دعانویسی اسلامی همراه با سرکتاب رایگان

دعانویسی و سرکتاب باز کردن موضوعی است

که احتمالا بسیاری از افراد در طول زندگی به گوششان خورده باشد

و یا حتی به دلایل مختلفی (مثل بیخوابی نوزاد، شب ادراری کودک، بخت گشایی، ایجاد محبت بین زوجین،گره کشایی مشکلات روزمره، زبان بندی، باطل کردن سحر و تلسم، افزایش رزق و روزی، و…)

دیگران مراجعه به یک دعا نویس خوب را به شما پیشنهاد کرده باشند

و یا شما خودتان به دنبال یک دعانویس قابل اعتماد و مطمئن و تضمینی پرس و جو کرده باشید .

ص اصلی

موضوع ما در این وب سایت کاملا مربوط به موضوع دعا و سرکتاب رایگان و دعانویسی اسلامی و قرآنی

و البته تنها و تنها با کمک آیات قرآن و ادعیه اسلامی و روایات احادیث ائمه می باشد و لاغیر.

دعانویس فردیست که از نوادگان پیامبران انبیاء الهی و سید و یا سیده است

و دعاهایی که مینویسد تماماً ذکرها و دعاهایی هستند که پیامبران و ائمه آنها را از میان آیات قران

و دعاهای پر فضیلتی همچون دعای جوشن کبیر به کسانی که به حضور ایشان از مشکلات خود

(مثل خواستگار نداشتن دختر،کم محصول و بی برکت بودن محصول کشاورزی، بی رونق بودن کسب و کار،

بی میلی و کم لطفی بین زوجین، چشم زخم و امراض جسمی چون درد ها و زخم ها و سقط جنین،اجاق کوری و…)

شکایت داشتند سفارش می گردید.

این دعاها و ذکرها را هرکسی که در اختیار داشته باشد میتواند دعانویس باشد،

اما از گذشته مردم به سادات و استاد دعانویس که از نسل پیامبران و ائمه اطهار هستند طلب میکردند

تا به واسطه این پیوند خونی که با امامان و معصومین دارند مردم بیشتر مورد رحمت خداوند قرار بگیرند.

دعانویسی دعارسان

همچنین دعانویسی می تواند تحت عناوینی از قبل موارد ذیل صورت گیرد:

سرکتاب باز کردن که نزد استاد بزرگ مسلمان ما ذیل سرکتاب رایگان انجام می شود؛

دعا نویسی بازگشت معشوق در زمانی کوتاه؛

دعا نویسی برای ایجاد محبت شدید و آتشین؛

دعای مطیع کردن همسر؛

دعا برای برطرف کردن اختلافات؛

دعای افزایش رزق و روزی و درآمد؛

دعای افزایش خوش شانسی و خوش اقبالی؛

دعانویسی جهت زبان بند (بستن دهان بدگویان)؛

دعای کارگشایی (امورات زندگی)؛

دعا نویس ازدواج جوانان و میانسالان؛

دعانویسی جذب احترام از سوی دیگران و اطرافیان؛

دعای تسخیر قلوب؛

دعانویسی آرامش بخشی زندگی؛

جهت جلب نظر جنس مخالف؛

دعا برای افزایش هیبت و جذبه فرد؛

دعای افزایش برکت و رزق و روزی و توسعه کسب و کار؛

شکستن تلسم بد؛

تلفن دعانویس خوب و تضمینی