشن آکی است خاموش نشده بود ناکام بازگرداند ای در حالی که اعضای بدنش که در آتش درون خود می گداخت و در حالی که سپاهیانش به جا مانده بودند عقب‌نشینی نمود و چه بسیار ستمگری که با نیرنگ خود قصد رستم بهم را داشت و دام هایش را برایم گستر و به دقت نظر فرش را بر من گماشت و مرا زیر نظر گرفت همچون درنده ای که بر طعمه خود فرود می آید و بر آن نظر می نماید و در کمین گاه در انتظار فرصتی است که طعمه خود را بدرد پس ای معبود من تو را صدا زدم در حالی که به تو پناه می جسم و به پاسخ سریع و اطمینان داشتم و می دانستم که هر کس به سایه حمایت تو پناه آورد درمانده نخواهد شد و هر کس به پناهگاه پیروزی است پناهنده شود نمی حراست پس مرا از ترس او با توانایی خود حفظ نمودی و چه بسیار ابرهای تیره که تو آن را روشن ساخت ای و بلاها و گرفتاری هایی که تو آن را برطرف نمود ای از آنچه عمل می کنی پرسیده نمی شوی من از تو درخواست نمودم پس اعطا کردی و درخواست ننمودم پس خود به نعمت آغاز نمودی و احسانت را درخواست کردم و تو بخل نورزیدی.

همچنین ببینید >>> دعانویس در تهران

دعانویس خوب و تضمینی تهران

تو جز نیکی انجام ندادی و من جز ورود در نافرمانی و زیر پا گذاردن حدود و غفلت و بی توجهی از وعده غذا باید چه کاری انجام ندادم ستایش از آن توست و تو صاحب اقتدار ای هستی که مغلوب نمی شوی و توانمندی هستی که در کارهایت شتاب نمیکنی این جایگاه کسی است که به کوتاهی در پیشگاه تو معترف است و بر خود به تباه ساختن حق تو گواهی می دهد پروردگارا به وسیله پیامبر والامقام به تو نزدیکی میجویم و به وسیله امیرالمومنین رو سپید به تو روی می آورم پس مرا از بدی هر آنچه آفریدی و هر آنچه به بدی مرا می طلبد پناه به درستی که آن کار از دوری از گناهان تا زمانی که مرا زنده داشته بر من رحم کن و با ترک دخالت در آن چه به من ربطی ندارد برمن ببخشایی و نیکو نظری در آنچه تو را از من خوشنود میسازد را روزی ام و دلم را در نگهداری از کتابت همانگونه که به من آموختی ملازم بدار و مرا � گونه‌ای قرار که قرآن را همانگونه که تو را از من خوشنود میسازد تلاوت کنم و دیدگانم را به آن نورانی کن و شنوایی م را به آن معناست که گردان و سینه ام را به وسیله آن وسعت و دلم را بگشا و زیان مرا گویا گردان و بدنم را بر عمل به آن بدار و نیرو و توانایی در من آنگونه قرار ده که این کارها بر من آسان گردد پس به درستی که نیرو و توانایی جز به کمک تو ممکن نیست پروردگارا شب و روز و دنیا و آخرت و محل بازگشت و جایگاهم را در آسایش و برکت و سلامتی از جانب خود قرار بده.

خدایا تو پروردگار و مولا و آقا و آرزو و معبود من و فریاد رس و تکیه گاه من و آفریننده و یاریگر من و مورد اطمینان و امید من هستی زندگی و مرگ من و شنوایی و بینایی من در اختیار توست روزی هم در دست توست و کارهایم در دنیا و آخرت به تو باز میگردد با توانایی از مالک من شدی و با سلطه بر من قدرت یافتی توانایی در امور من در اختیار توست و اختیارم در در دست توست و هیچکس در مقابل خاصه تو مانع نشود با مهربانی از امید به رحمتت دارم و با رحمتت امید به رضوان ت دارم و به خاطر کرد دارم امیدی به آن ندارم زیرا که دارم در مقابل هوای نفس من ضعیف است پس چگونه به چیزی که در مقابل من ناتوان است امید داشته باشم به تو از نداری و ناتوانی و زیاده روی هم در کارها شکایت می کنم همه آنها از جانب من است و نیز از آنچه که تو به آنها از من آگاه تری به تو شکایت می کنم پس مرا در تمامی آنها کفایت کن پروردگارا مرا از هم صحبت آن و هم نشینان حبیبت محمد و خلیل ابراهیم قرار ده و در روز قیامت مرا از اهل امان قرار بده پس مرا ایمن دار و به مژده خود مرا بشارت بده و باز سایت مرا به سایه در آورد و با رهایی از آتش مرا نجات بخش و بدی را به من برسان و خار من ساز و از دنیا مرا سالم به دار و در روز قیامت دلایلم را بر من تلقین نما و با یاد خودت مرا آگاه گردان و راحتی و آسانی را به آسانی و راحتی در اختیارم قرار بده و مرا از سختی دورنما و نماز و زکات را تا زمانی که زنده هستم به من الهام کن و توفیق بندگی از را به من عطا فرما و مرا در فهم و خوشنودی خود به کار بگیر و از احسان خود به من روزی کن و در در روز قیامت مرا روسفید گردان و به آسانی مرا حسابرسی کن و به خاطر کردار زشتم مرا رسوا مگردان و با هدایت خود مرا هدایت نما و مرا با سختی استوار در زندگی دنیا و آخرت ثابت قدم و پایدار بدار و هر آنچه که می پسندی برایم دوست داشتنی گردان و هرچه را که نمی پسندی در چشم من ناخوشایند کن و مرا از تمام امور مهم دنیا و آخرت کفایت کند و در نماز و روزه و دعا عبادت و سپاسگزاری و دنیا و آخرتم برکت قرار بده و مرا در مقام محمود و شایسته برانگیز و سلطه‌ی یاری شده برایم قرار بده و از ستم و بدی و زیاده روی در امور درگذر و از آزمون و آشوب زندگی و مرگ مرا سرافراز بیرون بیاور و از شدت های آشکار و پنهان رهایی بخش و مرا در روز قیامت از دوستانت قرار بده و اعمال نیکی را که بر من عطا فرمود های استمرار ببخش و با حلال مرا از حرام نام بی نیاز گردان و مرا با نیکو از زشت و ناگوار کفایت کن و با چهره کریمان هات بهمن روی نما و روی از من نگردان و مرا به راه راست هدایت نما و به آنچه می پسندی و خشنود می شوی توفیق عطا فرما.

بهترین دعانویس ایران

دعای دعانویس درباره خروج از منزل و صدقه دادن

دعای دعانویس درباره خروج از منزل و صدقه دادن

دعای دعانویس درباره خروج از منزل و صدقه دادن

زید زراد گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود هرگاه از منزل خود بیرون شدید صدقه بدهید و بگویید خداوندا مرا در سایه حمایت خود قرار بده و به من سلامتی به بخش و رویارویی من قرار بده این صدقه را برای سلامت و عافیت و مغفرت و برگرداندن انواع بلایا خداوند داد این صدقه را برای من اما من قرار بده و حجاب و پوشش و مانع و نگاهبان از هر ناخوشی و هر چیزی که از آن می هراسم و همه بلاها که به راستی تو بسیار بخشنده و گرامی هستی.
دعای دعانویس درباره خروج از منزل و صدقه دادن

دعانویس طلسم باطل کن | آموزش باطل کردن طلسم سحر و جادو در خانه!

باطل کردن سحر و طلسم و جادو با آیات قرآن کریم

دعانویس طلسم باطل کن | آموزش باطل کردن طلسم سحر و جادو در خانه!

بهترین دعانویس طلسم باطل ایران در این محتوای آموزشی با کاربرد دعا و ادعیه اسلامی قرآنی-اسلامی روش باطل کردن سحر و جادو در خانه را بیان نموده است!

اگر چنانکه احساس می کنید نیاز به کمک دعانویس طلسم باطل کن دارید حتما با شماره : ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶ تماس بگیرید.

دعارسان: سحر و جادو از موضوعاتی است که در قرآن هم از آن صحبت شده است و افرادی نیز وجود دارند که از آن علیه دیگران استفاده می‌کنند.

در این مطلب می‌خواهیم درباره دعای باطل کردن سحر و جادو مطالبی ارائه دهیم که به شما کمک می‌کند از شر دشمنی‌ها و بد طینتی‌ها در امان باشید.

به گزارش برترینها، سحر و جادو از موضوعاتی است که در قرآن هم از آن صحبت شده است و افرادی نیز وجود دارند که از آن علیه دیگران استفاده می‌کنند.

در این مطلب می‌خواهیم درباره دعای باطل کردن سحر و جادو مطالبی ارائه دهیم که به شما کمک می‌کند از شر دشمنی‌ها و بد طینتی‌ها در امان باشید.

برترین ها نوشته است : از قدیم تاکنون سحر ، جادو و طلسم در خانه ها بوده و مردم هم به دنبال باطل کردن آن ! در ادامه یکی از بهترین روش های باطل کردن طلسم و جادو در خانه را بخوانید .

دعانویس سحر باطل

دعای باطل السحر قوی و فوری از راه دور

چندین دعای باطل السحر از راه دور وجود دارد که یکی از آنها را آیت الله بهجت برای خنثی کردن جادو از راه دور معرفی کرده‌اند و بر اساس آیات قرآن می‌تواند در دفع طلسم موثر باشد. دستورالعمل آیت الله بهجت به شرح زیر است:

 • هنگام اذان محل زندگی خود، با صدای واضح و آشکار (مثل نماز صبح) اذان بگوید.

 • بعد از نماز صبح 50 آیه از قرآن را با صوت واضح و آشکار تلاوت کند.

 • دو سوره فلق و ناس را زیاد بخواند.

 • پیش از خواب چهار قل (سوره‌های توحید، ناس، فلق و کافرون) را بخواند.

 • دعای باطل السحر >>> به بهترین دعانویس ایران مراجعه کنید >>>> ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

 • همراه خود قرآن داشته باشید (مثل قرآن جیبی).

 • آیت الکرسی را فراوان بخواند و آن را در خانه نصب کند.

باطل کردن سحر و طلسم و جادو با آیات قرآن کریم

ابطال سحر از راه دور به روش قرآنی

یکی دیگر از روش‌های مجرب که برای ابطال سحر از راه دور به کار می‌رود روشی قرآنی است که به ترتیب زیر باید انجام شود:

 1. ابتدا نام شخص و مادرش را بگویید.

 2. سپس 7 مرتبه سوره مزمل و 41 مرتبه سوره مبارکه یاسین را بخوانید.

 3. در ادامه 21 مرتبه آیه ابصال سحر یعنی «قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ ۖ إِنَّ اللَّهَ سَیُبْطِلُهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا یُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِینَ» را بخوانید.

 4. در انتها بگویید: توکلوا یا خدام هذه الآیات و الاسماء بابطال سحر فلان (نام شخص و مادرش) الساعه الساعه…

راه دیگری که برای باطل کردن سحر قوی از راه دور توصیه می‌شود به این صورت است:

شب‌ها بعد از نماز و روزها پیش از نماز هفت مرتبه این دعا را بخوانید: بِسمِ الله وَ بِالله سَنشُدُّ عَضُدَکَ بِأخیک وَ نَجعَلَ لَکُما سُلطاناً فَلا یَصِلونَ إلَیکُما بِآیاتِنا أنتُما وَ مَن اتَّبَعَکُما الغالِبون».

 

دعای باطل السحر قوی و فوری از قرآن کریم

اگر گرفتاری‌ها و سختی‌هایی تازه باعث شده که زندگی شما از روند عادی خود دور شود، حتماً دعای قوی و تجربه شده باطل کردن سحر را بخوانید. چنانچه فردی با چنین موقعیتی دو آیه زیر را با نیت خالص و ایمان بخواند سحر و جادو بر او اثر نمی‌کند:

1. آیه 103 آل عمران برای باطل کردن سحر و جادو

واعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْکُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَکُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَکُم مِّنْهَا کَذَلِکَ یُبَیِّنُ اللّهُ لَکُمْ آیَاتِهِ لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ

2.  آیه 11 سوره مائده باطل کردن دعا و طلسم

یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اذْکُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن یَبْسُطُواْ إِلَیْکُمْ أَیْدِیَهُمْ فَکَفَّ أَیْدِیَهُمْ عَنکُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَعَلَى اللّهِ فَلْیَتَوَکَّلِ الْمُؤْمِنُونَ

 

دعانویس ازدواج خوب و دعای رفع کدورت بین زن و شوهر و دعای رفع اختلاف زن و شوهر و دعا برای آشتی زن و شوهر

دعانویس زبان بند بدگویان در تمام ایران و جهان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعانویس زبان بند بدگویان

دعانویسی برای زبان بندی بدگویان در تمام ایران و جهان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

لطفا جهت دعانویسی زبان بندی بدگویان که با حرف و سخن خود شما را آزار می دهند، در سراسر ایران و جهان با شماره: ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶ تماس بگیرید.

دعا نویس زبان بند در کرمان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در خوزستان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در آذربایجان شرقی و غربی < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در کرج < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در شهریار < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در دماوند < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در چالوس < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در بومهن و رودهن < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در پردیس < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس زبان بند در لواسان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در طالقان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در قزوین < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در ارومیه < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در رفسنجان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در اهواز < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در آبادان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در بندرعباس < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در رشت < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در ساری < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در هشتگرد < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در اسلامشهر < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی خوب در اصفهان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در شیراز < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعانویس در شاندیز مشهد < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در کرمانشاه < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در کردستان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در اراک < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در دزفول < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعانویسی زبان بند در زاهدان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در زنجان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در کردستان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در سنندج < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در مازندران < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

پیامبر خدا صلی الله فرمودند: هر که دارای چهار چیز باشد در نور اعظم الهی خواهد بود هر کس نگهدار کار او گواهی به این باشد که خدایی جز خدای یکتا نیست و من فرستاده خدایم و نیز آن کس که چون به مصیبتی دچار شود بگوید انا لله و انا الیه راجعون ما از خداییم و بسوی او نیز باز خواهیم گشت و نیز آن کس که چون که خیلی دست یابد بگوید الحمدلله ستایش فقط از آن خداست و نیز آن کس که چون گناهی مرتکب شود بگوید از سقف الله و تو بالایی از خداوند آموزش می خواهم و به درگاه و توبه می کنم.

بستن زبان با کمک دعانویس خوب و ماهر

دعا نویسی زبان بند در گیلان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در آمل < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در بابل < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در قم < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در یزد < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در زرند < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در زاهدان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

بهترین دعا نویس در تبریز < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در اردبیل < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در خرم آباد < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در شهرقدس < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در گرگان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در کاشان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در ملارد < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در نیشابور < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در دذفول < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در سبزوار < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در گلستان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در پاکدشت < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

همچنین امام صادق علیه السلام فرمود: هر یک از مومنان که گناهی مرتکب شود یک شبانه روز نوشتن گناهش به تاخیر می‌افتد که اگر در این مدت سفال کند و از خداوند درخواست آموزش گناه نماید آن گناه در نامه کردار او نوشتن میشود.

دعا نویسی زبان بند در نجف‌آباد < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در بروجرد < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در قرچک < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در بجنورد < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در ورامین < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در بوشهر < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در ساوه < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در بیرجند < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در سیرجان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در  ایلام < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در بوکان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در سمنان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

همچنین ببینید>> دعانویس حضوری در مشهد

بهترین دعانویس زبان بند در ایران

دعا نویسی زبان بند در فردیس < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در مراغه < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در شاهین‌شهر < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در ملایر < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در مهاباد < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در سقز < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در بندر ماهشهر < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در رفسنجان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در گنبد کاووس < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در شاهرود < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در مرودشت < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در جهرم < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در مریوان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در تربت حیدریه < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

امام صادق علیه السلام می فرماید: پیامبر خدا صلی الله هیچگاه از مجلسی هر چند اندک در آن نشسته بود بر نمی خواست مگر آنکه ۲۵ بار از سفر الله می گفت و از خداوند آموزش میخواست .

دعا نویسی زبان بند در شهرضا < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در زابل < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در یاسوج < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در  میاندوآب < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در خرمشهر < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در مرند < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در جیرفت < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در بم < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در بهبهان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در دورود < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

بهترین دعا نویس زبان بند در نظرآباد < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بندی بدگویان در محمدشهر < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در ایذه < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در بندر انزلی < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

همچنین از امام صادق علیه السلام است که پیامبر خدا صلی الله فرمودند: گفتن لا اله الا الله هیچ معبودی جز خداوند نیست بهترین پرستش است خداوند عزت من می فرماید بدان که هیچ معبودی جز خداوند نیست پس برای گناهت از او درخواست آمآمرزش کن.

دعا نویسی زبان بند در اندیشه < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در ایرانشهر < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در فسا < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در برازجان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در بانه < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در چابهار < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در رباط‌کریم < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در کاشمر < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در شوشتر < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در قوچان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در لاهیجان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در اهر < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در مسجدسلیمان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در تربت جام < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در ابهر < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

همچنین ببینید>> شماره دعانویس حاج آقابراتی در مشهد

استاد دعانویس زبان بند ایران

دعا نویسی زبان بند در پرند < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در کازرون < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعانویسی خوب برای زبان بندی بدگویان در بهشهر < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در سلماس < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در پیرانشهر < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در الیگودرز < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در فولادشهر < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در بناب < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در شیروان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در میبد < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

و هرگاه بندگان من از تو درباره من بپرسند بگو من نزدیکم و دعای دعا کننده را به هنگامی که مرا بخواند اجابت می کنم پس آنان باید فرمان مرا گردن نهند و به من ایمان آورند باشد که راه یابند سوره بقره آیه 186.

دعا نویسی زبان بند در تاکستان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در لنگرود < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در شوش < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در نهاوند < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در اردکان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در رامهرمز < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در میناب < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در آران و بیدگل < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در بابلسر < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در گلپایگان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در بروجن < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در تنکابن < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در علی‌آباد کتول < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعانویس اول نتیجه بعد حساب

دعا نویسی زبان بندی بدگویان در آستارا < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعانویسی خوب برای زبان بند در سوسنگرد < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در تویسرکان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در گرمسار < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در دماوند < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در صومعه‌سرا < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در ماکو < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در سردشت < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در سرپل ذهاب < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در سراب < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در آستانه اشرفیه< ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در محلات < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در شادگان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در دلیجان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

بگو چه کسی شما را از تاریکی های خشکی و دریا می روند در حالی که او را به زاری و در نهان می خوانید که اگر ما را از این مهلکه برهاند البته است سپاسگزاران خواهیم بودبگو خداست که شما را از آن تاریکی ها و از هر اندوهی می‌رهاند باز شما شرک می ورزید سوره انعام آیه ۶۳ ۶۴ .

دعانویس زبان بند بدگویان

دعا نویسی زبان بند در گناباد < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در لردگان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در قشم < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در کیش < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در اشنویه < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در طبس < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در خلخال < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در فریدونکنار < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در کهریزک < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در رامسر < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در بندرلنگه < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در اشتهارد < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در هندیجان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعانویسی خوب برای زبان بند در نائین < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در پلدختر < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در پاوه < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در بندر دیلم < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در گیلانغرب < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در خوانسار < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در بستان‌آباد < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در بوئین‌زهرا < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

بهترین دعانویسی زبان بند در شازند < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی زبان بند در کبودرآهنگ < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعانویس خوب

همچنین ببینید>> دعا نویس خوب مشهد

امام صادق علیه السلام فرمودند: گاه میشود که خداوند پس از ۲۰ سال و بیشتر گناهی را به یاد مومن می‌اندازد تا از خداوند درخواست آموزش کند و خداوند نیز او را بیامرزد.


گالری:

دعانویس تسخیر قلب و فکر معشوق در تمام ایران و جهان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعانویسی برای تسخیر قلب و فکر معشوق

دعانویسی تسخیر قلب و فکر معشوق در تمام ایران و جهان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

لطفا جهت دعانویسی تسخیر قلب و فکر معشوق در تمام ایران و جهان با شماره: ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶ تماس بگیرید.

امام کاظم علیه السلام به نقل از پدران از علی علیهم السلام می فرماید: پیامبر خدا (صلی الله) فرمودند کارهای نیکو انجام دادن از مرگ بد و ناخوشایند بازمی‌دارد صدقه دادن نهانی خشم پروردگار را خاموش می کند و صله رحم و از خویشاوند یا کردن و به دیدار آنها رفتند عمر را افزایش می دهد و فقط و فقر و نداری را نابود می کند و لا حول ولا قوة الا بالله هیچ گردش و نیروی جز خداوند نیست گنجی از گنجهای بهشت و درمان بخش ۹۹ بیماری است که کمترین آنها دلواپسی و دل نگرانی است .

بهترین دعانویس تسخیر قلب و فکر معشوق

دعا نویسی تسخیر قلب و فکر معشوق در کرمان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در خوزستان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در آذربایجان شرقی و غربی < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در کرج < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در شهریار < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در دماوند < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در چالوس < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در بومهن و رودهن < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در پردیس < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در لواسان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در طالقان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در قزوین < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعانویس اول نتیجه بعد هزینه

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در ارومیه < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در رفسنجان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در اهواز < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی تسخیر قلب و فکر معشوق در آبادان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در بندرعباس < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در رشت < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در ساری < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در تهران < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در اسلامشهر < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

تلفن دعانویس خوب در اصفهان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در شیراز < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

شماره دعا نویس در مشهد < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در کرمانشاه < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در کردستان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در اراک < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در دزفول < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در زاهدان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی تسخیر قلب و فکر معشوق در زنجان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در کردستان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در سنندج < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در مازندران < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

و اگر آنان هنگامی که به خویش ستم روا داشتند نزد تو می آمدند و از خداوند آموزش می خواستند و پیامبر برای آنان آموزش می خواست خداوند را توبه پذیر بخشاینده می‌افتند سوره نساء:64

دعانویسی تسخیر قلب و فکر معشوق

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در گیلان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در آمل < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در بابل < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در قم < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در یزد < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در زرند < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در زاهدان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

تلفن دعانویس در تبریز < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در اردبیل < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در خرم آباد < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در شهرقدس < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در گرگان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در کاشان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در ملارد < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعانویس اول نتیجه بعد حساب

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در نیشابور < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در دذفول < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در سبزوار < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در گلستان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در پاکدشت < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

و از خداوند آمرزش بخواه که خداوند آمرزنده بخشاینده است سوره نساء:106

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در نجف‌آباد < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در بروجرد < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در قرچک < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در بجنورد < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در ورامین < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در بوشهر < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در ساوه < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در بیرجند < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی تسخیر قلب و فکر معشوق در سیرجان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در   ایلام < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در بوکان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در سمنان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در فردیس < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در مراغه < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

 

دعانویسی برای تسخیر قلب و فکر معشوق

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در شاهین‌شهر < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در ملایر < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در مهاباد < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در سقز < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در بندر ماهشهر < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در رفسنجان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در گنبد کاووس < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در شاهرود < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در مرودشت < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در جهرم < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در مریوان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در تربت حیدریه < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

به هرکس کار بدی کند یا بر خود ستم روا دارد سپس از خداوند آمرزش بخواهد خداوند را آموزنده‌ای بخشاینده خواهد یافت سوره نساء:110

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در شهرضا < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در زابل < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در یاسوج < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در   میاندوآب < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در خرمشهر < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی تسخیر قلب و فکر معشوق در مرند < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در جیرفت < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در بم < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعانویس اول نتیجه بعد پول

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در بهبهان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در دورود < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در نظرآباد < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در محمدشهر < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در ایذه < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در بندر انزلی < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

و تا آمرزش می خواهند خداوند بر آن نیست که عذاب کننده آنها باشد. سوره انفال:33

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در اندیشه < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در ایرانشهر < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در فسا < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در برازجان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در بانه < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در چابهار < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در رباط‌کریم < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در کاشمر < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در شوشتر < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در قوچان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در لاهیجان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در اهر < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در مسجدسلیمان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در تربت جام < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در ابهر < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در پرند < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی تسخیر قلب و فکر معشوق در کازرون < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در بهشهر < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در سلماس < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در پیرانشهر < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در الیگودرز < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در فولادشهر < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در بناب < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در شیروان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

همچنین ببینید>> شماره دعانویس حاج اقا براتی در مشهد

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در میبد < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در تاکستان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در لنگرود < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی تسخیر قلب و فکر معشوق در شوش < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در نهاوند < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در اردکان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در رامهرمز < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در میناب < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در آران و بیدگل < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در بابلسر < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در گلپایگان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در بروجن < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در تنکابن < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در علی‌آباد کتول < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در آستارا < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در سوسنگرد < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در تویسرکان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در گرمسار < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی تسخیر قلب و فکر معشوق در دماوند < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در صومعه‌سرا < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در ماکو < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در سردشت < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در سرپل ذهاب < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در سراب < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در آستانه اشرفیه< ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در محلات < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در شادگان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در دلیجان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

و اینکه از پروردگارتان آمرزش بخواهید سپس به پیشگاه او توبه کنید تا شما را تا زمانی معین از بهره نیکو بهره مند سازد و به هرکس سزاوار بخششی است بخشش شایسته او را اعطا کند سوره هود:آیه3

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در گناباد < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در لردگان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در قشم < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در کیش < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در اشنویه < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در طبس < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در خلخال < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در فریدونکنار < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در کهریزک < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در رامسر < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در بندرلنگه < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در اشتهارد < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در هندیجان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در نائین < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در پلدختر < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در پاوه < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در بندر دیلم < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در گیلانغرب < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در خوانسار < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در بستان‌آباد < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویسی تسخیر قلب و فکر معشوق در بوئین‌زهرا < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در شازند < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعا نویس تسخیر قلب و فکر معشوق در کبودرآهنگ < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

همچنین ببینید>> دعانویس در طبرسی مشهد نی نی سایت

 


گالری: