پشتیبانی از بهترین وب سایت بهترین دعانویس خوب ایران >۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

logo

پشتیبانی از بهترین وب سایت بهترین دعانویس خوب ایران

جهت تماس با بهترین دعانویس خوب ایران با شماره ۰۹۳۰۶۶۴۱۶۶۶ تماس بگیرید.

 

 


Top queries

 

 

دعا نویس خوب در مشهد

425

2,643

آدرس قره سید دعانویس در تبریز

417

1,143

سید جولی دعانویس اصفهان

373

1,196

دعانویس عالی در مشهد

163

711

شماره تلفن سید جولی خمینی شهر

159

483

شماره سید پرستو کامیاران

157

651

دعانویس صبی حضوری اهواز

151

1,739

بهترین دعانویس در سقز

142

690

شماره قره سید دعانویس در تبریز

142

364

بهترین دعانویس در آمل

139

479

ادرس سید خلیل در همدان

132

293

شماره سید خلیل دعانویس همدان

129

465

دعانویس نیاکو

113

418

دعانویس روستای الفاوت همدان

108

330

دعانویس حضوری در کرج

104

318

دعانویس یعقوبی مشهد

103

422

شماره دعانویس حاج آقابراتی در مشهد

100

548

دعانویس در سیدی مشهد

99

350

دعانویس در زینبیه اصفهان

97

272

سید جولی خمینی شهر

91

415

دعانویس در سلطان آباد قزوین

86

305

شماره سید جولی

85

315

ادرس بهترین دعانویس در استانه اشرفیه

81

604

دعانویس مشهد ساختمان

80

292

بهترین دعانویس در قائمشهر

76

301

فالچی در تبریز

76

222

آدرس حاجی مظلوم دعانویس مشهد

74

1,098

بهترین دعانویس در گیلان

71

207

دعا نویس قزوین

70

244

سید یعقوب زاغه همدان

67

590

قره سید دعانویس در آذرشهر

67

281

حاجی زلیخا بندرعباس

66

201

ادرس شیخ ایرج سنندج

62

227

دعانویس در مشهد

62

215

دعانویس امان آباد اراک

61

283

سید شهربانو نوراباد ممسنی

60

154

شیخ ایرج سنندج دعانویس

58

202

دعانویس خوب در نظراباد

57

207

دعا نویس خوب در ماهدشت کرج

57

206

ادرس سید جولی

55

227

دعانویس کاشیدار

55

117

دعانویس در حصارک کرج

54

557

دعانویس خوب در شرق تهران

53

265

دعانویس در اصفهان

52

174

شماره سید خلیل همدان

52

125

دعانویس فردیس کرج

51

144

شماره خانم کاکایی دعانویس کرمانشاه

50

690

ادرس فالچی در تبریز

50

174

سید خلیل شفایی همدان

49

421

بهترین دعانویس در تالش

49

243

بهترین دعا نویس در تبریز

48

232

دعانویس طاقانک

48

161

دعا نویس در قزوین

48

143

دعانویس روستای سهرورد

47

326

دعانویس معروف در کرمانشاه

47

127

دعا نویس اصفهان

46

379

دعانویس در انجدان اراک

46

133

شماره دعانویس حاج اقا براتی در مشهد

45

1,257

دعانویس مشهد

45

343

دعانویس در مهرشهر کرج

45

131

دعانویس خانم اصفهان

44

80

دعانویس خوب در مشهد

43

195

شماره سید جولی اصفهان

43

127

سید جولی جوی آباد

42

458

دعا نویس کرمانشاه

42

159

دعانویس خوب در قیدار

42

145

دعانویس در کرج

42

117

دعانویس در طبرسی مشهد نی نی سایت

41

675

دعا نویس در تبریز

41

339

سید دعا نویس مشهد؟

41

274

بهترین دعا نویس قزوین

41

97

دعانویس خوب تلفنی

40

895

دعا نویس مشهد

40

308

بهترین دعانویس بهشهر

40

287

دعانویس در خرمدره

40

122

دعانویس روستای زاغه همدان

39

469

سید جولی

39

365

دعانویس سید در کرج

39

214

بهترین دعا نویس در اردبیل

39

202

دعا نویس خوب در قزوین

39

126

دعانویس در عنبران اردبیل

38

695

بهترین دعانویس کرمانشاه

38

136

دعاگر خوب در ساری

38

80

دعانویس حاج اقا براتی در مشهد نی نی سایت

36

910

شماره دعا نویس در مشهد

36

493

دعانویس در پارس اباد

36

148

دعانویس در اردبیل

36

107

دعا نویس سنندج

35

139

دعانویس کرمانشاه

34

165

شماره شیخ سعید دعانویس زنجان

34

158

دعانویس در الوند قزوین

34

135

دعا نویس زنجان

34

120

آدرس دعا نویس خوب در مشهد

34

95

بهترین دعانویس مشهد

33

425

دعانویس خیلی خوب در اصفهان

33

90

دعانویس مشهد حضوری

32

244

دعانویس انصاری شهرکرد

32

228

دعانویس خوب در تهران حضوری

32

165

دعانویس در قزوین

32

103

جادوگر خوب در همدان

31

600

شماره دعانویس عنبران

31

207

بهترین دعا نویس اصفهان

30

224

فالچی خوب در تبریز

30

83

سید نورالدین موسوی دعانویس

29

563

بهترین دعا نویس در شیراز

29

211

شماره دعا نویس در زنجان

29

137

دعانویس در تبریز

29

132

سید جولی دعانویس در اصفهان

29

75

دعانویس در حصارک کرج نی نی سایت

28

254

دعانویس جوی اباد اصفهان

28

205

دعانویس در شیراز

28

68

شماره دعانویس خانم موسوی

27

1,263

سید علی دعانویس کرمانشاه

27

438

فالگیر معروف در تبریز

27

311

دعا نویس در اصفهان

27

179

دعا نویس خوب در شیراز

27

160

دعا نویس خوب در همدان

27

144

بهترین سرکتاب بازکن در اصفهان

27

108

دعا نویس سید جولی

27

86

دعانویس خوب در شهرری

26

600

دعاگر خوب در اراک

26

100

دعانویس در سنندج

26

79

دعانویس خوب در قزوین

26

75

دعانویس در کرمانشاه

26

75

دعای برگشت معشوق با اسم مادر نی نی سایت

25

336

شماره دعانویس در ساوه

25

228

دعانویس روستای انجدان

25

192

دعا نویس خوب در اصفهان

25

176

دعای برگشت معشوق با اسم مادر

24

947

سید شهاب دعانویس قزوین

24

341

جوي اباد سید جولی دعانویس اصفهان

24

218

دعانویس قزوین

24

107

دعا نویس خوب در تبریز

24

89

شماره سید جولی خمینی شهر

24

83

بهترین دعانویس در تبریز

23

124

سید جولی اصفهان

23

119

دعانویس رودان

23

83

دعا نویس در کرج حصارک

23

65

دعانویس خوب مشهد

23

56

دعانویس جیواد در تبریز

22

347

دعانویس طاقانک نی نی سایت

22

151

دعا نویس همدان

22

143

ادرس سید جولی خمینی شهر

22

124

دعا نویس در زنجان

22

93

دعا نویس انجدان اراک

22

85

بهترین دعا نویس مشهد

21

388

بهترین دعانویس در زنجان

21

312

سید اجاق انجدان

21

232

دعانویس فومن

21

106

دعا نویس خوب در کهنوج

21

105

بهترین دعانویس در اردبیل

21

85

دعانویس زنجان

21

85

دعا نویس در کرمانشاه

21

48

ادرس سید شهریار کرمانشاه

20

450

ارسلان دعانویس تبریز

20

352

ادرس دعانویس شیخ سعید در زنجان

20

189

دعانویس در سیاهکل

20

170

دعانویس قوی در کرج

20

119

دعانویس در الموت قزوین

20

109

شماره دعانویس یعقوبی مشهد

20

79

دعا نویس خیلی خوب در کرج

20

77

دعانویس در زنجان

20

58

دعا ده مشهد

20

53

ادرس سید جولی در اصفهان

20

38

دعانویس صبی شرطی اهواز

19

313

دعانویس معروف تویسرکان

19

283

دعانویس حضوری در اسلامشهر

19

220

09306641666

19

105

دعانویس سنندج

19

105

سید خلیل دعانویس همدان

19

104

دعا نویس خوب در کرج

19

99

بهترین دعا نویس همدان

19

99

دعانویس خوب در اصفهان

19

97

دعانویس نوراباد ممسنی

19

72

آدرس دعانویس خوب در مشهد

19

57

بهترین فالگیر تبریز

19

42

بهترین دعا نویس در قزوین

19

36

شمع تراپی برای بازگشت معشوق

18

578

دعانویس یعقوبی در مشهد نی نی سایت

18

358

ادرس دعا نویس در مشهد

18

159

دعانویس دشتخاک زرند

18

132

دعانویس خوب در شیراز

18

128

دعا نویس کرج

18

106

دعا نویس اراک

18

87

ادرس سید جلی در اصفهان

17

274

بهترین دعانویس در اسلام آباد غرب

17

194

دعانویس شیراز

17

168

شماره دعانویس در ابهر

17

117

دعا نویس در اردبیل

17

92

دعانویس خوب در لارستان

17

86

دعانویس ارسنجان

17

76

بهترین دعانویس در اصفهان

17

72

دعا نویس کرمان

17

69

طلسم شهرکرد

17

66

دعانویس معروف قزوین

17

63

دعا نویس خوب در زنجان

17

40

سوره کوثر برای بازگشت معشوق

16

405

شماره سید نوربخش دعانویس در نورآباد

16

341

دعانویس پینچاه

16

295

دعانویس در دارابکلا ساری

16

211

دعانویس حضوری تهران

16

207

دعانویس در بوکان

16

172

دعانویس محمودآباد قزوین

16

166

بهترین دعا نویس در همدان

16

128

دعانویس خوب در تبریز

16

118

دعانویس خوب در زرند کرمان

16

105

دعا نویس در کرج

16

69

دعا نویس برای ازدواج

16

40

دعانویس قره سید در تبریز

16

39

سید غلامرضا دشتخاک

15

232

دعانویس لشکری در مشهد

15

210

برگشت معشوق تضمینی نی نی سایت

15

209

سید اجاق در اراک

15

153

زاغه همدان دعانویس

15

127

دعانویس در آستانه اشرفیه

15

123

دعا نویس در همدان

15

110

دعا نویس تبریز

15

102

دعا نویس همدان سید خلیل

15

99

ادرس دعا نویس در شیراز

15

92

دعا نویس خوب در کرمانشاه

15

76

دعانویس اراک

15

66

بهترین دعا نویس کرمانشاه

15

59

دعا نویس گرگان

15

57

دعانویس شهرکرد

15

54

آدرس دعا نویس خوب در کرمانشاه

15

48

دعا نویس خیلی خوب در اصفهان

15

47

دعا نویس هزینه بعد از نتیجه

14

221

دعانویس خوب در لنگرود

14

191

دعانویس تبریز

14

153

دعانویس در شاندیز مشهد

14

86

دعانویس در نقده

14

85

بهترین دعا نویس در اصفهان

14

72

دعا نویس خوب مشهد

14

61

دعا نویس در رشت

14

57

دعا نویس معروف مشهد

14

54

قره سید دعانویس در تبریز

14

45

سید خلیل دعانویس همدان نی نی سایت

13

659

دعای بازگشت معشوق در یک روز با فلفل

13

462

سید علی رفیعی انجدان

13

195

دعانویس همدان

13

144

سید جولی دادور

13

143

شماره سید شهاب دعانویس قزوین

13

142

شماره دعانویس کاشمر

13

130

دعا نویس شیراز

13

124

سید پرستو کامیاران

13

116

دعانویس خوب در همدان

13

115

بهترین دعانویس در قزوین

13

97

دعانویس در قروه

13

90

شیخ ایرج سنندج

13

66

دعانویس در نظرآباد کرج

13

65

دعا نویس رشت

13

62

دعا نویس خوب در زاغه همدان

13

56

سید دعا نویس مشهد

13

53

دعانویس صبی شرطی

12

405

آدرس جیواد دعانویس در خسروشاه

12

367

دعانویس وحید در تبریز

12

306

شماره دعانویس حاج اقا براتی در مشهد نی نی سایت

12

287

دعا نویس خوب در تهران

12

283

آدرس خانم کاکایی دعانویس کرمانشاه

12

270

سید اجاق دعانویس

12

226

دعانویس در زینبیه اصفهان نی نی سایت

12

195

دعانویس سید موسوی در اراک

12

173

دعا نویس در مشهد

12

172

دعانویس تهران حضوری

12

152

دعانویس اصفهان

12

122

دعانویس حضوری در مشهد

12

118

بهترین دعانویس در ساوه

12

111

دعا نویس در شیراز

12

110

آدرس جمالی دعانویس بوشهر

12

109

دعانویس در املش

12

99

بهترین دعانویس در مراغه نی نی سایت

12

99

دعانویس رشت

12

58

خانم فخاریان بهشهر

12

57

دعانویس خوب در استان بوشهر

12

44

دعا نویس شهرکرد

12

38

شماره تلفن دعانویس اقای حسینی

11

746

شمع تراپی برای بازگشت معشوق نی نی سایت

11

367

سوره های شمع تراپی

11

336

دعانویس سید شهاب محمودآباد

11

268

ادرس دعانویس ارسلان در تبریز

11

170

دعانویس در خسروشاه تبریز

11

136

دعای بازگشت معشوق در یک روز نی نی سایت

11

136

دعای فوق العاده قوی برای برگشت معشوق

11

125

بهترین دعا نویس در مشهد

11

123

دعانویس اول نتیجه بعد هزینه

11

123

بهترین دعا نویس در زنجان

11

100

دعا نویس زاغه همدان

11

94

دعانویس اردبیل

11

72

شماره دعانویس دارابکلا

11

63

دعانویس در نوراباد ممسنی

11

58

دعا نویس در سنندج

11

55

اقای مجلل دعانویس مشهد

11

50

دعانویس معروف مشهد

11

47

دعا نویس خوب در سنندج

11

28

دعانویس در رشت

11

24

سید پرستو کامیاران نی نی سایت

10

454

شماره دعانویس خانم

10

289

شماره تلفن فالگیر خوب در تبریز

10

225

دعانویس در نظرآباد کرج نی نی سایت

10

215

بهترین دعانویس دارابکلا

10

175

دعانویس ترکمن

10

161

سید شهریار کرمانشاه دعانویس

10

140

خانم کاکایی کرمانشاه

10

136

دعا نویس خوب در ماهدشت کرج نی نی سایت

10

100

آدرس دعانویس در لنگرود

10

85

دعانویس کرج

10

83

دعانویس خوب در کازرون

10

67

دعانویس خوب در ابهر

10

61

دعانویس در کبودراهنگ همدان

10

57

دعا نویس اردبیل

10

55

شماره دعا نویس برای ازدواج

10

54

ادرس بهترین دعانویس در تبریز

10

41

دعا نویس معروف در قزوین

10

36

سرکتاب تلفنی حرم امام رضا نی نی سایت

9

1,205

دعانویس در سلطان آباد

9

365

شماره دعانویس سید طباطبایی

9

325

دعانویس خوب در فردیس کرج نی نی سایت

9

311

دعا نویس در قره چای ساوه

9

295

دعانویس در مهرشهر کرج نی نی سایت

9

222

طلسم بازگشت معشوق نی نی سایت

9

193

طلسم سنندج

9

175

آدرس دعانویس سید طباطبایی

9

152

دعانویس خوب در جیرفت نی نی سایت

9

130

دعا نویس خوب در اسلامشهر

9

104

دعانویس زاغه همدان

9

92

دعانویس حضوری در تهران نی نی سایت

9

87

دعانویس خوب شیراز

9

63

بیت شداد شادگان

9

62

شماره دعا نویس در اردبیل

9

56

دعاده خوب در مشهد

9

47

ادرس دعا نویس در اردبیل

9

41

دعا نویس خوب در اراک

9

31

دعانویس در سیلاب

9

26

دعای مرجانه برای بازگشت معشوق نی نی سایت

8

521

شیخ آزاد سقز دعانویس

8

424

شیخ سعید دعانویس زنجان نی نی سایت

8

347

دعانویس اول نتیجه بعد هزینه نی نی سایت

8

331

شماره تلفن سید گوده

8

305

۰۹۳۰۶۶۴۱۶۶۶

8

303

دعانویس سید نور شوشتر

8

294

شماره دعانویس ناصر در تبریز

8

290

فالگیر ارسلان تبریز

8

277

دعانویس در ملارد

8

275

معجزه بازگشت معشوق نی نی سایت

8

250

دعای شمع تراپی برای بازگشت معشوق

8

235

بهترین دعانویس در آستارا

8

226

طلسم قوی برای بازگشت معشوق از راه دور نی نی سایت

8

226

دعانویس خوب در شهریار

8

206

سید نوربخش دعانویس در نورآباد

8

154

دعانویس باغ ابریشم کرمانشاه

8

147

حاج عباس یعقوبی دعانویس

8

146

شماره دعانویس در شهر قدس

8

145

حاج سعید دعانویس زنجان

8

140

دعانویس خوب در قوچان

8

120

سرکتاب در ساوه

8

92

دعانویس شیخ سعید زنجان

8

89

دعانویس شفیعی ساری

8

88

دعا نویس خوب در گناوه

8

81

دعانویس شهرکرد نی نی سایت

8

74

سید ولی دعانویس قزوین

8

68

یعقوبی دعانویس مشهد

8

65

سید خلیل قاسم آباد همدان

8

62

دعانویس در نسیم شهر

8

56

دعانویس در طبرسی مشهد

8

54

دعا نویسان اهوازی

8

50

سید جولی دعانویس

8

49

دعانویس خوب در کرمانشاه

8

37

بهترین دعا نویس در کرج

8

30

دعانویس گرگان

8

30

دعانویس زاغه همدان نی نی سایت

7

366

دعای بازگشت معشوق در یک روز

7

313

دعانویس حضوری در شهریار

7

273

آدرس دعانویس خوب در شهریار

7

217

دعانویس ناصر در تبریز

7

169

دعای مرجانه برای بازگشت معشوق

7

168

دعانویس معروف عنبران

7

166

دعا نویس خوب در مرودشت

7

149

دعانویس مراغه

7

129

عکس سید جولی

7

121

بهترین دعانویس در هشتگرد

7

121

جمالی دعانویس بوشهر نی نی سایت

7

117

بهترین دعا نویس در زنجان نی نی سایت

7

106

سید جولی دعانویس جوی آباد

7

104

دعا نویس خوب در مشهد نی نی سایت

7

100

دعانویس آستانه اشرفیه

7

94

آدرس سید شهریار کرمانشاه

7

88

کیومرث امامی دعانویس

7

86

دعانویس خوب در کرمان نی نی سایت

7

86

آدرس دعا نویس خوب در اسلامشهر

7

81

دعانویس اهوازی

7

68

بهترین جادوگر در کرمانشاه

7

64

فالگیر در تبریز

7

50

دعانویس مرد در اردبیل

7

48

بهترین دعانویس اصفهان

7

38

دعا نویس لار

7

35

آدرس دعانویس خوب در اردبیل

7

24

سید طباطبایی دعانویس نی نی سایت

6

657

قره سید دعانویس در تبریز نی نی سایت

6

344

سرکتاب برگشتن معشوق

6

339

سوره ضحی برای بازگشت معشوق نی نی سایت

6

313

دعانویس باغ ابریشم کرمانشاه نی نی سایت

6

242

دعانویس روستای الفاوت همدان نی نی سایت

6

226

دعانویس توران مراغه

6

215

ملا خیدان

6

195

دعانویس سید موسوی در اسلامشهر

6

194

حاج آقا براتی مشهد

6

181

سید علی دعانویس صحنه

6

165

شماره سرکتاب رایگان میخوام

6

156

سید نوربخش دعانویس در نورآباد نی نی سایت

6

148

دعانویس قیدار نی نی سایت

6

137

دعانویس در شوش دانیال نی نی سایت

6

123

سوره ضحی برای بازگشت معشوق

6

117

دعانویس معروف تهران

6

114

سید راستی دعانویس

6

105

شماره دعانویس زاغه همدان نی نی سایت

6

101

دعانویس اهواز

6

98

دعای بازگشت معشوق نی نی سایت

6

95

استاد راد دعا نویس

6

94

دعانویس در مرمت ساری

6

89

دعانویس در یبارک شهریار

6

86

شماره دعا نویس در شهرری

6

83

دعا نویس مراغه

6

80

حاج سید احمد موسوی دعانویس

6

73

دعانویسی برای ازدواج

6

72

دعانویس عنبران

6

57

عباس یعقوبی دعانویس

6

54

بهترین دعا نویس در بابل

6

50

بهترین دعا نویس تبریز

6

48

دعانویس در مشکین دشت کرج

6

47

بهترین دعانویس در مشهد

6

45

ادرس دعا نویس در همدان

6

34

سید خلیل همدان

6

26

دعا نویس های معروف مشهد

6

20

دعا نویس خوب در اردبیل

6

19

ادرس قره سید در تبریز

6

13

دعا نویس خوب

5

220

دعانویس خوب در مازندران نی نی سایت

5

198

سایت شیخ آزاد سقز دعانویس

5

190

دعانویس انجدان اراک نی نی سایت

5

175

دعانویس شفیعی ساری نی نی سایت

5

166

دعانویس تضمینی رایگان نی نی سایت

5

139

دعا نویس هزینه بعد از نتیجه نی نی سایت

5

132

ملا خیدان کرمانشاه

5

129

دعانویس خوب در شهر قدس

5

121

دعانویس معروف در سبزوار

5

116

دعانویس امان آباد اراک نی نی سایت

5

108

دعانویس در قیامدشت

5

107

ادرس دعا نویس در قلعه حسن خان

5

101

بهترین دعانویس در مرند نی نی سایت

5

100

دعانویس اسلام اباد غرب

5

94

دعانویس خوب در بناب

5

88

دعا نویس اهواز

5

87

دعانویس شرطی نی نی سایت

5

86

دعانویس قوچان نی نی سایت

5

84

علی یعقوبی دعانویس

5

79

دعانویس در سیدی مشهد نی نی سایت

5

79

دعانویس خوب در برازجان نی نی سایت

5

78

دعا نویس تهران حضوری

5

77

دعانویس در شهر قدس نی نی سایت

5

77

دعانویس خوزستان نی نی سایت

5

76

دعانویس مریوان

5

74

دعانویس خوب در اندیمشک

5

71

استاد خرسند دعانویس نی نی سایت

5

68

بهترین دعانویس تبریز

5

62

دعانویس فلاورجان نی نی سایت

5

59

سید طباطبایی سرکتاب

5

57

آدرس دعانویس ناصر در تبریز

5

44

دعانویس گنبد نی نی سایت

5

44

دعانویس عنبران اردبیل

5

42

دعانویس خوب در کرج

5

31

دعانویس در تهران

5

31

سرکتاب اصفهان

5

29

آدرس دعانویس در ساوه

5

25

دعانویس خوب مشهد نی نی سایت

5

20

دعا نویس حضوری تهران

5

16

دعانويس خوب در قزوين

5

13

دعا نویس معروف تبریز

5

11

دعا نویس در اراک

5

11

دعانویس در اهواز

5

9

عکس مهرعلی دعانویس تویسرکان

4

475

دعانویس آدرس شیخ آزاد سقز

4

453

بهترین دعانویس در دزفول

4

270

سید جولی خمینی شهر نی نی سایت

4

250

دعانویس شوشتر نی نی سایت

4

222

دعای روز شنبه تا جمعه

4

191

دعانویس تضمینی در دزفول

4

157

دعانویس معروف نهاوند

4

151

دعای ازدواج با معشوق با اسم مادر

4

148

دعانویس خوب

4

144

دعانویس خوب در لنگرود نی نی سایت

4

143

دعانویس خوب در پاکدشت

4

137

دعانویس در قوچان

4

130

دعا نویس انلاین

4

129

دعانویس سید امیدی در کرج

4

123

دعای فوق العاده قوی برای برگشت معشوق نی نی سایت

4

122

دعانویس سید کنچی

4

118

دعانویس خوب در اسلامشهر

4

118

شماره دعانویس در میانه

4

117

دعانویس تویسرکان

4

108

دعانویس خوب در تنکابن

4

101

دعانویس خوب و تضمینی تهران

دعانویس خوب و تضمینی

تلفن دعانویس خوب و تضمینی تهران و سراسر ایران > ۰۹۳۰۶۶۴۱۶۶۶

تلفن دعانویس خوب و شماره تلفن دعانویس تضمینی دو معنا از یک موضوع در مورد دعا نویس هستند.

دعا نویسی که در یک معنا به معنی خوب بودن وی اشاره می شود و در معنی دیگر به تضمینی و قابل اعتماد بودن خدماتی که از طریق دعانویسی برای مردم ارائه می نماید.

ما در اینجا ضمن معرفی این استاد بزرگ دعانویسی به بیان این دو معنی خوب بودن و تضمینی بودن می پردازیم.

 

تلفن دعانویس خوب و تضمینی
تلفن دعانویس خوب و تضمینی

 

دعانویس خوب و تضمینی در تهران و ورامین، پردیس، کرج، شهرری، لواسان، تجریش، دماوند > تلفن>۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

اگر به دنبال بهترین دعانویس خوب و تضمینی در تهران و ورامین، پردیس، کرج، شهرری، لواسان، تجریش، دماوند می گردید لطفا با شماره تماس : ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶ تماس بگیرید.

دعانویس خوب در شرق تهران

دعانویس در تهران | بهترین استاد دعانویسی در تهران | دعا نویس تهران | استاد دعا نویسی خوب شهر تهران

دعانویس در شهر قدس | بهترین دعانویسی در شهرقدس | دعا نویس شهر قدس | استاد دعا نویسی خوب شهر شهر قدس

دعانویس در شهریار | بهترین دعانویس تضمینی در شهریار | دعا نویس در یبارک شهریار | استاد دعا نویسی خوب یبارک شهریار

دعانویس در اسلام‌شهر | انواع دعانویسی در اسلام‌شهر | دعا نویس بازگشت معشوق در اسلام ‌شهر | استاد دعا نویسی خوب شهر اسلام‌شهر

دعانویس در ملارد | بهترین استاد دعانویسی شهر ملارد | دعا نویس ملارد | استاد دعا نویسی خوب شهر ملارد > اول نتیجه بعد پول

استاد دعانویس تهران

تلفن دعانویس خوب > ۰۹۳۰۶۶۴۱۶۶۶

نویسنده مقاله در اینجا اشاره می کند که دعانویسی یک فرهنگ قدیمی ایرانیان (در مذهب شیعه) است

که بر طبق شواهد تاریخی از زمان صفویه و در اوج خود در دوره قاجاریه

میان ایرانیان رواج فراوان یافت.

خود نویسنده این مقاله مدعی است گاهی در دوران جوانی زمانیکه

نگاهی در گوشه و کنار وسایل شخصی مانند کیف پول و جیب لباس خود می انداختم

گاهی تکه کاغذ کوچکی را مشاهده می نمودم که روی آن با خودکار کلماتی به زبان عربی

شبیه آیات قرآن کریم نوشته شده بود.

تلفن دعانویس خوب
تلفن دعانویس خوب

اگر دقت بیشتری می نمودم می توانستم تشخیص دهم که دستخط نوشته شده

در آن تکه کاغذ دستخط مادر بزرگوار بوده است.

تعجبی ندارد وقتی ادعا می کنیم که تا چه حد این موضوع (دعانویسی)

به مثابه یک علم ماورایی و یا یک خرافه! در میان همه ایرانیان رواج یافته است.

اینکه یک نفر به مانند مادر این نویسنده توانسته است در برهه ای از زمان

به یک دعانویس خوب با شماره تلفن ۰۹۳۰۶۶۴۱۶۶۶ دسترسی یابد

و مشکل و خواسته خود را برآورده سازد دقیقا معلوم نیست که چه زمان و کجا بوده.

دعانویس در تهران و شهرهای اطراف

دعانویس در تهران بهترین دعا نویس تهران

دعانویس در تهران به فرد (استاد دعا نویسی) می‌گویند که با استفاده از نوشتن متونی به ظاهر مذهبی روی اجسامی مانند قفل کلید و کاسه یا روی کاغذ سعی در برطرف نمودن مشکل مراجعه کنندگانشان دارد.

دعانویس‌ حضوری در تهران ، در تهران حضور دارد و اهالی سایر شهرهایی همچون: ورامین | پردیس | کرج | شهرری | لواسان | تجریش | دماوند می توانند

با تلفن و آدرس وی برای مراجعه حضوری به وی بهره مند شوند > لطفا به این منظور با شماره : ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶ تماس بگیرید.

دعانویس جنوب تهران نی نی سایت

دعانویس تهران در ازای نوشتن ادعیه و تعویذات، مبلغی با عنوان نیاز از مراجعه کنندگان اخذ می‌کند و بعنوان دعانویس تضمینی نتایج اقدامات خود را 100% تضمینی پی از دریافت هیچ هزینه ای به ثمر می رساند.

بهترین دعا نویس تهران ، مدعی است که با «علوم اسلامی و غریبه» آشناست و «وسیله‌ای برای ابراز قدرت خداوند گرانقدر» می‌باشد.

اما دعانویس خوب طهران بسیار متفاوت از گروهی دیگر با ادعای دانستن علم رمل و خبرداشتن از مجهولات عالم و خیر و شر، رمال نامیده می‌شود،

چرا که اسباب کار این گروه افراد، اشکال شانزده‌گانه‌ای هستند که به دانیال نبی نسبت داده می‌شود و هیچگونه رابطه ای باستاد دعانویس مسلمان ندارد.

دعانویس تهران
دعانویس تهران

البته هرچند ممکن است افرادی سودجو در این میان برای مشتریانشان کف‌بینی و فالگیری کنند اما استاد دعا نویس ما این موارد را در ازای دریافت پول حرام دانسته و تنها به دعانویسی اسلامی و بازکردن سرکتاب (رایگان) با قرآن اهتمام می ورزند.

برخی دعانویسی اسلامی را خرافه می‌دانند و عده‌ای به آن معتقد اند، برخی از مسلمانان دعاهای مذهبی را بر تسکین یا بهبود بیماری‌ها مؤثر می‌دانند و البته ما نیز هم. به نقل از  تهران نیوز، خبرگزاری رویترز در مقاله‌ای ای دعانویسی را به اعتقادات شیعه نسبت داده‌ است.

همچنین ببینید >> دعا نویس در کرج و اطراف تهران

اهمیت سرکتاب و دعانویسی در تهران و شهرهای اطراف

دعانویس در تهران
دعانویس در تهران

ساکنین محترم تهران بخصوص آقایان و خانمهای جوان مناطق ورامین ، پردیس ، کرج ، شهرری ، لواسان ، تجریش ، دماوند که ممکن است در زندگی خود احساس پریشانی و درماندگی ‌کنند

و به نوعی نتوانند با تدبیر منطقی مشکلاتی از قبیل: بیماری، فقر، سرقت شدن مال، ترس و وحشت و … را حل کنند

به دعا نویس تهران روی می‌آورند و بر این باورند که با سرکتاب‌گیری که شروع فعالیت دعانویس است دلیل مشکلات آن‌ها احتمالا مشخص می‌شود.

دعانویس حضوری با امکان مراجعه در تهران


 

کلمات کلیدی:

بهترین دعانویس خوب
بهترین دعانویس تضمینی
دعانویس شهرری | دعا نویس شهر ری
دعانویس لواسان | دعا نویس لواسان
دعانویس تجریش | دعا نویس میدان تجریش
دعانویس دماوند | دعا نویس دماوند
دعانویس رودهن | دعا نویس رودهن
دعانویس پردیس | دعا نویس پردیس
دعانویس شهر بومهن | دعا نویسی در بومهن
دعانویس شهر فشم | دعا نویسی در فشم

لطفا شما نیز اگر ساکن هر یک از شهرهای تهران، ورامین ، پردیس ، کرج ، شهرری ، لواسان ، تجریش ، دماوند هستید و نیاز به مشاوره مشکلات زندگی خود و یا دعانویسی خوب دارید حتما با استاد دعانویس ما تماس حاصل فرمایید.

تلفن: ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶


دعانویس خوب

ولی حتما می توان نتیجه گرفت که دعانویسی حتما در برهه هایی از زمان توانسته است

مشکلات مردم را برآورده سازد و یا حداقل نشانه هایی از توانایی های خود را به نوعی نشان دهد

که چنین در میان مردم جای خود را ثابت نگاه داشته است.

در دوران اخیر و همین چند سال اخیر افراد زیادی بوده اند

که خود را به عنوان دعانویس به دروغ به مردم نشان داده اند

اما حتما در میان این افراد می توان استادان واقعی و راستین دعانویسی را نیز مشاهده نمود.

دعانویس تضمینی
دعانویس تضمینی

مثلا برای ساکنین شهر مشهد مقدس یکی از شناخته ترین این استادان دعا نویس

می توان به استاد خانم دعانویس خوب با شماره تلفن ۰۹۳۰۶۶۴۱۶۶۶ اشاره نمود.

این استاد خوب به واسطه توانایی های زیادی که در زمینه دعانویس دارد

با نام ها و صفت هایی مانند دعانویس ماهر – توانا – بزرگ خوب و تضمینی نیز شناخته می شود.

به خوبی می توان نتیجه گرفت که وقتی یک استاد دارای صفت های اینچنینی میان مردم

و مخاطبان خود شناخته می شود حتما توانایی های خوبی در دعانویس دارد که

مردم هنوز برای حل مشکل خود به وی مراجعه می کنند

و از وی به خوبی یاد می کنند.

اگر شما ساکن هر نقطه از ایران مانند مشهد و تبریز و اصفهان و شیراز هستید

می توانید از طریق شماره تلفن تماس ۰۹۳۰۶۶۴۱۶۶۶ مستقیما با این استاد دعانویس خوب تماس بگیرید.

همچنین ببینید>> دعانویس عالی در مشهد

تلفن دعانویس تضمینی

تلفن دعانویس تضمینی > ۰۹۳۰۶۶۴۱۶۶۶

اما از طرفی دیگر معنی دعانویس تضمینی اشاره به وجهی دیگر از موضوع استادان دعانویس می باشد.

لازم به ذکر است که اگر تا اینجای مقاله همراه ما بودید

و به دنبال تماس مستقیم تلفنی با استاد دعانویس تضمینی هستید

ما استاد مورد نظرتان را همراه با شماره تلفن تماس وی به شما معرفی می نماییم.

تضمینی بودن یک موضوع اشاره به گارانتی بودن و ضمانتی است که فردی

به صورت شفاهی و یا کتبی به فرد دیگر ارائه می دهد.

مثلا یک مهندس معمار به کارفرمای خود تضمین و گارانتی می دهد

که اگر بنای مورد نظر را ساخت حتما آن ساختمان برای سالها

به صورت اصولی و محکم و پابرجا خواهد ماند و کارفرما از این بابت به وی

به لحاظ علم و تخصص و تجربه مهندس معمار اعتماد می نماید.

در مورد دعانویسی تضمینی هم به نوعی به همین شکل است.

یک استاد دعانویس خوب که عده ای از افراد به طریقی به وی اعتماد دارند

به وی مراجعه می کنند تا مشکلشان برطرف شود.

این استاد بزرگ و ماهر دعانویس در تماس مخاطبان یا مشتریان خود

از طریق تلفن (غیر حضوری) و یا به صورت رو در رو (حضوری)

اطمینان و تضمین می دهد که اگر مشکلشان برطف نشود

مبلغی را که بعنوان حق الزحمه به وی پرداخت می نمایند را عودت دهد.

دعانویس تضمینی

این معنی واقعی دعانویس تضمینی است و ما در آخر این مقاله

همانطور که قول داده بودیم شماره یکی از بزرگترین دعانویسان تضمینی ایران

را به شما معرفی می نماییم.

شما می توانید از طریق شماره تلفن 0098۹۳۰۶۶۴۱۶۶۶ مستقیما

با وی تماس بگیرید و مشکلتان را مطرح نمایید

وی پس از مشاوره به شما خواهد گفت که می تواند تضمین دهد که مشکلتان را با دعانویسی

برطرف نماید یا خیر.

سپس استاد به شما همانند موضوع نویسنده (ابتدای همین مقاله تلفن دعانویس خوب و تضمینی)

دعایی را روی یک جسم و یا کاغذ نوشته و به شما می گوید چگونه از آن استفاده کنید.

امیدوارم از این مقاله لذت برده باشید.

خداوند بزرگترین نگهدار و یاور انسان است وی را فراموش نفرمایید.

انشالله

همچنین ببینید > > بهترین قالیشویی در محل تهران

دعانویس خوب
دعانویس خوب

 


دعانویس در صالحیه بهارستان | دعانویس بخت گشایی در صالحیه بهارستان | دعا نویس صالحیه بهارستان | استاد دعا نویسی خوب شهر صالحیه بهارستان

دعانویس در پاکدشت | بهترین دعانویس رزق و روزی در پاکدشت | دعا نویس پاکدشت | استاد دعا نویسی خوب شهر پاکدشت

دعانویس در قرچک | بهترین استاد دعانویسی شهر قرچک | دعا نویس قرچک | استاد دعا نویسی خوب شهر قرچک

دعانویس در ورامین | دعانویسی در منطقه ورامین | دعا نویس ورامین | استاد دعا نویسی خوب محدوده ورامین

دعانویس در گلستان | بهترین استاد دعانویسی شهر گلستان | دعا نویس گلستان | استاد دعا نویسی خوب شهر گلستان

دعانویس در ری | بهترین استاد دعانویسی شهر ری | دعا نویس شهرری | استاد دعا نویسی خوب در ری جنوب تهران

دعانویس در اندیشه | بهترین دعانویسی در شهر جدید اندیشه | دعا نویس اندیشه | استاد دعا نویسی خوب اندیشه

دعانویس در شمشک‌کریم | بهترین استاد دعانویسی شهر شمشک ‌کریم | دعا نویس تضمینی شمشک‌کریم | دعا نویسی خوب محدوده شمشک‌کریم

دعانویس در پرند | بهترین استاد دعانویسی شهر جدید پرند | دعا نویس تضمینی در پرند | بهترین دعا نویسی خوب شهر پرند

دعانویس در باغستان | بهترین دعانویسی شهر باغستان | دعا نویس تضمینی مطمئن در باغستان | استاد دعا نویسی خوب در باغستان

دعانویس در پردیس | بهترین استاد دعانویسی شهر پردیس | دعا نویس تضمینی در پردیس | دعا نویسی خوب در پردیس تهران

دعانویس در بومهن | بهترین استاد دعانویسی محدوده بومهن | دعا نویس خوب بومهن | استاد دعا نویسی تضمینی منطقه بومهن

دعانویس در باقرشهر | بهترین دعانویسی شهر باقرشهر | دعا نویس محدوده باقر شهر تهران | استاد دعا نویسی خوب محدوده باقرشهر

استاد دعانویس مقید مسلمان

دعانویس حضوری در یافت آباد تهران | دعا نویس در یافت آباد +

دعانویس عالی دعا رسان

دعانویس اول نتیجه بعد هزینه

دعانویس تضمینی در پیشوا | بهترین دعانویسی در پیشوا | دعا نویس پیشوا | استاد دعا نویسی خوب در پیشوای ورامین

دعانویس در نسیم شهر | دعانویستهران دعانویس ازدواج شهر نسیم شهر | دعا نویس نسیم شهر | دعانویس معشوق خوب در نسیم شهر

دعانویس در صباشهر | بهترین دعانویسی شهر صباشهر | دعا نویس صباشهر | استاد دعا نویسی خوب شهر صباشهر

تنها دعانویسی حضوری تهران

دعانویس در چهاردانگه | بهترین دعانویسی طلسم باطل در چهاردانگه | دعا نویس چهار دانگه | دعا نویسی خوب شهر چهاردانگه

دعانویس در دماوند | بهترین استاد دعانویسی شهر دماوند | دعا نویس دماوند | استاد دعا نویسی خوب شهر دماوند

دعانویس در گیلاوند تهران | آدرس و تلفن استاد دعانویسی در گیلاوند | دعا نویس حضوری تهران | استاد دعا نویسی خوب گیلاوند تهران

دعانویس در رودهن | بهترین استاد دعانویسی شهر رودهن دماوند | دعا نویس رودهن تهران | استاد دعا نویسی خوب منطقه رودهن

دعانویس در صفادشت | بهترین استاد دعانویسی شهر صفادشت | دعا نویس صفا دشت | استاد دعا نویسی ماهر در صفادشت

دعانویس در فیروزکوه | خدمات دعانویسی در فیروزکوه | دعا نویس فیروزکوه | استاد دعا نویسی خوب در فیروزکوه

دعانویس در لواسان شمال تهران بعنوان بهترین استاد دعانویسی شهر لواسان تضمینی | دعا نویس لواسان بزرگ | استاد دعا نویسی خوب شهر لواسان کوچک

همچنین ببینید>> دعانویس یعقوبی مشهد

دعا نویس و سرکتاب بازکن معروف

دعانویس در آبسرد | سرکتاب رایگان و دعانویسی در آبسرد دماوند | دعا نویس آبسرد | استاد دعا نویسی خوب شهر آبسرد

دعانویس در فشم | بهترین استاد دعانویسی در فشم | دعا نویس محدوده فشم | استاد دعا نویسی خوب در فشم >مطمئن

دعانویس در آبعلی تضمینی | بهترین استاد دعانویسی شهر آبعلی  | دعا نویس خوب در آبعلی  | استاد دعا نویسی خوب شهر آبعلی

دعانویس در شمشک | بهترین استاد دعانویسی محدوده شمشک و دیزین مطمئن و تضمینی همه دعانویسی ها و سرکتاب رایگان | دعا نویس شمشک تهران | استاد دعا نویسی خوب شهر شمشک و دیزین تهران

دعانویس در احمدآباد مستوفی | استاد دعانویسی در احمدآباد مستوفی | دعا نویس احمدآباد مستوفی | دعا نویسی خوب و تضمینی احمدآباد مستوفی

دعانویس در قیام‌دشت | بهترین استاد دعانویس ماهر قیام‌ دشت | دعا نویس قیام‌دشت | استاد دعا نویسی خوب مطمئن قیام‌دشت

دعانویس غرب تهران | آدرس و تلفن استاد دعانویسی شرق تهران | دعا نویس حضوری شمال تهران | استاد دعا نویسی خوب جنوب تهران | دعانویس در جنوب تهران

دعانویس تجریش تهران | آدرس و تلفن استاد دعانویسی میدان تجریش | دعا نویس حضوری شمال تهران | استاد دعا نویسی خوب و تضمینی محدوده میدان تجریش

دعانویس تضمینی در تهران

دعانویس تهران

دعانویس خوب در تهران

سرکتاب باز کردن در تهران > ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

سرکتاب بازکن در گیلاوند تهران > ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

دعانویس حضوری در تهران نی نی سایت

گالری تصاویر:

دعانویس همدان | بهترین دعا نویس خوب و عالی تضمینی در همدان

بهترین دعانویس در همدان

دعانویس در همدان  | بهترین دعا نویس خوب و عالی تضمینی همدان >۰۹۳۰۶۶۴۱۶۶۶

جهت تماس با دعانویس در همدان با ما تماس بگیرید > ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

همچنین ببینید>> دعانویس در سیدی مشهد

 

دعانویس همدان
دعانویس در همدان

بهترین دعانویس خوب در همدان

دعانویس ما بر هر یک از دعانویسی هایی که شما بخواهید مسلط است.

البته هر چند که فقط دعانویسی اسلامی را انجام می دهند.

ولی نباید قدرت معنوی استاد را انکار کرد که با رفتار مهمربانانه و آرامش دهنده خود ایمان شما را به حق و بر غلبه بر مشکلاتتان افزایش خواهد داد.

یک مشکل خاص برای شما زمانی که با ایمان شما و مشاوره استاد دعانویس خانم ما و مهارت فراوان ایشان و اقداماتی که برای دعا نویسی انجام می دهند

قطعا بزرگترین مشکلات و چالشهای زندگی را برطرف خواهند نمود.

دعانویس-در-همدان

در این ارتباط این کلیدواژه هایی هستند که ما انتظار داریم در همدان بیشترین متقاضی و جستجو را داشته باشند:

  • دعا نویس خوب در  تویسرکان

  • دعا نویس خوب در  نهاوند

  • دعا نویس خوب در زاغه همدان

  • دعانویس خوب در کبودراهنگ همدان

  • دعانویس خوب در روستای الفاوت همدان

 دعانویس در کبودراهنگ همدان

دعانویس تضمینی در همدان

استاد سالهاست که در زمینه دعانویسی فعالیت می کنند و با اخلاق و معرفت خوب و مهارت بالای خود، اغلب چالشها و مشکلات افراد مراجعه کننده

و متقاضی را محقق نموده اند. شما اگر ساکن شهرهای همدان هستید نیازی به حضور مستقیم و ملاقات استاد ندارید

و کافیست با شماره تلفن استاد در تهران ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶ همانند ساکنین سایر شهرها از سراسر ایران باشید

کار و مشکلات خود را از طریق تلفن و آنلاین پیش ببرید. خود استاد اخلاقی تعهد نموده اند

که اگر مشکلتان برطرف نشد استاد پول و هزینه شما را باز خواهند گرداند و هزینه را مستردد نمایند.

 

دعانویس در همدان

دعای بهترین دعانویس همدان درباره عافیت و سلامتی و رفع محنت:

زمانی که عقبه بن اسماعیل نابینا گشت پست در خواب دید که گوینده ای در خواب می گفت: این نزدیکی پاسخ‌دهنده ای شنونده دعا .

ای که به هر کسی که بخواهی لطیف و مهرورزی هستی .

بینایی ام را به من بازگردان .

پس بینای او بازگشت .

همچنین به خط رضی دیدم که این چنین نوشته بود :

دعایی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم :

به نابینای آموخت و خداوند بینایی او را بازگرداند و آن این است که دو رکعت نماز گزارد و سپس بگوید:

خداوندا! از تو می خواهم و به درگاه تو دعا می کنم و به تو گرایش دارم و روی به سوی تو دارم به پیامبرت محمد پیامبر مهر و رحمت محمد.

من روی به سوی خدا دارم به واسطه تو که پروردگار تو و پروردگار من است

که با خودت نور دیدگانم و بینایی مرا به من باز گردانی .

آن نابینا چنین کرد و به هنوز برنخواسته بود که خداوند بینای او را بازگرداند .

همچنین ببینید>> آدرس حاجی مظلوم دعانویس مشهد

بهترین دعانویس زاغه همدان

همچنین از امام رضا علیه السلام: نقل شده است که فرمود:

امام کاظم علیه السلام بر مردی گذشت که دعا می کرد که خداوند او را صبر دهد.

امام کاظم علیه السلام فرمود: این چنین مگو و به جای آن از خدا آفیت و شکر آفیت را بخواه چراکه شکر برا فیت بهتر است از صبر بر بلا .

 

از دعاهای پیامبر خدا صلی الله این بود که:

خداوندا! از تو آفیت و سلامتی می خواهم و سپاسگزاری برا فیت و سلامتی می‌خواهم و عافیت کامل و تمام در دنیا و آخرت .

همچنین نقل شده است که پیامبر خدا صلی الله می فرمود:

خداوندا! از دنیا به تو پناه میبرم چرا که دنیا آخرت را باز می دارد.

و از امام صادق علیه السلام نقل شده است که: در دعایش می فرمود:

خداوندا! بر من منت بگذار به سپردن کارها به خودت و رضایت به تقدیر تو و تسلیم شدن در برابر امرت

تا آنکه شتاب در آنچه عقب انداخته ای را دوست نداشته باشم و عقب انداختن چیزی که پیش انداخت های را نیز نخواهم ای پروردگار جهانیان .

دعانویس همدان
دعانویس همدان

 

همچنین ببینید>> دعانویس در مشهد


گالری تصاویر:

 

 

دعانویس در مهرشهر کرج

 

دعانویس برای ترس > دعای رفع موهوم و اهزان و ترس و برطرف شدن سختی ها

دعانویس برای ترس

دعانویس برای ترس > دعای رفع موهوم و اهزان و ترس و برطرف شدن سختی ها

دعانویس در این پست احادیث و نقل قول هایی را برای دفع ترس تهیه نموده است. لطفا برای دوری از ترس و دریافت کمک دعانویس با ذکر یک صلوات با شماره ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶ تماس بگیرید.

از امام کاظم علیه السلام نقل شده است: که از اجدادش علیه السلام نقل نمود: که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم به علی بن ابیطالب علیه السلام فرمود: ای علی هرگاه کاری سخت برایت پیش آمد و یا بلایی بر تو نازل شد بگو “اللهم انی اسئلک بحق محمد و آل محمد ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تنجینی من هذا الغم.” خداوندا به حق محمد و خاندان محمد از تو درخواست می کنم که بر محمد و خاندان محمّد درود فرستید و مرا از این غم و غصه نجات بخشی .

همچنین ببینید > دعانویس تهران

ابی حمزه گوید: از امام جواد علیه السلام اجازه ورود خواستم امام از خانه بیرون آمد در حالی که لب هایش تکان می خورد و فرمود از این مبهوت شده‌ای ؟ گفتم آری فدایت شوم امام جواد علیه السلام فرمود: به خدا سوگند کلمه گفتم که هیچ کس آن را نگفته مگر آنکه خداوند امر دنیا و آخرتش را کفایت کرده.

گفتم فدایت شوند آن کلمه چیست؟ فرمود هرکس هنگامی که از خانه بیرون میرود بگوید “بسم الله الرحمن الرحیم حسبی الله توکلت علی الله اللهم انی اسئلک خیر اموری کلها و اعوذ بک من خزی الدنیا و عذاب الاخره”. به نام خداوند بخشنده مهربان خداوند مرا بسنده است بر او توکل می کنم خداوندا! از تو خیر کارهایم را می خواهم و از کاری دنیا و عذاب آخرت به تو پناه میبرم به خداوند آنچه می‌خواهد را برآورده خواهد نمود و از این جمله دعایی است دیگر از امام باقر علیه السلام که آن را در کتب اصحابمان یافتم و آن این است که امام باقر علیه السلام به یکی از اصحاب فرمود: آیا دعایی که ما اهل بیت در سختی ها و هراس از شیطان و در کارهایی که توانایی آن را نداریم میخوانی مرا به تو نیاموزم ؟

همچنین ببینید > دعانویس برای پولدار شدن

دعانویس افزایش برکت رزق و روزی  و درآمد توسعه کسب و کار در تمام ایران و جهان < ۰۹۳۵۲۱۹۳۶۶۶

راوی گفت: آری پدر و مادرم به فدایت. امام باقر علیه السلام فرمود: بگو “یا کائنا قبل از کل شیء ان و یا مکون کل شیء و یا باقی بعد کل شیء صلی الله علی محمد و اهل بیته و افعل بی کذا و کذا”. ای که پیش از هر چیز هستی داشته اید و هر چیزی را خودت تو آفریدی و ایکس پس از هرچیز نیز می مانید بر محمد و اهل بیت او درود فرست و چنین و چنان کن و فلان حاجتهای مرا براورده ساز .

دعانویس برای ترس

دعانویس برای دفع ترس

دعانویسی برای ترس

دعانویس دفع ترس

دعای دفع ترس

دعانویس خوب