پشتیبانی از بهترین وب سایت بهترین دعانویس خوب ایران >۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

logo

پشتیبانی از بهترین وب سایت بهترین دعانویس خوب ایران

جهت تماس با بهترین دعانویس خوب ایران با شماره ۰۹۳۰۶۶۴۱۶۶۶ تماس بگیرید.

 

 


Top queries

   

    

دعا نویس خوب در مشهد

490

2,966

آدرس قره سید دعانویس در تبریز

463

1,234

سید جولی دعانویس اصفهان

428

1,289

دعانویس صبی حضوری اهواز

186

2,026

شماره تلفن سید جولی خمینی شهر

184

547

دعانویس عالی در مشهد

181

801

شماره سید پرستو کامیاران

179

712

بهترین دعانویس در سقز

169

778

بهترین دعانویس در آمل

159

539

شماره قره سید دعانویس در تبریز

154

407

شماره سید خلیل دعانویس همدان

147

519

ادرس سید خلیل در همدان

141

317

دعانویس نیاکو

130

457

دعانویس روستای الفاوت همدان

128

367

دعانویس حضوری در کرج

122

360

ادرس بهترین دعانویس در استانه اشرفیه

115

716

دعانویس یعقوبی مشهد

110

450

دعانویس در زینبیه اصفهان

102

277

دعانویس در سیدی مشهد

101

374

شماره دعانویس حاج آقابراتی در مشهد

100

555

دعانویس در سلطان آباد قزوین

100

351

سید جولی خمینی شهر

95

446

شماره سید جولی

92

361

دعانویس مشهد ساختمان

86

306

بهترین دعانویس در قائمشهر

80

335

دعا نویس قزوین

80

259

فالچی در تبریز

79

233

آدرس حاجی مظلوم دعانویس مشهد

78

1,243

سید یعقوب زاغه همدان

75

640

بهترین دعانویس در گیلان

75

217

قره سید دعانویس در آذرشهر

74

310

حاجی زلیخا بندرعباس

71

211

دعانویس خوب در نظراباد

69

241

ادرس شیخ ایرج سنندج

68

243

دعانویس امان آباد اراک

65

292

دعا نویس خوب در ماهدشت کرج

65

238

شیخ ایرج سنندج دعانویس

65

226

سید شهربانو نوراباد ممسنی

65

170

دعانویس در مشهد

64

225

دعا نویس اصفهان

63

439

دعانویس فردیس کرج

63

177

دعانویس در حصارک کرج

61

636

شماره سید خلیل همدان

60

144

دعانویس طاقانک

57

165

بهترین دعا نویس در تبریز

56

264

شماره خانم کاکایی دعانویس کرمانشاه

55

764

دعانویس خوب در شرق تهران

55

295

دعا نویس در تبریز

54

397

بهترین دعانویس در تالش

54

272

ادرس سید جولی

54

226

دعا نویس در قزوین

54

149

دعانویس کاشیدار

54

115

ادرس فالچی در تبریز

53

194

دعانویس در اصفهان

53

182

شماره دعانویس حاج اقا براتی در مشهد

52

1,438

سید خلیل شفایی همدان

52

470

دعانویس خوب در مشهد

51

210

دعا نویس کرمانشاه

51

175

دعانویس معروف در کرمانشاه

51

140

دعانویس روستای سهرورد

50

335

دعانویس در مهرشهر کرج

50

145

دعانویس مشهد

49

395

دعانویس سید در کرج

49

256

سید دعا نویس مشهد؟

48

301

شماره سید جولی اصفهان

48

146

بهترین دعانویس کرمانشاه

47

142

دعانویس در انجدان اراک

47

132

دعانویس خوب در قیدار

46

157

دعانویس در خرمدره

46

137

دعانویس در کرج

45

132

دعانویس در طبرسی مشهد نی نی سایت

44

774

بهترین دعا نویس قزوین

44

100

دعانویس خوب تلفنی

43

987

سید جولی

43

369

دعانویس خانم اصفهان

43

82

دعانویس حاج اقا براتی در مشهد نی نی سایت

42

1,023

بهترین دعانویس مشهد

42

481

دعانویس روستای زاغه همدان

41

515

سید جولی جوی آباد

41

452

بهترین دعا نویس در اردبیل

41

187

دعا نویس خوب در قزوین

41

137

دعا نویس زنجان

41

130

دعا نویس مشهد

40

344

بهترین دعانویس بهشهر

40

285

شماره دعا نویس در مشهد

39

549

دعانویس کرمانشاه

38

186

دعانویس در الوند قزوین

38

144

دعا نویس سنندج

38

140

آدرس دعا نویس خوب در مشهد

38

110

دعانویس در عنبران اردبیل

37

725

دعانویس انصاری شهرکرد

37

261

دعانویس در پارس اباد

37

157

دعاگر خوب در ساری

37

76

شماره شیخ سعید دعانویس زنجان

36

165

جادوگر خوب در همدان

35

665

دعانویس در اردبیل

35

107

دعانویس خیلی خوب در اصفهان

35

90

فالچی خوب در تبریز

34

87

دعانویس خوب در شهرری

33

654

دعانویس مشهد حضوری

33

293

دعانویس در حصارک کرج نی نی سایت

33

286

بهترین دعا نویس اصفهان

33

245

دعا نویس خوب در شیراز

33

180

دعانویس خوب در تهران حضوری

33

177

دعانویس در قزوین

33

112

بهترین دعا نویس در شیراز

32

229

دعانویس در تبریز

32

143

فالگیر معروف در تبریز

31

341

شماره دعانویس عنبران

31

221

دعا نویس خوب در همدان

31

154

دعانویس جوی اباد اصفهان

30

209

دعا نویس خوب در اصفهان

30

192

شماره دعا نویس در زنجان

30

147

شماره دعانویس خانم موسوی

29

1,375

ادرس سید جولی خمینی شهر

29

146

دعانویس در کرمانشاه

29

78

سید جولی دعانویس در اصفهان

29

73

دعانویس در شیراز

29

71

سید نورالدین موسوی دعانویس

28

631

سید علی دعانویس کرمانشاه

28

495

سید شهاب دعانویس قزوین

28

395

جوي اباد سید جولی دعانویس اصفهان

28

237

دعانویس فومن

28

118

بهترین سرکتاب بازکن در اصفهان

28

116

دعا نویس سید جولی

28

89

دعا نویس در اصفهان

27

203

دعانویس قزوین

27

120

سید خلیل دعانویس همدان

27

118

دعا نویس خوب در تبریز

27

110

دعاگر خوب در اراک

27

103

دعانویس در سنندج

27

82

دعانویس خوب در قزوین

27

79

دعا نویس در کرج حصارک

27

71

شماره دعانویس در ساوه

26

191

بهترین دعانویس در تبریز

26

136

بهترین دعا نویس مشهد

25

444

دعانویس جیواد در تبریز

25

376

دعانویس روستای انجدان

25

196

دعانویس قوی در کرج

25

144

دعا نویس در زنجان

25

103

دعا نویس انجدان اراک

25

93

شماره سید جولی خمینی شهر

25

83

دعا ده مشهد

25

60

دعا نویس در کرمانشاه

25

52

دعای برگشت معشوق با اسم مادر

24

971

دعانویس در سیاهکل

24

190

دعانویس طاقانک نی نی سایت

24

163

دعا نویس همدان

24

153

دعانویس زنجان

24

88

سید اجاق انجدان

23

261

دعانویس محمودآباد قزوین

23

171

سید جولی اصفهان

23

118

09306641666

23

114

بهترین دعانویس در اردبیل

23

98

دعانویس رودان

23

91

طلسم شهرکرد

23

83

دعانویس نوراباد ممسنی

23

82

دعانویس خوب مشهد

23

58

ادرس دعانویس شیخ سعید در زنجان

22

214

دعانویس در الموت قزوین

22

127

دعا نویس خیلی خوب در کرج

22

82

دعانویس در زنجان

22

64

ادرس سید جولی در اصفهان

22

41

ادرس سید شهریار کرمانشاه

21

489

ارسلان دعانویس تبریز

21

392

بهترین دعانویس در زنجان

21

345

دعانویس در بوکان

21

180

شماره دعانویس در ابهر

21

127

دعا نویس خوب در کرج

21

110

بهترین دعا نویس همدان

21

100

دعا نویس خوب در کرمانشاه

21

83

شماره دعانویس یعقوبی مشهد

21

82

دعانویس صبی شرطی اهواز

20

352

ادرس دعا نویس در مشهد

20

167

دعانویس دشتخاک زرند

20

143

دعا نویس کرج

20

114

دعانویس خوب در اصفهان

20

105

دعانویس قره سید در تبریز

20

50

بهترین دعا نویس در قزوین

20

41

دعانویس حضوری در اسلامشهر

19

250

دعانویس در دارابکلا ساری

19

241

دعانویس حضوری تهران

19

232

دعانویس خوب در شیراز

19

141

بهترین دعا نویس در همدان

19

132

دعانویس خوب در تبریز

19

125

دعانویس خوب در زرند کرمان

19

113

دعا نویس همدان سید خلیل

19

108

دعانویس خوب در لارستان

19

93

دعا نویس اراک

19

86

دعانویس ارسنجان

19

85

دعا نویس کرمان

19

73

دعانویس معروف قزوین

19

71

بهترین دعا نویس کرمانشاه

19

62

آدرس دعانویس خوب در مشهد

19

56

دعا نویس خوب در زنجان

19

45

بهترین فالگیر تبریز

19

43

شمع تراپی برای بازگشت معشوق

18

576

سید اجاق دعانویس

18

254

سید اجاق در اراک

18

170

دعانویس سنندج

18

127

دعا نویس خوب در کهنوج

18

95

دعا نویس در اردبیل

18

95

دعا نویس در کرج

18

79

دعا نویس خوب مشهد

18

66

شماره سید نوربخش دعانویس در نورآباد

17

375

دعانویس پینچاه

17

363

ادرس سید جلی در اصفهان

17

308

دعانویس معروف تویسرکان

17

297

دعانویس شیراز

17

188

دعانویس در املش

17

112

دعانویس در نقده

17

97

بهترین دعانویس در اصفهان

17

75

دعانویس اراک

17

73

دعانویس یعقوبی در مشهد نی نی سایت

16

378

دعانویس لشکری در مشهد

16

241

بهترین دعانویس در اسلام آباد غرب

16

199

زاغه همدان دعانویس

16

153

شماره دعانویس کاشمر

16

141

بهترین دعا نویس در مشهد

16

132

آدرس جمالی دعانویس بوشهر

16

118

دعا نویس تبریز

16

118

ادرس دعا نویس در شیراز

16

98

بهترین دعا نویس در اصفهان

16

88

دعا نویس در رشت

16

62

دعا نویس برای ازدواج

16

43

سوره کوثر برای بازگشت معشوق

15

441

آدرس خانم کاکایی دعانویس کرمانشاه

15

296

سید غلامرضا دشتخاک

15

240

شماره سید شهاب دعانویس قزوین

15

160

دعانویس همدان

15

154

دعانویس در آستانه اشرفیه

15

132

دعا نویس در همدان

15

117

دعانویس در شاندیز مشهد

15

95

دعا نویس معروف مشهد

15

60

دعا نویس گرگان

15

59

قره سید دعانویس در تبریز

15

52

دعا نویس شهرکرد

15

48

دعا نویس خیلی خوب در اصفهان

15

46

آدرس دعا نویس خوب در کرمانشاه

15

45

سید خلیل دعانویس همدان نی نی سایت

14

776

دعای برگشت معشوق با اسم مادر نی نی سایت

14

231

سید علی رفیعی انجدان

14

219

دعانویس خوب در لنگرود

14

205

برگشت معشوق تضمینی نی نی سایت

14

191

دعانویس تهران حضوری

14

174

دعانویس تبریز

14

163

دعانویس در خسروشاه تبریز

14

142

دعانویس حضوری در مشهد

14

133

دعانویس اصفهان

14

133

دعانویس خوب در همدان

14

121

دعانویس کرج

14

103

دعانویس در قروه

14

97

دعانویس در نظرآباد کرج

14

76

شیخ ایرج سنندج

14

67

دعانویس رشت

14

61

دعا نویس رشت

14

59

دعا نویس اردبیل

14

58

دعانویس خوب در استان بوشهر

14

52

دعانویس شهرکرد

14

52

دعانویس صبی شرطی

13

469

دعای بازگشت معشوق در یک روز با فلفل

13

463

دعانویس وحید در تبریز

13

333

شماره دعانویس حاج اقا براتی در مشهد نی نی سایت

13

333

دعا نویس خوب در تهران

13

306

ادرس دعانویس ارسلان در تبریز

13

192

سید جولی دادور

13

153

دعا نویس شیراز

13

140

بهترین دعا نویس در زنجان

13

106

بهترین دعانویس در قزوین

13

97

دعانویس در نوراباد ممسنی

13

65

سید دعا نویس مشهد

13

54

دعا نویس خوب در زاغه همدان

13

54

دعا نویس در سنندج

13

50

شماره تلفن دعانویس اقای حسینی

12

926

آدرس جیواد دعانویس در خسروشاه

12

414

دعانویس سید شهاب محمودآباد

12

287

دعا نویس هزینه بعد از نتیجه

12

250

شماره تلفن فالگیر خوب در تبریز

12

233

دعای فوق العاده قوی برای برگشت معشوق

12

141

دعانویس اول نتیجه بعد هزینه

12

139

دعا نویس در شیراز

12

126

سید پرستو کامیاران

12

121

بهترین دعانویس در ساوه

12

119

دعا نویس زاغه همدان

12

93

دعانویس در کبودراهنگ همدان

12

55

سرکتاب تلفنی حرم امام رضا نی نی سایت

11

1,214

سید پرستو کامیاران نی نی سایت

11

505

دعانویس در سلطان آباد

11

426

شماره دعانویس سید طباطبایی

11

348

طلسم سنندج

11

205

دعا نویس در مشهد

11

195

دعانویس سید موسوی در اراک

11

189

حاج سعید دعانویس زنجان

11

163

بهترین دعانویس در مراغه نی نی سایت

11

100

دعانویس اردبیل

11

70

خانم فخاریان بهشهر

11

67

اقای مجلل دعانویس مشهد

11

66

دعانویس در سیلاب

11

42

دعا نویس خوب در سنندج

11

28

دعانویس در رشت

11

27

۰۹۳۰۶۶۴۱۶۶۶

10

326

فالگیر ارسلان تبریز

10

295

دعانویس در مهرشهر کرج نی نی سایت

10

252

بهترین دعانویس دارابکلا

10

195

دعانویس در زینبیه اصفهان نی نی سایت

10

192

دعانویس باغ ابریشم کرمانشاه

10

178

دعانویس ترکمن

10

170

سید شهریار کرمانشاه دعانویس

10

162

خانم کاکایی کرمانشاه

10

144

سرکتاب در ساوه

10

115

دعانویس زاغه همدان

10

98

دعا نویس خوب در ماهدشت کرج نی نی سایت

10

98

آدرس دعانویس در لنگرود

10

88

دعانویس خوب در کازرون

10

69

شماره دعانویس دارابکلا

10

69

دعانویس خوب در ابهر

10

68

دعانویس در طبرسی مشهد

10

58

دعا نویسان اهوازی

10

58

دعاده خوب در مشهد

10

54

شماره دعا نویس برای ازدواج

10

54

ادرس بهترین دعانویس در تبریز

10

41

دعا نویس خوب در اراک

10

36

دعا نویس معروف در قزوین

10

36

شیخ آزاد سقز دعانویس

9

432

دعانویس اول نتیجه بعد هزینه نی نی سایت

9

355

سوره های شمع تراپی

9

329

شمع تراپی برای بازگشت معشوق نی نی سایت

9

326

دعانویس سید نور شوشتر

9

320

دعای بازگشت معشوق در یک روز

9

320

شماره دعانویس خانم

9

319

شماره دعانویس ناصر در تبریز

9

317

دعانویس در نظرآباد کرج نی نی سایت

9

261

بهترین دعانویس در آستارا

9

260

آدرس دعانویس سید طباطبایی

9

182

طلسم بازگشت معشوق نی نی سایت

9

179

حاج عباس یعقوبی دعانویس

9

156

دعای بازگشت معشوق در یک روز نی نی سایت

9

117

دعانویس شیخ سعید زنجان

9

97

دعا نویس خوب در گناوه

9

91

دعانویس شهرکرد نی نی سایت

9

78

دعانویس حضوری در تهران نی نی سایت

9

74

دعانویس خوب شیراز

9

70

بهترین جادوگر در کرمانشاه

9

69

بیت شداد شادگان

9

65

یعقوبی دعانویس مشهد

9

64

دعانویس در نسیم شهر

9

60

شماره دعا نویس در اردبیل

9

55

دعانویس معروف مشهد

9

45

ادرس دعا نویس در اردبیل

9

39

بهترین دعا نویس در کرج

9

35

دعانویس گرگان

9

31

دعانویس خوب در فردیس کرج نی نی سایت

8

400

شیخ سعید دعانویس زنجان نی نی سایت

8

387

دعانویس در ملارد

8

329

دعانویس حضوری در شهریار

8

292

دعا نویس در قره چای ساوه

8

290

دعانویس باغ ابریشم کرمانشاه نی نی سایت

8

268

آدرس دعانویس خوب در شهریار

8

250

معجزه بازگشت معشوق نی نی سایت

8

242

دعای شمع تراپی برای بازگشت معشوق

8

241

دعانویس معروف عنبران

8

199

دعانویس ناصر در تبریز

8

187

سید نوربخش دعانویس در نورآباد

8

173

شماره سرکتاب رایگان میخوام

8

166

شماره دعانویس در شهر قدس

8

145

بهترین دعانویس در هشتگرد

8

144

دعانویس خوب در جیرفت نی نی سایت

8

141

دعا نویس خوب در اسلامشهر

8

114

سید جولی دعانویس جوی آباد

8

113

آدرس دعا نویس خوب در اسلامشهر

8

98

دعانویس شفیعی ساری

8

91

دعانویس اهوازی

8

90

دعانویسی برای ازدواج

8

88

استاد خرسند دعانویس نی نی سایت

8

77

سید جولی دعانویس

8

49

دعانویس خوب در کرمانشاه

8

41

سرکتاب اصفهان

8

38

ادرس دعا نویس در همدان

8

38

دعانويس خوب در قزوين

8

19

سید طباطبایی دعانویس نی نی سایت

7

713

دعای مرجانه برای بازگشت معشوق نی نی سایت

7

566

دعانویس روستای الفاوت همدان نی نی سایت

7

255

دعانویس توران مراغه

7

238

طلسم قوی برای بازگشت معشوق از راه دور نی نی سایت

7

233

ملا خیدان

7

214

حاج آقا براتی مشهد

7

201

سید علی دعانویس صحنه

7

189

دعا نویس خوب در مرودشت

7

173

دعای مرجانه برای بازگشت معشوق

7

172

دعانویس مراغه

7

139

دعانویس معروف تهران

7

128

سید راستی دعانویس

7

124

دعانویس خوب در قوچان

7

123

جمالی دعانویس بوشهر نی نی سایت

7

119

دعانویس اهواز

7

112

دعانویس آستانه اشرفیه

7

107

استاد راد دعا نویس

7

103

دعانویس مریوان

7

98

دعانویس در یبارک شهریار

7

93

دعانویس خوب در کرمان نی نی سایت

7

87

کیومرث امامی دعانویس

7

85

بهترین دعانویس تبریز

7

69

سید خلیل قاسم آباد همدان

7

68

سید ولی دعانویس قزوین

7

63

فالگیر در تبریز

7

55

دعانویس مرد در اردبیل

7

50

بهترین دعانویس در مشهد

7

48

دعانویس در اقبالیه قزوین

7

43

دعانویس در تهران

7

38

دعا نویس لار

7

35

آدرس دعانویس خوب در اردبیل

7

24

دعانویس زاغه همدان نی نی سایت

6

437

سرکتاب برگشتن معشوق

6

366

قره سید دعانویس در تبریز نی نی سایت

6

363

سوره ضحی برای بازگشت معشوق نی نی سایت

6

294

شماره تلفن سید گوده

6

269

دعانویس خوب در شهریار

6

242

دعانویس سید موسوی در اسلامشهر

6

225

دعانویس خوب در مازندران نی نی سایت

6

201

دعانویس انجدان اراک نی نی سایت

6

188

دعانویس شفیعی ساری نی نی سایت

6

184

سید نوربخش دعانویس در نورآباد نی نی سایت

6

165

دعانویس قیدار نی نی سایت

6

141

دعانویس در شوش دانیال نی نی سایت

6

140

دعانویس تضمینی رایگان نی نی سایت

6

127

شماره دعانویس زاغه همدان نی نی سایت

6

117

بهترین دعا نویس در زنجان نی نی سایت

6

108

طلسم اول نتیجه بعد هزینه

6

99

دعانویس قوچان نی نی سایت

6

98

دعانویس در مرمت ساری

6

97

آدرس سید شهریار کرمانشاه

6

93

شماره دعا نویس در شهرری

6

90

دعانویس معروف در نمین اردبیل نی نی سایت

6

90

حاج سید احمد موسوی دعانویس

6

82

دعانویس خوب در تهران

6

60

بهترین دعا نویس در بابل

6

49

دعانویس در مشکین دشت کرج

6

48

دعانویس عنبران

6

48

بهترین دعا نویس تبریز

6

48

دعانویس خوب در کرج

6

38

بهترین دعانویس اصفهان

6

34

دعا نویس های معروف مشهد

6

31

دعانویس خوب در زاغه همدان

6

24

سید خلیل همدان

6

23

دعا نویس خوب در اردبیل

6

21

ادرس قره سید در تبریز

6

15

دعا نویس معروف تبریز

6

15

عکس مهرعلی دعانویس تویسرکان

5

514

دعانویس آدرس شیخ آزاد سقز

5

505

بهترین دعانویس در دزفول

5

291

دعانویس شوشتر نی نی سایت

5

257

دعا نویس خوب

5

242

دعانویس معروف نهاوند

5

177

دعانویس خوب

5

162

دعانویس خوب در لنگرود نی نی سایت

5

160

دعانویس خوب در اسلامشهر

5

137

ملا خیدان کرمانشاه

5

137

شماره دعانویس در میانه

5

135

دعانویس خوب در شهر قدس

5

132

بهترین دعانویس در مرند نی نی سایت

5

128

دعانویس امان آباد اراک نی نی سایت

5

123

دعای فوق العاده قوی برای برگشت معشوق نی نی سایت

5

123

دعانویس در قیامدشت

5

120

سوره ضحی برای بازگشت معشوق

5

118

دعانویس خوب در تنکابن

5

114

دعانویس تویسرکان

5

108

دعا نویس اهواز

5

94

دعانویس خوب در بناب

5

92

دعا نویس مراغه

5

91

دعا نویس تهران حضوری

5

86

دعانویس خوب در برازجان نی نی سایت

5

86

دعای بازگشت معشوق نی نی سایت

5

86

دعانویس در شهر قدس نی نی سایت

5

83

دعانویس در سیدی مشهد نی نی سایت

5

82

دعانویس خوزستان نی نی سایت

5

76

دعانویس خوب در اندیمشک

5

70

دعانویس فلاورجان نی نی سایت

5

69

سید طباطبایی سرکتاب

5

68

آدرس سید شهاب دعانویس

5

60

دعانویس سید طباطبایی

5

58

دعانویس تهران

5

55

عباس یعقوبی دعانویس

5

53

آدرس دعانویس ناصر در تبریز

5

49

دعانویس گنبد نی نی سایت

5

49

دعانویس عنبران اردبیل

5

42

دعانویس خوب در زنجان نی نی سایت

5

26

آدرس دعانویس در ساوه

5

23

دعا نویس حضوری تهران

5

16

دعانویس بوشهر

5

13

دعانویس در اهواز

5

9

سید جولی خمینی شهر نی نی سایت

4

291

دعای روز شنبه تا جمعه

4

243

سایت شیخ آزاد سقز دعانویس

4

237

دعانویس تضمینی در دزفول

4

164

دعانویس خوب در پاکدشت

4

160

دعای ازدواج با معشوق با اسم مادر

4

157

دعانویس سید امیدی در کرج

4

146

دعا نویس انلاین

4

136

دعا نویس هزینه بعد از نتیجه نی نی سایت

4

120

دعانویس در بیدگنه

4

119

دعانویس خوب و تضمینی تهران

دعانویس خوب و تضمینی

تلفن دعانویس خوب و تضمینی تهران و سراسر ایران > ۰۹۳۰۶۶۴۱۶۶۶

تلفن دعانویس خوب و شماره تلفن دعانویس تضمینی دو معنا از یک موضوع در مورد دعا نویس هستند.

دعا نویسی که در یک معنا به معنی خوب بودن وی اشاره می شود و در معنی دیگر به تضمینی و قابل اعتماد بودن خدماتی که از طریق دعانویسی برای مردم ارائه می نماید.

ما در اینجا ضمن معرفی این استاد بزرگ دعانویسی به بیان این دو معنی خوب بودن و تضمینی بودن می پردازیم.

 

تلفن دعانویس خوب و تضمینی
تلفن دعانویس خوب و تضمینی

 

دعانویس خوب و تضمینی در تهران و ورامین، پردیس، کرج، شهرری، لواسان، تجریش، دماوند > تلفن>۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

اگر به دنبال بهترین دعانویس خوب و تضمینی در تهران و ورامین، پردیس، کرج، شهرری، لواسان، تجریش، دماوند می گردید لطفا با شماره تماس : ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶ تماس بگیرید.

دعانویس خوب در شرق تهران

دعانویس در تهران | بهترین استاد دعانویسی در تهران | دعا نویس تهران | استاد دعا نویسی خوب شهر تهران

دعانویس در شهر قدس | بهترین دعانویسی در شهرقدس | دعا نویس شهر قدس | استاد دعا نویسی خوب شهر شهر قدس

دعانویس در شهریار | بهترین دعانویس تضمینی در شهریار | دعا نویس در یبارک شهریار | استاد دعا نویسی خوب یبارک شهریار

دعانویس در اسلام‌شهر | انواع دعانویسی در اسلام‌شهر | دعا نویس بازگشت معشوق در اسلام ‌شهر | استاد دعا نویسی خوب شهر اسلام‌شهر

دعانویس در ملارد | بهترین استاد دعانویسی شهر ملارد | دعا نویس ملارد | استاد دعا نویسی خوب شهر ملارد > اول نتیجه بعد پول

استاد دعانویس تهران

تلفن دعانویس خوب > ۰۹۳۰۶۶۴۱۶۶۶

نویسنده مقاله در اینجا اشاره می کند که دعانویسی یک فرهنگ قدیمی ایرانیان (در مذهب شیعه) است

که بر طبق شواهد تاریخی از زمان صفویه و در اوج خود در دوره قاجاریه

میان ایرانیان رواج فراوان یافت.

خود نویسنده این مقاله مدعی است گاهی در دوران جوانی زمانیکه

نگاهی در گوشه و کنار وسایل شخصی مانند کیف پول و جیب لباس خود می انداختم

گاهی تکه کاغذ کوچکی را مشاهده می نمودم که روی آن با خودکار کلماتی به زبان عربی

شبیه آیات قرآن کریم نوشته شده بود.

تلفن دعانویس خوب
تلفن دعانویس خوب

اگر دقت بیشتری می نمودم می توانستم تشخیص دهم که دستخط نوشته شده

در آن تکه کاغذ دستخط مادر بزرگوار بوده است.

تعجبی ندارد وقتی ادعا می کنیم که تا چه حد این موضوع (دعانویسی)

به مثابه یک علم ماورایی و یا یک خرافه! در میان همه ایرانیان رواج یافته است.

اینکه یک نفر به مانند مادر این نویسنده توانسته است در برهه ای از زمان

به یک دعانویس خوب با شماره تلفن ۰۹۳۰۶۶۴۱۶۶۶ دسترسی یابد

و مشکل و خواسته خود را برآورده سازد دقیقا معلوم نیست که چه زمان و کجا بوده.

دعانویس در تهران و شهرهای اطراف

دعانویس در تهران بهترین دعا نویس تهران

دعانویس در تهران به فرد (استاد دعا نویسی) می‌گویند که با استفاده از نوشتن متونی به ظاهر مذهبی روی اجسامی مانند قفل کلید و کاسه یا روی کاغذ سعی در برطرف نمودن مشکل مراجعه کنندگانشان دارد.

دعانویس‌ حضوری در تهران ، در تهران حضور دارد و اهالی سایر شهرهایی همچون: ورامین | پردیس | کرج | شهرری | لواسان | تجریش | دماوند می توانند

با تلفن و آدرس وی برای مراجعه حضوری به وی بهره مند شوند > لطفا به این منظور با شماره : ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶ تماس بگیرید.

دعانویس جنوب تهران نی نی سایت

دعانویس تهران در ازای نوشتن ادعیه و تعویذات، مبلغی با عنوان نیاز از مراجعه کنندگان اخذ می‌کند و بعنوان دعانویس تضمینی نتایج اقدامات خود را 100% تضمینی پی از دریافت هیچ هزینه ای به ثمر می رساند.

بهترین دعا نویس تهران ، مدعی است که با «علوم اسلامی و غریبه» آشناست و «وسیله‌ای برای ابراز قدرت خداوند گرانقدر» می‌باشد.

اما دعانویس خوب طهران بسیار متفاوت از گروهی دیگر با ادعای دانستن علم رمل و خبرداشتن از مجهولات عالم و خیر و شر، رمال نامیده می‌شود،

چرا که اسباب کار این گروه افراد، اشکال شانزده‌گانه‌ای هستند که به دانیال نبی نسبت داده می‌شود و هیچگونه رابطه ای باستاد دعانویس مسلمان ندارد.

دعانویس تهران
دعانویس تهران

البته هرچند ممکن است افرادی سودجو در این میان برای مشتریانشان کف‌بینی و فالگیری کنند اما استاد دعا نویس ما این موارد را در ازای دریافت پول حرام دانسته و تنها به دعانویسی اسلامی و بازکردن سرکتاب (رایگان) با قرآن اهتمام می ورزند.

برخی دعانویسی اسلامی را خرافه می‌دانند و عده‌ای به آن معتقد اند، برخی از مسلمانان دعاهای مذهبی را بر تسکین یا بهبود بیماری‌ها مؤثر می‌دانند و البته ما نیز هم. به نقل از  تهران نیوز، خبرگزاری رویترز در مقاله‌ای ای دعانویسی را به اعتقادات شیعه نسبت داده‌ است.

همچنین ببینید >> دعا نویس در کرج و اطراف تهران

اهمیت سرکتاب و دعانویسی در تهران و شهرهای اطراف

دعانویس در تهران
دعانویس در تهران

ساکنین محترم تهران بخصوص آقایان و خانمهای جوان مناطق ورامین ، پردیس ، کرج ، شهرری ، لواسان ، تجریش ، دماوند که ممکن است در زندگی خود احساس پریشانی و درماندگی ‌کنند

و به نوعی نتوانند با تدبیر منطقی مشکلاتی از قبیل: بیماری، فقر، سرقت شدن مال، ترس و وحشت و … را حل کنند

به دعا نویس تهران روی می‌آورند و بر این باورند که با سرکتاب‌گیری که شروع فعالیت دعانویس است دلیل مشکلات آن‌ها احتمالا مشخص می‌شود.

دعانویس حضوری با امکان مراجعه در تهران


 

کلمات کلیدی:

بهترین دعانویس خوب
بهترین دعانویس تضمینی
دعانویس شهرری | دعا نویس شهر ری
دعانویس لواسان | دعا نویس لواسان
دعانویس تجریش | دعا نویس میدان تجریش
دعانویس دماوند | دعا نویس دماوند
دعانویس رودهن | دعا نویس رودهن
دعانویس پردیس | دعا نویس پردیس
دعانویس شهر بومهن | دعا نویسی در بومهن
دعانویس شهر فشم | دعا نویسی در فشم

لطفا شما نیز اگر ساکن هر یک از شهرهای تهران، ورامین ، پردیس ، کرج ، شهرری ، لواسان ، تجریش ، دماوند هستید و نیاز به مشاوره مشکلات زندگی خود و یا دعانویسی خوب دارید حتما با استاد دعانویس ما تماس حاصل فرمایید.

تلفن: ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶


دعانویس خوب

ولی حتما می توان نتیجه گرفت که دعانویسی حتما در برهه هایی از زمان توانسته است

مشکلات مردم را برآورده سازد و یا حداقل نشانه هایی از توانایی های خود را به نوعی نشان دهد

که چنین در میان مردم جای خود را ثابت نگاه داشته است.

در دوران اخیر و همین چند سال اخیر افراد زیادی بوده اند

که خود را به عنوان دعانویس به دروغ به مردم نشان داده اند

اما حتما در میان این افراد می توان استادان واقعی و راستین دعانویسی را نیز مشاهده نمود.

دعانویس تضمینی
دعانویس تضمینی

مثلا برای ساکنین شهر مشهد مقدس یکی از شناخته ترین این استادان دعا نویس

می توان به استاد خانم دعانویس خوب با شماره تلفن ۰۹۳۰۶۶۴۱۶۶۶ اشاره نمود.

این استاد خوب به واسطه توانایی های زیادی که در زمینه دعانویس دارد

با نام ها و صفت هایی مانند دعانویس ماهر – توانا – بزرگ خوب و تضمینی نیز شناخته می شود.

به خوبی می توان نتیجه گرفت که وقتی یک استاد دارای صفت های اینچنینی میان مردم

و مخاطبان خود شناخته می شود حتما توانایی های خوبی در دعانویس دارد که

مردم هنوز برای حل مشکل خود به وی مراجعه می کنند

و از وی به خوبی یاد می کنند.

اگر شما ساکن هر نقطه از ایران مانند مشهد و تبریز و اصفهان و شیراز هستید

می توانید از طریق شماره تلفن تماس ۰۹۳۰۶۶۴۱۶۶۶ مستقیما با این استاد دعانویس خوب تماس بگیرید.

همچنین ببینید>> دعانویس عالی در مشهد

تلفن دعانویس تضمینی

تلفن دعانویس تضمینی > ۰۹۳۰۶۶۴۱۶۶۶

اما از طرفی دیگر معنی دعانویس تضمینی اشاره به وجهی دیگر از موضوع استادان دعانویس می باشد.

لازم به ذکر است که اگر تا اینجای مقاله همراه ما بودید

و به دنبال تماس مستقیم تلفنی با استاد دعانویس تضمینی هستید

ما استاد مورد نظرتان را همراه با شماره تلفن تماس وی به شما معرفی می نماییم.

تضمینی بودن یک موضوع اشاره به گارانتی بودن و ضمانتی است که فردی

به صورت شفاهی و یا کتبی به فرد دیگر ارائه می دهد.

مثلا یک مهندس معمار به کارفرمای خود تضمین و گارانتی می دهد

که اگر بنای مورد نظر را ساخت حتما آن ساختمان برای سالها

به صورت اصولی و محکم و پابرجا خواهد ماند و کارفرما از این بابت به وی

به لحاظ علم و تخصص و تجربه مهندس معمار اعتماد می نماید.

در مورد دعانویسی تضمینی هم به نوعی به همین شکل است.

یک استاد دعانویس خوب که عده ای از افراد به طریقی به وی اعتماد دارند

به وی مراجعه می کنند تا مشکلشان برطرف شود.

این استاد بزرگ و ماهر دعانویس در تماس مخاطبان یا مشتریان خود

از طریق تلفن (غیر حضوری) و یا به صورت رو در رو (حضوری)

اطمینان و تضمین می دهد که اگر مشکلشان برطف نشود

مبلغی را که بعنوان حق الزحمه به وی پرداخت می نمایند را عودت دهد.

دعانویس تضمینی

این معنی واقعی دعانویس تضمینی است و ما در آخر این مقاله

همانطور که قول داده بودیم شماره یکی از بزرگترین دعانویسان تضمینی ایران

را به شما معرفی می نماییم.

شما می توانید از طریق شماره تلفن 0098۹۳۰۶۶۴۱۶۶۶ مستقیما

با وی تماس بگیرید و مشکلتان را مطرح نمایید

وی پس از مشاوره به شما خواهد گفت که می تواند تضمین دهد که مشکلتان را با دعانویسی

برطرف نماید یا خیر.

سپس استاد به شما همانند موضوع نویسنده (ابتدای همین مقاله تلفن دعانویس خوب و تضمینی)

دعایی را روی یک جسم و یا کاغذ نوشته و به شما می گوید چگونه از آن استفاده کنید.

امیدوارم از این مقاله لذت برده باشید.

خداوند بزرگترین نگهدار و یاور انسان است وی را فراموش نفرمایید.

انشالله

همچنین ببینید > > بهترین قالیشویی در محل تهران

دعانویس خوب
دعانویس خوب

 


دعانویس در صالحیه بهارستان | دعانویس بخت گشایی در صالحیه بهارستان | دعا نویس صالحیه بهارستان | استاد دعا نویسی خوب شهر صالحیه بهارستان

دعانویس در پاکدشت | بهترین دعانویس رزق و روزی در پاکدشت | دعا نویس پاکدشت | استاد دعا نویسی خوب شهر پاکدشت

دعانویس در قرچک | بهترین استاد دعانویسی شهر قرچک | دعا نویس قرچک | استاد دعا نویسی خوب شهر قرچک

دعانویس در ورامین | دعانویسی در منطقه ورامین | دعا نویس ورامین | استاد دعا نویسی خوب محدوده ورامین

دعانویس در گلستان | بهترین استاد دعانویسی شهر گلستان | دعا نویس گلستان | استاد دعا نویسی خوب شهر گلستان

دعانویس در ری | بهترین استاد دعانویسی شهر ری | دعا نویس شهرری | استاد دعا نویسی خوب در ری جنوب تهران

دعانویس در اندیشه | بهترین دعانویسی در شهر جدید اندیشه | دعا نویس اندیشه | استاد دعا نویسی خوب اندیشه

دعانویس در شمشک‌کریم | بهترین استاد دعانویسی شهر شمشک ‌کریم | دعا نویس تضمینی شمشک‌کریم | دعا نویسی خوب محدوده شمشک‌کریم

دعانویس در پرند | بهترین استاد دعانویسی شهر جدید پرند | دعا نویس تضمینی در پرند | بهترین دعا نویسی خوب شهر پرند

دعانویس در باغستان | بهترین دعانویسی شهر باغستان | دعا نویس تضمینی مطمئن در باغستان | استاد دعا نویسی خوب در باغستان

دعانویس در پردیس | بهترین استاد دعانویسی شهر پردیس | دعا نویس تضمینی در پردیس | دعا نویسی خوب در پردیس تهران

دعانویس در بومهن | بهترین استاد دعانویسی محدوده بومهن | دعا نویس خوب بومهن | استاد دعا نویسی تضمینی منطقه بومهن

دعانویس در باقرشهر | بهترین دعانویسی شهر باقرشهر | دعا نویس محدوده باقر شهر تهران | استاد دعا نویسی خوب محدوده باقرشهر

استاد دعانویس مقید مسلمان

دعانویس حضوری در یافت آباد تهران | دعا نویس در یافت آباد +

دعانویس عالی دعا رسان

دعانویس اول نتیجه بعد هزینه

دعانویس تضمینی در پیشوا | بهترین دعانویسی در پیشوا | دعا نویس پیشوا | استاد دعا نویسی خوب در پیشوای ورامین

دعانویس در نسیم شهر | دعانویستهران دعانویس ازدواج شهر نسیم شهر | دعا نویس نسیم شهر | دعانویس معشوق خوب در نسیم شهر

دعانویس در صباشهر | بهترین دعانویسی شهر صباشهر | دعا نویس صباشهر | استاد دعا نویسی خوب شهر صباشهر

تنها دعانویسی حضوری تهران

دعانویس در چهاردانگه | بهترین دعانویسی طلسم باطل در چهاردانگه | دعا نویس چهار دانگه | دعا نویسی خوب شهر چهاردانگه

دعانویس در دماوند | بهترین استاد دعانویسی شهر دماوند | دعا نویس دماوند | استاد دعا نویسی خوب شهر دماوند

دعانویس در گیلاوند تهران | آدرس و تلفن استاد دعانویسی در گیلاوند | دعا نویس حضوری تهران | استاد دعا نویسی خوب گیلاوند تهران

دعانویس در رودهن | بهترین استاد دعانویسی شهر رودهن دماوند | دعا نویس رودهن تهران | استاد دعا نویسی خوب منطقه رودهن

دعانویس در صفادشت | بهترین استاد دعانویسی شهر صفادشت | دعا نویس صفا دشت | استاد دعا نویسی ماهر در صفادشت

دعانویس در فیروزکوه | خدمات دعانویسی در فیروزکوه | دعا نویس فیروزکوه | استاد دعا نویسی خوب در فیروزکوه

دعانویس در لواسان شمال تهران بعنوان بهترین استاد دعانویسی شهر لواسان تضمینی | دعا نویس لواسان بزرگ | استاد دعا نویسی خوب شهر لواسان کوچک

همچنین ببینید>> دعانویس یعقوبی مشهد

دعا نویس و سرکتاب بازکن معروف

دعانویس در آبسرد | سرکتاب رایگان و دعانویسی در آبسرد دماوند | دعا نویس آبسرد | استاد دعا نویسی خوب شهر آبسرد

دعانویس در فشم | بهترین استاد دعانویسی در فشم | دعا نویس محدوده فشم | استاد دعا نویسی خوب در فشم >مطمئن

دعانویس در آبعلی تضمینی | بهترین استاد دعانویسی شهر آبعلی  | دعا نویس خوب در آبعلی  | استاد دعا نویسی خوب شهر آبعلی

دعانویس در شمشک | بهترین استاد دعانویسی محدوده شمشک و دیزین مطمئن و تضمینی همه دعانویسی ها و سرکتاب رایگان | دعا نویس شمشک تهران | استاد دعا نویسی خوب شهر شمشک و دیزین تهران

دعانویس در احمدآباد مستوفی | استاد دعانویسی در احمدآباد مستوفی | دعا نویس احمدآباد مستوفی | دعا نویسی خوب و تضمینی احمدآباد مستوفی

دعانویس در قیام‌دشت | بهترین استاد دعانویس ماهر قیام‌ دشت | دعا نویس قیام‌دشت | استاد دعا نویسی خوب مطمئن قیام‌دشت

دعانویس غرب تهران | آدرس و تلفن استاد دعانویسی شرق تهران | دعا نویس حضوری شمال تهران | استاد دعا نویسی خوب جنوب تهران | دعانویس در جنوب تهران

دعانویس تجریش تهران | آدرس و تلفن استاد دعانویسی میدان تجریش | دعا نویس حضوری شمال تهران | استاد دعا نویسی خوب و تضمینی محدوده میدان تجریش

دعانویس تضمینی در تهران

دعانویس تهران

دعانویس خوب در تهران

سرکتاب باز کردن در تهران > ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

سرکتاب بازکن در گیلاوند تهران > ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعانویس حضوری در تهران نی نی سایت

گالری تصاویر:

دعانویس زنجان | بهترین دعا نویس خوب و عالی تضمینی در زنجان

بهترین دعانویس در زنجان

دعانویس در زنجان بهترین دعا نویس خوب و عالی تضمینی زنجان >۰۹۳۰۶۶۴۱۶۶۶

بعنوان بهترین دعانویس خوب تلفنی در سراسر زنجان هستیم که دعانویسی را به شکلی کاملا حرفه ای و تجربی و خوب و عالی انجام می دهیم.

دعانویس زنجان
دعانویس در زنجان

در این پست اشاره ای می نماییم به نمونه ای از انواع خدمات دعانویس خانم استاد که نمونه ای از دعا نویس زبانبند را در مورد یکی از مشتریان غیرحضوری (آنلاین) در زنجان انجام نمودند.

طی سال گذشته یکی از مراجعین تلفنی استاد اشاره داشتند که بنا بر مشکلی که با مادر شوهر خود داشتند از طریق یکی از آشنایان خود (مشتریان قدیم استاد) شماره تماس استاد ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶ را از ایشان کسب نموده و با استاد تماس گرفته بودند جهت حل مشکل خود.

در مورد این موضوع مشکل خانم مراجعه کننده این بود که چون در کنار همسر خود و در منزل پدری همسرشان ساکن بودند و ایشان مادرشوهری داشتند که بسیار روحیه سخت و زبان و کلام آزاردهنده و مداخله جویانه ای نسبت به سایر افراد خانه داشتند و موجبات نارضایتی مراجعه کننده ما را فراهن نموده بودند تا جاییکه زندگی زناشویی و روابط ایشان با همسرشان را نیز به شدت تحت تاثیر قرار داده و دیگر چیزی باقی نمانده بوده تا درخواست طلاق و جدایی را به همسشان بدهند.

تا اینکه خلاصه با استاد تماس گرفته و بعد از مشاوره با استاد، خانم دعانویس به این نتیجه رسیدند که در واقع مشکل اصلی عروس جوان (مراجعه کننده) ریشه در زبان و کلام تند و آزاردهنده مادرشوهرش واقع است.

لذا به مراجعه کننده پیشنهاد دادند تا یک دعای زبان بند را برایش بردارند و ایشان هم که بسیار آزرده خاطر و ناراحت بودند پذیرفتند.

استاد خود تعریف می کردند که:

مشخصات مادرشوهر را گرفتم و قرار شد تا شب با کمک کمی اجسام و ابزار و ادعیه (اسلامی-قرانی) برایشان اقدام نمایم.

فردا ابزار و اجسام را از طریق پست به دست عروس خانم جوان رساندم و به گفته خود استاد که نقل قول میکردند از عروس جوان می گفتند :

پس از دو هفته تا سه هفته با استاد تماس گرفته و می گفتند که مشکلشان بطور کامل در تماس و با استفاده از اقدامات دعانویس زنجان تا حدود زیادی حل شده

و از ایشان قدردانی می کردند والبته استاد نیز راهنمایی هایی را به عروس خانم جوان کردند که چطور روال بهبود شرایط را حفظ نموده و آ« را برای همیشه مداومت ببخشند.

بهترین دعانویس در زنجان (1)

 

دعانویس در زنجان

دعانویس تضمینی که در هر یک از شهرها و سایر نقاط زنجان همه نوع دعانویسی را می شناسد و نسبت به همه آنها در طی سالیان شناخت و تجربه و مهارت دارد و امیدبخشی در جهت حل مشکلات زندگی و روحی افراد می نماید.

شما نیز اگر ساکن هر یکی از شهرهای استان بزرگ زنجان هستید حتما با شماره تلفن : ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶ تماس بگیرید

و با کمک و مشاوره استاد دعانویس خانم راه حلی برای مشکل خود بیابید.

دعانویس در زنجان

 

دعای دعانویس زنجان برای ادای وام

امام محمد باقر علیه السلام از امیرالمومنین علی علیه السلام نقل نموده است که فرمود:

نزد پیامبر خدا صلی الله از وامی که داشتم شکایت کردم پیامبر خدا صلی الله فرمود ای علی بگو .

“اللهم اعطنی بحلالک عن حرامک و بفضلک عمن سواک”

که اگر وام تو به اندازه کوه صبیر باشد خداوند آن را ادا خواهد کرد و صبیر کوهی بزرگ است در یمن .

حسین بن خالد گوید در بغداد ۳۰۰ هزار درهم وام دار شدم و ۴۰۰ هزار دینار نیز از مردم طلب داشتم

ولی طلبکاران مرا رها نمی کردند تا از بغداد بیرون روم و طلب خود را بگیرم و به آنان بپردازم .

چون موسم حج و مخفیانه از شهر بیرون رفتم و میخواستم نزد امام کاظم علیه السلام بروم

ولی نتوانستم و نامه‌ای به او نگاشتم و حالا خود را وصل کردم امام کاظم در حاشیه نامه من چنین نگاشت بعد از هر نماز واجب سه بار بگو :

“خداوندا من از تو درخواست می کنم ای که جز تو معبودی نیست

به حق جز تو هیچ معبودی نیست که بر من به چشم رحمت بنگرید

به جز تو هیچ معبودی نیست

بار الها از تو درخواست می کنم که جز تو معبودی نیست

به حق جز تو من هیچ معبودی نیست

که از من خشنود و راضی گردید و به جز تو هیچ معبودی نیست .

بارالها از تو درخواست می کنم ای که جز تو هیچ معبودی نیست

به حق جز تو هیچ معبودی نیست که مرا بیامرز ای و از گناهانم در گذری . “

شب خاص خدا حاجت روا خواهد شد.

راوی گوید به دستور امام کاظم علیه السلام عمل کردم و به خدا سوگند چهار ماه نگذشته بود که وام بچه دار شد و طلبم را گرفتم و صد هزار درهم برایم ماند .

 

 


گالری تصاویر:

 

 

 

دعانویس برای ترس > دعای رفع موهوم و اهزان و ترس و برطرف شدن سختی ها

دعانویس برای ترس

دعانویس برای ترس > دعای رفع موهوم و اهزان و ترس و برطرف شدن سختی ها

دعانویس در این پست احادیث و نقل قول هایی را برای دفع ترس تهیه نموده است. لطفا برای دوری از ترس و دریافت کمک دعانویس با ذکر یک صلوات با شماره ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶ تماس بگیرید.

از امام کاظم علیه السلام نقل شده است: که از اجدادش علیه السلام نقل نمود: که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم به علی بن ابیطالب علیه السلام فرمود: ای علی هرگاه کاری سخت برایت پیش آمد و یا بلایی بر تو نازل شد بگو “اللهم انی اسئلک بحق محمد و آل محمد ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تنجینی من هذا الغم.” خداوندا به حق محمد و خاندان محمد از تو درخواست می کنم که بر محمد و خاندان محمّد درود فرستید و مرا از این غم و غصه نجات بخشی .

همچنین ببینید > دعانویس تهران

ابی حمزه گوید: از امام جواد علیه السلام اجازه ورود خواستم امام از خانه بیرون آمد در حالی که لب هایش تکان می خورد و فرمود از این مبهوت شده‌ای ؟ گفتم آری فدایت شوم امام جواد علیه السلام فرمود: به خدا سوگند کلمه گفتم که هیچ کس آن را نگفته مگر آنکه خداوند امر دنیا و آخرتش را کفایت کرده.

گفتم فدایت شوند آن کلمه چیست؟ فرمود هرکس هنگامی که از خانه بیرون میرود بگوید “بسم الله الرحمن الرحیم حسبی الله توکلت علی الله اللهم انی اسئلک خیر اموری کلها و اعوذ بک من خزی الدنیا و عذاب الاخره”. به نام خداوند بخشنده مهربان خداوند مرا بسنده است بر او توکل می کنم خداوندا! از تو خیر کارهایم را می خواهم و از کاری دنیا و عذاب آخرت به تو پناه میبرم به خداوند آنچه می‌خواهد را برآورده خواهد نمود و از این جمله دعایی است دیگر از امام باقر علیه السلام که آن را در کتب اصحابمان یافتم و آن این است که امام باقر علیه السلام به یکی از اصحاب فرمود: آیا دعایی که ما اهل بیت در سختی ها و هراس از شیطان و در کارهایی که توانایی آن را نداریم میخوانی مرا به تو نیاموزم ؟

همچنین ببینید > دعانویس برای پولدار شدن

دعانویس افزایش برکت رزق و روزی  و درآمد توسعه کسب و کار در تمام ایران و جهان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

راوی گفت: آری پدر و مادرم به فدایت. امام باقر علیه السلام فرمود: بگو “یا کائنا قبل از کل شیء ان و یا مکون کل شیء و یا باقی بعد کل شیء صلی الله علی محمد و اهل بیته و افعل بی کذا و کذا”. ای که پیش از هر چیز هستی داشته اید و هر چیزی را خودت تو آفریدی و ایکس پس از هرچیز نیز می مانید بر محمد و اهل بیت او درود فرست و چنین و چنان کن و فلان حاجتهای مرا براورده ساز .

دعانویس برای ترس

دعانویس برای دفع ترس

دعانویسی برای ترس

دعانویس دفع ترس

دعای دفع ترس

دعانویس خوب

دعانویس ازدواج خوب و دعای رفع کدورت بین زن و شوهر و دعای رفع اختلاف زن و شوهر و دعا برای آشتی زن و شوهر

دعانویس ازدواج خوب و دعای رفع کدورت بین زن و شوهر

دعانویس ازدواج خوب با بهترین دعای رفع کدورت بین زن و شوهر و دعای رفع اختلاف زن و شوهر و دعا برای آشتی زن و شوهر

امروز بهترین دعانویس ازدواج می خواهد تا بهترین دعای رفع کدورت بین زن و شوهر و دعای رفع اختلاف زن و شوهر و دعا برای آشتی زن و شوهر را آشکار سازد.

هرچند بهترین دعانویس می تواند معمولا علاوه بر مشاوره به شما دعاهایی اسلامی و قرآنی را برای رفع کدورت بین زن و شوهر و دعای رفع اختلاف زن و شوهر و دعا برای آشتی زن و شوهر ارائه نماید ولی روال و دعاهای ساده ای موجود هستند که شما با آنها می توانید کاملا ایگان و بدون هیچ هزینه ای ۀنها را در زندگی خود تجربه نمایید و ما آنها را اینجا برای شما معرفی می نماییم.

دعانویس ازدواج خوب و دعای رفع اختلاف زن و شوهر

بهترین دعای محبت برای افزایش مهر زن و شوهر و رفع اختلاف آن ها

بسیاری از عوامل مانند احترام متقابل بین زن و شوهرها ، اهمیت دادن به همسر ، مهیا کردن شرایط مناسب زندگی ، همراهی همسر در امور مختلف ، پرهیز از بحث و مجادله ‏های بی ‏نتیجه ، توجه به خواسته ‏های جنسی ، صداقت و امانت و فداکاری و گذشت موجب ایجاد مهر و محبت افزون بین زن و مرد می شود . در کنار این راهکارها خواندن بعضی از دعاها و آیات قرآن می تواند به افزایش مهر و محبت زن و شوهر کمک کند. دعاهایی که در این بخش از دعانویسی ارائه شده است می تواند موجب جلب محبت همسر شود.دعای رفع کدورت و اختلاف زن و شوهر برای آشتی زوجین

دعا برای بازگشت محبت به زن و شوهر

1.دعای (یا مُقَلِبَ القلوب قَلِب قَلبَها و روحَها و جَسدَها علیٰ مَحبَتی و عشقی و اُنسی و اُلفَتی و مَوَدَتی و قبولِ قَولی بِحَقِ یا بَدوح و یا وَدود اَجِب دَعوتی یا وَصلائیل) را 444 مرتبه بر تکه ای نبات خوانده و به همسرتان دهید تا میل کند.

2. اگر زن و شوهری با یکدیگر بحث و جدل کردند به طوری که دوست نداشتند حتی یکدیگر را بنگرند و بر سر مواضع خود پافشاری نمودند باید یک نفر واسطه گردد و دعای زیر را برای آنان بخواند.

الف) ذکر یا وَدود را بر دو تکه شیرینی یا قند یا نبات یا لیوانی شربت و یا زولبیا بامیه بخواند و به آن ها دهد تا بخورند.

ب) یک بار سوره واقعه را بر دو عدد شیرینی یا آب نبات یا زولبیا بامیه بخواند و بعد از آندعای زیر را قرائت کند و شیرینی را به آنها بدهد تا بخورند.

تَوَکَلوا یا خُدام هذهِ السُورَه بِالاُلفَه و المَحَبَه بَینَ فلان بن فلان و فلانه بنت فلانه بحق هَهطُوب هَهطُوب لُهوب اَجِب یا صَمتُون ذُوبَهاء و جَمال تَوَکَلوا یا خُدام هذهِ السورَةِ الشَریفَة بِالمَحبَة الدائِمَه وَالوِداد بین فلان بن فلانة و فلانه بنت فلانه بِحَقِ هذهِ السُورَةِ عَلَیکُم و طاعَتَها لَدَیکُم.

*نکته:

  • به جای فلانه بنت فلانه اسم زن و مادرش و به جای فلان بن فلانه اسم شوهر و مادرش را بگویید.

  • در دستور دوم دعا را بر شربت و چیزهای مایع نخوانید اما در دستور اولی می توانید دعا را بر روی مایعات و شربت بخوانید.

دعانویسی برای حل اختلاف زوجین

 

دعای رفع کدورت بین زن و شوهر > کاملا اسلامی

3. یک مرتبه صلوات و خواندن سوره نسا پس از آن یازده بار صلوات به نیت مهر و محبت و رفع کدورت بسیار موثر است و موجب حل اختلاف بین زن و مرد می شود.

4. خواندن دعای ( بسم الله الر حمن الرحیم وَالضُحَی وَاللَیلِ إِذَا سَجَی مَا وَدَعَکَ رَبُکَ وَمَا قَلَی وَلَلآخِرَةُ خَیرٌ لَکَ مِنَ الأُولَی وَلَسَوفَ یُعطِیکَ رَبُکَ فَتَرضَی أَلَم یَجِدکَ یَتِیمًا فَآوَی وَوَجَدَکَ ضَالًا َهَدَی وَوَجَدَکَ عَائِلًا فَأَغنَی فَأَمَا الیَتِیمَ فَلَا تَقهَر العجل العجل العجل الساعة الساعة الساعة الوحا الوحا الوحا فلان بن فلان علی حب فلانه بنت فلانه) 11 به نیت ایجاد محبت در دل شخص مورد نظر بسیار موثر است .

5. اگر با همسر خود بحث کرده اید و فکر می کنید محبت بینتان کاسته شده است آیه 26 سوره ال عمران 95 باربخوانید و از خداوند درخواست محبت کنید.

 

دعای محبت شدید بین زن و شوهر > کاملا قرآنی

  • با طهارت کامل (ثوب و بدن و مکان) و در ساعت سعد سه مرتبه صلوات بر محمد و خاندان بلند مرتبه اش بفرستید و سپس دعای (بسم الله الرحمن الرحیم . قل هو الله احد بحرمه جبرائیل . الله الصمد بحرمه إسرافیل . لم یلد بحرمه میکائیل . ولم یولد بحرمه عزرائیل . ولم یکن له کفوا أحد بحرمه دردائیل مهرائیل .)را سیصدو هفتاد مرتبه بخوانید و در هنگام خواندن دعا آنچه را که می خواهید طلب کنید سپس در آخر سه مرتبه صلوات بر محمد و آل محمد بفرستید.

  • برای افزایش محبت بین زوجین سوره طه و 30 مرتبه آیه آخر سوره توبه را پس از نیمه شب جمعه بخوانید.

بهترین دعا برای آشتی دادن زن و شوهر

برای افزایش مهر و محبت میان زن و شوهرهای جوان و کسانی که زندگی زناشویی سردی را تجربه می کنند خواندن آیات زیر 10 مرتبه بعد از نماز صبح موثر است .

«یحِبُونَهُم کَحُبِ اللَهِ وَ الَذِینَ آمَنُوا أَشَدُ حُبًا لِلَهِ» (آیه 165 سوره بقره)

«قُل إِن کُنتُم تُحِبُونَ اللهَ فَاتَبِعُونِی یُحبِبکُمُ اللهُ» (آیه 31 سوره آل عمران)

«إِنِی وَجَهتُ وَجهِی لِلَذِی فَطَرَ السَمَاوَاتِ وَ الأَرضَ حَنِیفًا وَ مَا أَنَا مِنَ المُشرِکِینَ» آیه 79 سوره انعام)

«وَ أَلَفَ بَینَ قُلُوبِهِم لَو أَنفَقتَ مَا فِی الأَرضِ جَمِیعا مَا أَلَفتَ بَینَ قُلُوبِهِم وَ لَکِنَ اللَهَ أَلَفَ بَینَهُم إِنَهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ» (آیه 63 سوره انفال)

«وَ قَالَ المَلِکُ ائتُونِی بِهِ أَستَخلِصهُ لِنَفسِی فَلَمَا کَلَمَهُ قَالَ إِنَکَ الیومَ لَدَینَا مَکِینٌ أَمِینٌ» (ایه 54 سوره یوسف)

«وَ أَلقَیتُ عَلَیکَ مَحَبَةً مِنِی وَ لِتُصنَعَ عَلَی عَینِی» (آیه 39 سوره طه)

«إِذ کُنتُم أَعدَاءً فَأَلَفَ بَینَ قُلُوبِکُم فَأَصبَحتُم بِنِعمَتِهِ إِخوَانًا» (آیه 103 سوره آل عمران)

«اللَهُ نُورُ السَمَاوَاتِ وَالأَرضِ مَثَلُ نُورِهِ کَمِشکَاةٍ فِیهَا مِصبَاحٌ المِصبَاحُ فِی زُجَاجَةٍ الزُجَاجَةُ کَأَنَهَا کَوکَبٌ دُرِی یوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُبَارَکَةٍ زَیتُونَةٍ لَا شَرقِیةٍ وَلَا غَربِیةٍ یکَادُ زَیتُهَا یضِیءُ وَلَو لَم تَمسَسهُ نَارٌ نُورٌ عَلَیٰ نُورٍ یهدِی اللَهُ لِنُورِهِ مَن یشَاءُ وَیضرِبُ اللَهُ الأَمثَالَ لِلنَاسِ وَاللَهُ بِکُلِ شَیءٍ عَلِیمٌ» (آیه 3 سوره نور)

 

پس از تلاوت این آیات از خداوند درخواست جلب مهر و محبت کنید. همچنین گفتن هفت مرتبه ذکر «یا عزیز یا حمید یا مجید یا فعال لما یرید» برای افزایش محبت موثر است.

لطفا جهت تماس با بهترین دعانویس ازدواج و بختگشایی در تمام ایران و جهان با شماره: ۰۹۳۰۶۶۴۱۶۶۶ تماس بگیرید.

https://doarasan.ir/%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac-%d9%88-%d8%a8%d8%ae%d8%aa-%da%af%d8%b4%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d9%85%d8%a7/