پشتیبانی از بهترین وب سایت بهترین دعانویس خوب ایران >09306641666

logo

پشتیبانی از بهترین وب سایت بهترین دعانویس خوب ایران

جهت تماس با بهترین دعانویس خوب ایران با شماره ۰۹۳۰۶۶۴۱۶۶۶ تماس بگیرید.

 

 


Top queries

 

 

آدرس قره سید دعانویس در تبریز

544

1,434

دعانویس عالی در مشهد

510

1,488

دعا نویس خوب در مشهد

477

3,808

سید جولی دعانویس اصفهان

434

1,384

دعانویس یعقوبی مشهد

421

988

شماره قره سید دعانویس در تبریز

381

1,164

دعانویس حضوری در کرج

279

718

دعا نویس خوب اصفهان

247

654

شماره سید خلیل دعانویس همدان

241

953

دعا نویس خوب شیراز

241

735

دعانویس حضوری شیراز

229

759

دعانویس زبان بند

191

512

ادرس بهترین دعانویس در استانه اشرفیه

185

1,012

دعانویس در زینبیه اصفهان

176

1,225

دعانویس در سلطان آباد قزوین

165

493

جادوگر خوب در همدان

164

460

دعانویس در سیدی مشهد

140

985

دعا نویس اصفهان

140

346

بهترین دعانویس در زنجان

129

487

دعانویس مشهد

126

801

دعانویس روستای الفاوت همدان

126

450

شماره تلفن سید جولی خمینی شهر

125

349

دعا نویس قزوین

124

383

دعا نویس در تبریز

116

541

بهترین دعانویس در همدان

114

575

دعانویس خوب در لنگرود

114

376

دعانویس در مشهد

114

275

بهترین دعانویس مشهد

111

686

دعانویس خوب در شرق تهران

96

551

دعانویس خیلی خوب در اصفهان

93

275

دعانویس خوب در شیراز

91

335

ادرس سید جولی خمینی شهر

86

319

دعانویس شیراز

86

284

دعا نویس مشهد

84

671

بهترین دعانویس در گیلان

83

234

دعانویس قزوین

83

228

دعا نویس خوب در قزوین

83

172

ادرس سید خلیل در همدان

81

484

دعانویس اصفهان

81

282

بهترین دعانویس در تبریز

80

403

شماره سید جولی خمینی شهر

80

294

شماره سید جولی اصفهان

80

250

دعا نویس در اصفهان

80

178

دعا نویس خوب کرج

78

637

دعانویس صبی حضوری اهواز

76

1,850

دعانویس سید در کرج

76

542

دعانویس در تبریز

76

188

بهترین دعانویس در مراغه

75

247

آدرس دعا نویس خوب در مشهد

74

239

دعانویس در کرج

74

181

دعانویس معروف در کرمانشاه

73

227

دعانویس طاقانک

73

199

شماره دعانویس حاج اقا براتی در مشهد

68

1,125

دعانویس در قزوین

68

123

بهترین دعانویس در سقز

67

739

دعانویس در حصارک کرج

65

807

دعا نویس در قزوین

65

209

دعانویس قره سید در تبریز

65

190

بهترین دعا نویس اصفهان

65

165

دعانویس در اصفهان

65

157

دعانویس در شیراز

65

102

دعانویس در مهرشهر کرج

64

550

آدرس دعانویس خوب در اردبیل

64

267

شماره دعانویس خوب در اردبیل

63

468

ادرس بهترین دعانویس در اراک

63

344

دعانویس خوب مشهد

63

288

دعانویس خانم اصفهان

60

211

دعا نویس شیراز

59

202

بهترین دعا نویس در مشهد

59

190

دعانویس خوب تلفنی

58

904

بهترین دعانویس در تالش

58

338

دعانویس تبریز

58

232

دعانویس حضوری در مشهد

57

852

دعا نویس هزینه بعد از نتیجه

56

1,634

دعانویس در طبرسی مشهد

56

876

دعانویس باغ ابریشم کرمانشاه

55

814

دعانویس در اردبیل

55

135

فالچی در تبریز

54

232

دعانویس شاکری لنگرود

54

195

دعا نویس خوب در شیراز

54

147

دعا نویس در مشهد

52

345

بهترین دعانویس در قائمشهر

51

488

دعا نویس خوب در همدان

51

139

دعا نویس در زنجان

51

122

دعانویس در رشت

51

75

شماره دعانویس یعقوبی مشهد

49

148

دعانویس دشتخاک زرند

48

300

دعا نویس تبریز

48

207

دعانویس کرج

48

150

دعانویس اول نتیجه بعد هزینه نی نی سایت

47

1,525

بهترین دعا نویس در همدان

47

165

دعانویس خوب در اصفهان

47

152

فالگیر معروف در تبریز

46

526

دعانویس امان آباد اراک

46

342

دعانویس در نسیم شهر

46

163

دعانویس در انجدان اراک

46

135

دعانویس خوب در لارستان

45

190

فالگیر خوب در کرمان

45

148

شماره سید پرستو کامیاران

44

643

سید جولی خمینی شهر نی نی سایت

44

638

۰۹۳۰۶۶۴۱۶۶۶

44

358

بهترین سرکتاب بازکن در اصفهان

44

163

ادرس سید جولی

43

167

دعانویس معروف قزوین

43

158

ادرس دعانویس شیخ سعید در زنجان

42

374

دعانویس خوب شیراز

42

101

دعا نویس همدان

41

168

دعانویس خوب اصفهان

41

104

دعا نویس خوب در تبریز

40

146

دعا نویس خوب در اصفهان

40

126

قره سید دعانویس در تبریز

40

125

فالچی خوب در تبریز

40

122

دعای روز شنبه تا جمعه

39

538

دعانویس کرمانشاه

39

291

دعا نویس در همدان

39

169

دعانویس در چغادک

39

133

دعانویس خوب در قزوین

39

116

دعانویس همدان

38

190

دعانویس در ایلخچی

38

105

شیخ ایرج سنندج

37

214

دعانویس جوی اباد اصفهان

37

210

شماره دعا نویس زنجان

37

174

دعانویس ارسنجان

37

111

سید جولی دعانویس در اصفهان

37

109

ادرس دعا نویس در مشهد

36

138

دعانویس در همدان

36

86

دعانویس در اهواز

36

74

دعانویس در نظرآباد کرج نی نی سایت

35

215

دعا نویس کرج

35

167

دعا نویس در شیراز

35

148

بهترین دعا نویس در اصفهان

35

92

دعا نویس زنجان

35

90

دعا نویس خوب در ماهدشت کرج

34

376

دعانویس خوب تهران

34

201

دعا نویس اردبیل

34

87

قره سید دعانویس در آذرشهر

33

436

سید خلیل شفایی همدان

33

422

بهترین دعا نویس کرمانشاه

33

261

دعانویس زنجان

33

92

ادرس دعا نویس خوب تو تهران

33

86

دعا نویس کرمانشاه

32

238

دعانویس شوشتر نی نی سایت

31

270

دعانویس در کبودراهنگ همدان

31

187

بهترین دعا نویس در قزوین

31

120

دعا نویس در اردبیل

31

114

دعانویس خوب در استان بوشهر

31

111

دعانویس خوب در سنندج

31

84

دعانویس صبی در شادگان

30

609

سید اجاق در اراک

30

327

دعانویس شیرازی

30

118

سید خلیل دعانویس همدان

30

95

دعا نویس خوب در کرمان

30

94

دعا نویس سنندج

30

74

دعانویس قهار در کرج

29

565

دعانویس خوب

29

363

شماره تلفن فالگیر خوب در تبریز

29

351

دعانویس نوراباد ممسنی

29

153

دعا نویس کرمان

29

131

شماره دعا نویس خوب در کرمانشاه

29

103

دعا نویس خوب در زنجان

29

63

دعانویس روستای انجدان

28

168

دعانویس خوب در جیرفت نی نی سایت

28

165

دعانویس اراک

28

108

دعانویس حضوری اهواز

28

77

دعانویس خوب کرمانشاه

28

62

دعانویس خوب در فردیس کرج نی نی سایت

27

460

شماره شیخ سعید دعانویس زنجان

27

223

بهترین دعا نویس در تبریز

27

145

دعانویس در جیرفت

27

139

دعانویس در قروه

27

79

بهترین دعا نویس قزوین

27

64

دعانویس حاج اقا براتی در مشهد نی نی سایت

26

877

سید اجاق انجدان

26

338

دعا نویس خوب در کرج

26

155

دعانویس اردبیل

26

80

دعانویس خوب در همدان

26

75

آدرس حاجی مظلوم دعانویس مشهد

25

634

سید یعقوب زاغه همدان

25

447

دعانویس روستای زاغه همدان

25

306

طلسم سنندج

25

250

بهترین دعا نویس کرج

25

153

بهترین دعانویس در کرمانشاه

25

103

دعانویس رشتی

25

73

دعا نویس اراک

25

72

دعانویس در نظرآباد کرج

25

67

ادرس دعا نویس در شیراز

25

59

بهترین دعانویس کردستان

25

54

ادرس سید شهریار کرمانشاه

24

585

دعانویس در طبرسی مشهد نی نی سایت

24

426

دعانویس قوی در کرج

24

257

دعانویس موسوی زنجان

24

233

دعانویس خوب در مشهد

24

212

بهترین دعانویس شیراز

24

131

دعاگر خوب در اراک

24

99

دعا نویس خوب در اردبیل

24

88

دعانویس خوب در زرند کرمان

24

86

سید جولی جوی آباد

23

574

ادرس فالچی در تبریز

23

243

دعانویس خانم مهری اصفهان

23

140

دعانویس در سیلاب

23

118

بهترین دعا نویس شیراز

23

78

دعا نویس انجدان اراک

23

43

خانم کاکایی دعانویس کرمانشاه

22

271

دعانویس در یبارک شهریار

22

148

دعانویس خوب در تبریز

22

122

دعانویس معروف شیراز

22

71

آدرس دعانویس قره سید در تبریز

22

59

دعا نویس خوب تهران

22

53

آدرس جمالی دعانویس بوشهر

21

235

دعا نویس در کرج

21

149

بهترین دعا نویس در اردبیل

21

93

دعا نویس در کرمانشاه

21

78

دعانویس رشت

21

49

شماره دعانویس خانم موسوی

20

837

دعای برگشت معشوق با اسم مادر

20

773

دعانویس در خمینی شهر اصفهان نی نی سایت

20

397

دعانویس در پارس اباد

20

167

شماره دعا نویس در تبریز

20

162

شماره دعانویس زاغه همدان

20

150

بهترین دعانویس تبریز

20

67

دعانویس سنندج

20

66

دعانویس در تهران

20

66

دعانویس خوب در کرمانشاه

20

59

آدرس دعا نویس خوب در اصفهان

20

58

دعا نویس در سنندج

20

50

شیخ ایرج سنندج دعانویس

20

48

ارسلان دعانویس تبریز

19

530

شماره دعانویس حاج آقابراتی در مشهد

19

496

دعا نویس خوب

19

294

بهترین دعانویس بهشهر

19

289

بهترین دعانویس در ساوه

19

270

شماره تلفن شیخ سعید زنجان

19

191

حاجی زلیخا بندرعباس

19

116

دعا نویس در رشت

19

84

بهترین دعا نویس در شیراز

19

55

ادرس دعا نویس خوب در قزوین

19

51

دعاگر در مازندران

19

48

دعانویس در عنبران اردبیل

18

779

سید شهاب دعانویس قزوین

18

595

سید نعمت دعانویس نهاوند نی نی سایت

18

480

شماره خانم کاکایی دعانویس کرمانشاه

18

277

سید اجاق دعانویس

18

268

دعانویس در الموت قزوین

18

258

فالچی در تبریز نی نی سایت

18

221

دعانویس خوب در کرج

18

172

دعانویس در شهر قدس نی نی سایت

18

165

طلسم شهرکرد

18

96

بهترین دعا نویس تبریز

18

93

دعاگر در اراک

18

92

دعانویس مراغه

18

74

طلسم نویس کرمانشاه

18

64

سید جولی اصفهان

18

61

یعقوبی دعانویس مشهد

18

51

دعانویس خوب در شهرری

17

618

دعای مرجانه برای بازگشت معشوق نی نی سایت

17

581

سید علی دعانویس کرمانشاه

17

490

دعانویس صبی شرطی

17

346

دعانویس خوب در برازجان

17

223

دعانویس خوب در نوشهر

17

115

دعانویس قیدار نی نی سایت

17

109

دعانویس مشهدی

17

48

دعا و سرکتاب رایگان

16

784

دعانویس معروف در نمین اردبیل نی نی سایت

16

331

بهترین دعانویس تویسرکان

16

309

دعانویس خوب در بناب

16

201

بهترین فالچی در تبریز در نی نی سایت

16

126

بهترین دعا نویس مشهد

16

81

دعانویس لنگرود

16

68

دعای فوق العاده قوی برای برگشت معشوق

15

707

دعانویسی و سرکتاب رایگان

15

683

شمع تراپی برای بازگشت معشوق نی نی سایت

15

530

شیخ سعید دعانویس زنجان نی نی سایت

15

303

سید جولی خمینی شهر

15

257

سید جولی

15

244

دعانویس خوب در نظراباد

15

151

آدرس دعانویس در شهر قدس

15

132

شماره دعا نویس اردبیل

15

120

دعانویس خوب کرج

15

118

دعاگر خوب در ساری

15

115

ادرس دعانویس در استانه اشرفیه

15

103

دعانویس توران مراغه

15

103

دعانویس در حصارک کرج نی نی سایت

15

101

دعا نویس برای ازدواج

15

86

دعانویس در لار

15

83

دعانویس معروف در زنجان نی نی سایت

15

77

دعانویس سید جولی

15

62

دعانویس رودان

15

56

دعا نویس در کرمان

15

48

دعانویس یعقوبی در مشهد نی نی سایت

14

410

ادرس سید جلی در اصفهان

14

292

دعانویس در سیاهکل

14

257

دعانویس در نوراباد ممسنی

14

102

بهترین دعانویس کرمانشاه

14

91

دعانویس کرمان

14

89

دعانویس خوب در تهران

14

85

شماره دعانویس در نسیم شهر

14

67

دعانویس خوب در زنجان

14

41

قره سید دعانویس در تبریز نی نی سایت

13

756

شماره دعانویس سید طباطبایی

13

466

دعانویس در خسروشاه تبریز

13

249

طلسم قوی برای بازگشت معشوق از راه دور نی نی سایت

13

249

دعانویس ترکمن

13

210

دعانویس خوب در پاکدشت

13

170

دعانویس اهواز

13

124

ادرس جادوگر در همدان

13

91

دعانویس حضوری در تهران

13

76

دعانویس خوب تبریز

13

55

دعا نویس در اراک

13

36

بهترین دعانویس در اصفهان

13

35

دعای فوق العاده قوی برای برگشت معشوق نی نی سایت

12

478

بهترین دعانویس در هشتگرد

12

246

دعانویس فومن

12

207

سید راستی دعانویس

12

186

دعانویس خوب در قوچان

12

173

دعانویس خوب در چالوس

12

159

دعانویس زاغه همدان

12

144

دعانویس در رودسر

12

142

دعانویس خوب در قیدار

12

140

دعانویس در بوکان

12

129

دعانویس در خرمدره

12

108

دعانویس محمد بخشی

12

96

دعا نویس خوب مشهد

12

88

دعانویس حضوری در اسلامشهر

12

85

شماره شیخ سعید زنجان نی نی سایت

12

70

دعا نویس رشت

12

59

بهترین دعانویس در مشهد

12

58

دعا نویس خوب در اراک

12

40

بهترین دعانویس اصفهان

12

21

دعانویس در سلطان آباد

11

503

دعانویس جیواد در تبریز

11

442

بازگشت معشوق نی نی سایت

11

356

شماره دعا نویس

11

309

دعانویس در دارابکلا ساری

11

280

دعانویس شفیعی ساری نی نی سایت

11

260

دعانویس باغ ابریشم کرمانشاه نی نی سایت

11

213

دعانویس در شاندیز مشهد

11

198

دعانویس در شهسوار

11

198

آدرس خانم کاکایی دعانویس کرمانشاه

11

192

دعانویس سید موسوی در اراک

11

167

زاغه همدان دعانویس

11

133

دعانویس محمودآباد قزوین

11

125

دعانویس سنندجی

11

65

دعا نویس شهرکرد

11

58

دعا نویس خوب تبریز

11

39

دعانویس کاشیدار

11

37

بهترین دعانویس قزوین

11

21

سید خلیل دعانویس همدان نی نی سایت

10

517

سید جولی دادور

10

304

دعانویس خوب در اندیمشک

10

263

دعانویس خوب در شهر قدس

10

252

دعانویس خوب در شهرضا نی نی سایت

10

184

دعانویس در املش

10

157

دعانویس در عنبران اردبیل نی نی سایت

10

149

ادرس دعانویس در قرچک

10

136

دعانویس گناوه

10

99

دعانویس معروف در نمین اردبیل

10

85

شیخ سعید زنجان نی نی سایت

10

78

آدرس دعا نویس خوب در اسلامشهر

10

76

دعا نویس قوی در کرج

10

59

دعانویس شهرکرد

10

52

دعانویس خوب در اردبیل

10

39

آدرس دعا نویس خوب در شیراز

10

32

دعانویس انجدان اراک

10

24

سرکتاب برگشتن معشوق

9

601

معجزه بازگشت معشوق نی نی سایت

9

520

دعانویس حضوری در شهریار

9

285

بهترین دعانویس در آستارا

9

267

دعانویس خوب در مهاباد

9

215

شماره دعانویس در شهر قدس

9

194

دعا نویس خوب در تهران

9

169

بهترین دعانویس در آمل

9

166

دعانویس در صومعه سرا

9

142

دعا نویس اهواز

9

128

ادرس دعانویس در حصارک کرج

9

126

بهترین دعا نویس

9

125

جمالی دعانویس بوشهر نی نی سایت

9

124

شماره دعانویس در ساوه

9

122

دعانویس شیخ سعید زنجان

9

76

دعانویس بهشهر نی نی سایت

9

74

ادرس دعانویس در تبریز

9

63

آدرس دعا نویس خوب در تبریز

9

53

دعاگر خوب در مازندران

9

41

ادرس بهترین دعانویس تبریز

9

36

ادرس دعا نویس کرمانشاه

9

27

دعانویس تبریزی

9

21

معجزه شمع تراپی نی نی سایت

8

667

دعا وَ سرکتاب رایگان

8

311

بهترین دعانویس در میاندواب

8

239

دعانویس معروف تویسرکان

8

230

بهترین دعانویس در مرند نی نی سایت

8

170

دعانویس سید شهاب محمودآباد

8

161

جوي اباد سید جولی دعانویس اصفهان

8

149

دعانویس مرودشت نی نی سایت

8

117

دعانویس تضمینی در دزفول

8

108

دعانویس اسلامشهر نی نی سایت

8

89

دعانویس تضمینی در کرج

8

87

دعانویس در تاکستان

8

82

دعانویس شادگان نی نی سایت

8

82

دعا نویس تهران

8

69

شماره دعانویس شیراز

8

66

دعا نویس خوب در کهنوج

8

63

دعا نویس عالی

8

57

دعانویس خرمشهر نی نی سایت

8

56

دعاگر خوب در مشهد

8

53

فالگیر خوب در تبریز

8

43

دعا نویس خوب در کرمانشاه

8

21

دعانویس در سنندج

8

21

سید طباطبایی دعانویس نی نی سایت

7

487

شماره دعانویس در مرند

7

328

دعانویس اول نتیجه بعد هزینه

7

296

بهترین دعانویس در مرند

7

226

دعانویس تضمینی

7

218

بهترین سایت دعا

7

216

فالگیر معروف در کرج

7

197

دعانویس خمینی شهر

7

180

دعانویس در زینبیه اصفهان نی نی سایت

7

148

دعانویس اردبیل نی نی سایت

7

147

دعا نویسی برای ازدواج

7

146

دعانویس در آخماقیه تبریز

7

136

دعانویس در رضوانشهر

7

128

دعانویس شفیعی ساری

7

123

بهترین دعا نویس در زنجان نی نی سایت

7

107

دعا نویس در تهران

7

103

دعانویس تضمینی رایگان نی نی سایت

7

103

دعانویس فردیس کرج

7

100

دعا نویس معروف تهران

7

94

استاد گلوگاهی دعانویس نی نی سایت

7

92

دعانویس در نقده

7

90

شماره دعا نویس در اراک

7

84

دعانویس خوب در شهرری نی نی سایت

7

78

دعانویس خوب در زنجان نی نی سایت

7

69

دعا نویس زاغه همدان

7

65

دعانویس گنبد کاووس

7

35

شماره دعا نویس در شیراز

7

35

دعانویس مشهد ساختمان

7

33

سید دعانویس در کرج

7

32

بهترین دعانویس در قزوین

7

26

دعانویس معروف در زنجان

7

25

آدرس بهترین دعانویس در قزوین

7

24

شماره دعا نویس در مشهد

7

24

بهترین دعا نویس در زنجان

7

14

دعای بازگشت معشوق در یک روز

6

480

سید جلی خمینی شهر

6

269

فالگیر ارسلان تبریز

6

260

سوره کوثر برای بازگشت معشوق نی نی سایت

6

243

شماره دعانویس خانم

6

192

دعانویس خوب در اسلامشهر

6

189

شماره تلفن دعانویس اقای حسینی

6

186

شماره دعانویس کاشمر

6

157

آدرس دعانویس سید طباطبایی

6

156

شماره دعانویس

6

155

دعای بازگشت معشوق در یک روز با فلفل

6

140

دعانویسی برای ازدواج

6

128

سید جولی دعانویس

6

120

دعانویس ادیانی قائمشهر

6

118

سید پرستو کامیاران

6

115

دعانویس خوب در رفسنجان نی نی سایت

6

113

دعانویس امامی کرمانشاه

6

111

دعانویس خوب در بناب نی نی سایت

6

94

شماره دعانویس حاج اقا براتی در مشهد نی نی سایت

6

93

دعانویس سید طباطبایی

6

87

دعانویس صبی در سوسنگرد

6

86

ملا خیدان

6

71

دعانویس در قائمشهر

6

67

دعانویس پیرانشهر

6

67

دعانویس خوب در کازرون

6

66

دعانویس خوب در کرمان نی نی سایت

6

66

دعانویس معروف در کرج

6

62

دعانویس مشهد حضوری

6

61

دعانویس تهران

6

61

دعانویس حاج آقابراتی در مشهد نی نی سایت

6

51

بهترین دعانویس زاغه همدان

6

44

بهترین دعانویس در ساری

6

44

دعانویس زن در کرمانشاه

6

41

بهترین دعانویس کامیاران

6

41

دعا نویس در مراغه

6

33

دعانویس حضوری در رشت

6

33

یک دعا نویس خوب در مشهد

6

32

دعانویس زرندی

6

30

بهترین دعانویس در چهارمحال و بختیاری

6

23

بهترین دعانویس در استان گلستان

6

22

دعانویس خوب در گناباد

6

21

دعانویس عالی در تهران

6

21

دعانویس خوب در کرمان

6

17

دعا نویس بوشهر

6

16

دعانویس خوب اراک

6

15

دعا نویس کرمانی

6

14

سرکتاب گمشده رایگان

5

306

دعای فلفل سیاه برای بازگشت معشوق نی نی سایت

5

299

سوره کوثر برای بازگشت معشوق

5

289

سید پرستو کامیاران نی نی سایت

5

278

دعانویس در آستانه اشرفیه

5

188

دعانویس آستانه اشرفیه

5

177

دعا نویس در مرودشت

5

158

دعانویس نی نی سایت

5

154

دعانویس قوچانی

5

151

دعانویس خوزستان نی نی سایت

5

132

بهترین دعانویس

5

129

دعای مرجانه نی نی سایت

5

120

دعانویس سنندج نی نی سایت

5

114

تلفن دعانویس خوب و تضمینی

دعانویس خوب و تضمینی

تلفن دعانویس خوب و تضمینی تهران > ۰۹۳۰۶۶۴۱۶۶۶

تلفن دعانویس خوب و شماره تلفن دعانویس تضمینی دو معنا از یک موضوع در مورد دعا نویس هستند.

دعا نویسی که در یک معنا به معنی خوب بودن وی اشاره می شود و در معنی دیگر به تضمینی و قابل اعتماد بودن خدماتی که از طریق دعانویسی برای مردم ارائه می نماید.

ما در اینجا ضمن معرفی این استاد بزرگ دعانویسی به بیان این دو معنی خوب بودن و تضمینی بودن می پردازیم.

تلفن دعانویس خوب

دعانویس خوب و تضمینی در تهران و ورامین، پردیس، کرج، شهرری، لواسان، تجریش، دماوند > تلفن>09306641666

اگر به دنبال بهترین دعانویس خوب و تضمینی در تهران و ورامین، پردیس، کرج، شهرری، لواسان، تجریش، دماوند می گردید لطفا با شماره تماس : 09306641666 تماس بگیرید.

دعانویس در تهران | بهترین استاد دعانویسی در تهران | دعا نویس تهران | استاد دعا نویسی خوب شهر تهران

دعانویس در شهر قدس | بهترین دعانویسی در شهرقدس | دعا نویس شهر قدس | استاد دعا نویسی خوب شهر شهر قدس

دعانویس در شهریار | بهترین دعانویس تضمینی در شهریار | دعا نویس در یبارک شهریار | استاد دعا نویسی خوب یبارک شهریار

دعانویس در اسلام‌شهر | انواع دعانویسی در اسلام‌شهر | دعا نویس بازگشت معشوق در اسلام ‌شهر | استاد دعا نویسی خوب شهر اسلام‌شهر

دعانویس در ملارد | بهترین استاد دعانویسی شهر ملارد | دعا نویس ملارد | استاد دعا نویسی خوب شهر ملارد > اول نتیجه بعد پول

استاد دعانویس تهران

تلفن دعانویس خوب > ۰۹۳۰۶۶۴۱۶۶۶

نویسنده مقاله در اینجا اشاره می کند که دعانویسی یک فرهنگ قدیمی ایرانیان (در مذهب شیعه) است

که بر طبق شواهد تاریخی از زمان صفویه و در اوج خود در دوره قاجاریه

میان ایرانیان رواج فراوان یافت.

خود نویسنده این مقاله مدعی است گاهی در دوران جوانی زمانیکه

نگاهی در گوشه و کنار وسایل شخصی مانند کیف پول و جیب لباس خود می انداختم

گاهی تکه کاغذ کوچکی را مشاهده می نمودم که روی آن با خودکار کلماتی به زبان عربی

شبیه آیات قرآن کریم نوشته شده بود.

اگر دقت بیشتری می نمودم می توانستم تشخیص دهم که دستخط نوشته شده

در آن تکه کاغذ دستخط مادر بزرگوار بوده است.

تعجبی ندارد وقتی ادعا می کنیم که تا چه حد این موضوع (دعانویسی)

به مثابه یک علم ماورایی و یا یک خرافه! در میان همه ایرانیان رواج یافته است.

اینکه یک نفر به مانند مادر این نویسنده توانسته است در برهه ای از زمان

به یک دعانویس خوب با شماره تلفن ۰۹۳۰۶۶۴۱۶۶۶ دسترسی یابد

و مشکل و خواسته خود را برآورده سازد دقیقا معلوم نیست که چه زمان و کجا بوده.

دعانویس در تهران و شهرهای اطراف

دعانویس در تهران بهترین دعا نویس تهران

دعانویس در تهران به فرد (استاد دعا نویسی) می‌گویند که با استفاده از نوشتن متونی به ظاهر مذهبی روی اجسامی مانند قفل کلید و کاسه یا روی کاغذ سعی در برطرف نمودن مشکل مراجعه کنندگانشان دارد.

دعانویس‌ حضوری در تهران ، در تهران حضور دارد و اهالی سایر شهرهایی همچون: ورامین | پردیس | کرج | شهرری | لواسان | تجریش | دماوند می توانند با تلفن و آدرس وی برای مراجعه حضوری به وی بهره مند شوند > لطفا به این منظور با شماره : 09306641666 تماس بگیرید.

دعانویس تهران در ازای نوشتن ادعیه و تعویذات، مبلغی با عنوان نیاز از مراجعه کنندگان اخذ می‌کند و بعنوان دعانویس تضمینی نتایج اقدامات خود را 100% تضمینی پی از دریافت هیچ هزینه ای به ثمر می رساند.

بهترین دعا نویس تهران ، مدعی است که با «علوم اسلامی و غریبه» آشناست و «وسیله‌ای برای ابراز قدرت خداوند گرانقدر» می‌باشد.

اما دعانویس خوب طهران بسیار متفاوت از گروهی دیگر با ادعای دانستن علم رمل و خبرداشتن از مجهولات عالم و خیر و شر، رمال نامیده می‌شود، چرا که اسباب کار این گروه افراد، اشکال شانزده‌گانه‌ای هستند که به دانیال نبی نسبت داده می‌شود و هیچگونه رابطه ای باستاد دعانویس مسلمان ندارد.

البته هرچند ممکن است افرادی سودجو در این میان برای مشتریانشان کف‌بینی و فالگیری کنند اما استاد دعا نویس ما این موارد را در ازای دریافت پول حرام دانسته و تنها به دعانویسی اسلامی و بازکردن سرکتاب (رایگان) با قرآن اهتمام می ورزند.

برخی دعانویسی اسلامی را خرافه می‌دانند و عده‌ای به آن معتقد اند، برخی از مسلمانان دعاهای مذهبی را بر تسکین یا بهبود بیماری‌ها مؤثر می‌دانند و البته ما نیز هم. به نقل از  تهران نیوز، خبرگزاری رویترز در مقاله‌ای ای دعانویسی را به اعتقادات شیعه نسبت داده‌ است.

همچنین ببینید >> دعا نویس در کرج و اطراف تهران

اهمیت سرکتاب و دعانویسی در تهران و شهرهای اطراف

ساکنین محترم تهران بخصوص آقایان و خانمهای جوان مناطق ورامین ، پردیس ، کرج ، شهرری ، لواسان ، تجریش ، دماوند که ممکن است در زندگی خود احساس پریشانی و درماندگی ‌کنند

و به نوعی نتوانند با تدبیر منطقی مشکلاتی از قبیل: بیماری، فقر، سرقت شدن مال، ترس و وحشت و … را حل کنند

به دعا نویس تهران روی می‌آورند و بر این باورند که با سرکتاب‌گیری که شروع فعالیت دعانویس است دلیل مشکلات آن‌ها احتمالا مشخص می‌شود.

دعانویس حضوری با امکان مراجعه در تهران


 

کلمات کلیدی:

بهترین دعانویس خوب
بهترین دعانویس تضمینی
دعانویس شهرری | دعا نویس شهر ری
دعانویس لواسان | دعا نویس لواسان
دعانویس تجریش | دعا نویس میدان تجریش
دعانویس دماوند | دعا نویس دماوند
دعانویس رودهن | دعا نویس رودهن
دعانویس پردیس | دعا نویس پردیس
دعانویس شهر بومهن | دعا نویسی در بومهن
دعانویس شهر فشم | دعا نویسی در فشم

لطفا شما نیز اگر ساکن هر یک از شهرهای تهران، ورامین ، پردیس ، کرج ، شهرری ، لواسان ، تجریش ، دماوند هستید و نیاز به مشاوره مشکلات زندگی خود و یا دعانویسی خوب دارید حتما با استاد دعانویس ما تماس حاصل فرمایید.

تلفن: 09306641666


دعانویس خوب

ولی حتما می توان نتیجه گرفت که دعانویسی حتما در برهه هایی از زمان توانسته است

مشکلات مردم را برآورده سازد و یا حداقل نشانه هایی از توانایی های خود را به نوعی نشان دهد

که چنین در میان مردم جای خود را ثابت نگاه داشته است.

در دوران اخیر و همین چند سال اخیر افراد زیادی بوده اند

که خود را به عنوان دعانویس به دروغ به مردم نشان داده اند

اما حتما در میان این افراد می توان استادان واقعی و راستین دعانویسی را نیز مشاهده نمود.

مثلا برای ساکنین شهر مشهد مقدس یکی از شناخته ترین این استادان دعا نویس

می توان به استاد خانم دعانویس خوب با شماره تلفن ۰۹۳۰۶۶۴۱۶۶۶ اشاره نمود.

این استاد خوب به واسطه توانایی های زیادی که در زمینه دعانویس دارد

با نام ها و صفت هایی مانند دعانویس ماهر – توانا – بزرگ خوب و تضمینی نیز شناخته می شود.

به خوبی می توان نتیجه گرفت که وقتی یک استاد دارای صفت های اینچنینی میان مردم

و مخاطبان خود شناخته می شود حتما توانایی های خوبی در دعانویس دارد که

مردم هنوز برای حل مشکل خود به وی مراجعه می کنند

و از وی به خوبی یاد می کنند.

اگر شما ساکن هر نقطه از ایران مانند مشهد و تبریز و اصفهان و شیراز هستید

می توانید از طریق شماره تلفن تماس ۰۹۳۰۶۶۴۱۶۶۶ مستقیما با این استاد دعانویس خوب تماس بگیرید.

تلفن دعانویس تضمینی

تلفن دعانویس تضمینی > ۰۹۳۰۶۶۴۱۶۶۶

اما از طرفی دیگر معنی دعانویس تضمینی اشاره به وجهی دیگر از موضوع استادان دعانویس می باشد.

لازم به ذکر است که اگر تا اینجای مقاله همراه ما بودید

و به دنبال تماس مستقیم تلفنی با استاد دعانویس تضمینی هستید

ما استاد مورد نظرتان را همراه با شماره تلفن تماس وی به شما معرفی می نماییم.

تضمینی بودن یک موضوع اشاره به گارانتی بودن و ضمانتی است که فردی

به صورت شفاهی و یا کتبی به فرد دیگر ارائه می دهد.

مثلا یک مهندس معمار به کارفرمای خود تضمین و گارانتی می دهد

که اگر بنای مورد نظر را ساخت حتما آن ساختمان برای سالها

به صورت اصولی و محکم و پابرجا خواهد ماند و کارفرما از این بابت به وی

به لحاظ علم و تخصص و تجربه مهندس معمار اعتماد می نماید.

در مورد دعانویسی تضمینی هم به نوعی به همین شکل است.

یک استاد دعانویس خوب که عده ای از افراد به طریقی به وی اعتماد دارند

به وی مراجعه می کنند تا مشکلشان برطرف شود.

این استاد بزرگ و ماهر دعانویس در تماس مخاطبان یا مشتریان خود

از طریق تلفن (غیر حضوری) و یا به صورت رو در رو (حضوری)

اطمینان و تضمین می دهد که اگر مشکلشان برطف نشود

مبلغی را که بعنوان حق الزحمه به وی پرداخت می نمایند را عودت دهد.

دعانویس تضمینی

این معنی واقعی دعانویس تضمینی است و ما در آخر این مقاله

همانطور که قول داده بودیم شماره یکی از بزرگترین دعانویسان تضمینی ایران

را به شما معرفی می نماییم.

شما می توانید از طریق شماره تلفن 0098۹۳۰۶۶۴۱۶۶۶ مستقیما

با وی تماس بگیرید و مشکلتان را مطرح نمایید

وی پس از مشاوره به شما خواهد گفت که می تواند تضمین دهد که مشکلتان را با دعانویسی

برطرف نماید یا خیر.

سپس استاد به شما همانند موضوع نویسنده (ابتدای همین مقاله تلفن دعانویس خوب و تضمینی)

دعایی را روی یک جسم و یا کاغذ نوشته و به شما می گوید چگونه از آن استفاده کنید.

امیدوارم از این مقاله لذت برده باشید.

خداوند بزرگترین نگهدار و یاور انسان است وی را فراموش نفرمایید.

انشالله

همچنین ببینید > > بهترین قالیشویی در محل تهران

 


دعانویس در صالحیه بهارستان | دعانویس بخت گشایی در صالحیه بهارستان | دعا نویس صالحیه بهارستان | استاد دعا نویسی خوب شهر صالحیه بهارستان

دعانویس در پاکدشت | بهترین دعانویس رزق و روزی در پاکدشت | دعا نویس پاکدشت | استاد دعا نویسی خوب شهر پاکدشت

دعانویس در قرچک | بهترین استاد دعانویسی شهر قرچک | دعا نویس قرچک | استاد دعا نویسی خوب شهر قرچک

دعانویس در ورامین | دعانویسی در منطقه ورامین | دعا نویس ورامین | استاد دعا نویسی خوب محدوده ورامین

دعانویس در گلستان | بهترین استاد دعانویسی شهر گلستان | دعا نویس گلستان | استاد دعا نویسی خوب شهر گلستان

دعانویس در ری | بهترین استاد دعانویسی شهر ری | دعا نویس شهرری | استاد دعا نویسی خوب در ری جنوب تهران

دعانویس در اندیشه | بهترین دعانویسی در شهر جدید اندیشه | دعا نویس اندیشه | استاد دعا نویسی خوب اندیشه

دعانویس در شمشک‌کریم | بهترین استاد دعانویسی شهر شمشک ‌کریم | دعا نویس تضمینی شمشک‌کریم | دعا نویسی خوب محدوده شمشک‌کریم

دعانویس در پرند | بهترین استاد دعانویسی شهر جدید پرند | دعا نویس تضمینی در پرند | بهترین دعا نویسی خوب شهر پرند

دعانویس در باغستان | بهترین دعانویسی شهر باغستان | دعا نویس تضمینی مطمئن در باغستان | استاد دعا نویسی خوب در باغستان

دعانویس در پردیس | بهترین استاد دعانویسی شهر پردیس | دعا نویس تضمینی در پردیس | دعا نویسی خوب در پردیس تهران

دعانویس در بومهن | بهترین استاد دعانویسی محدوده بومهن | دعا نویس خوب بومهن | استاد دعا نویسی تضمینی منطقه بومهن

دعانویس در باقرشهر | بهترین دعانویسی شهر باقرشهر | دعا نویس محدوده باقر شهر تهران | استاد دعا نویسی خوب محدوده باقرشهر

استاد دعانویس مقید مسلمان

دعانویس حضوری در یافت آباد تهران | دعا نویس در یافت آباد +

دعانویس عالی دعا رسان

دعانویس اول نتیجه بعد هزینه

دعانویس تضمینی در پیشوا | بهترین دعانویسی در پیشوا | دعا نویس پیشوا | استاد دعا نویسی خوب در پیشوای ورامین

دعانویس در نسیم شهر | دعانویستهران دعانویس ازدواج شهر نسیم شهر | دعا نویس نسیم شهر | دعانویس معشوق خوب در نسیم شهر

دعانویس در صباشهر | بهترین دعانویسی شهر صباشهر | دعا نویس صباشهر | استاد دعا نویسی خوب شهر صباشهر

تنها دعانویسی حضوری تهران

دعانویس در چهاردانگه | بهترین دعانویسی طلسم باطل در چهاردانگه | دعا نویس چهار دانگه | دعا نویسی خوب شهر چهاردانگه

دعانویس در دماوند | بهترین استاد دعانویسی شهر دماوند | دعا نویس دماوند | استاد دعا نویسی خوب شهر دماوند

دعانویس در گیلاوند تهران | آدرس و تلفن استاد دعانویسی در گیلاوند | دعا نویس حضوری تهران | استاد دعا نویسی خوب گیلاوند تهران

دعانویس در رودهن | بهترین استاد دعانویسی شهر رودهن دماوند | دعا نویس رودهن تهران | استاد دعا نویسی خوب منطقه رودهن

دعانویس در صفادشت | بهترین استاد دعانویسی شهر صفادشت | دعا نویس صفا دشت | استاد دعا نویسی ماهر در صفادشت

دعانویس در فیروزکوه | خدمات دعانویسی در فیروزکوه | دعا نویس فیروزکوه | استاد دعا نویسی خوب در فیروزکوه

دعانویس در لواسان شمال تهران بعنوان بهترین استاد دعانویسی شهر لواسان تضمینی | دعا نویس لواسان بزرگ | استاد دعا نویسی خوب شهر لواسان کوچک

دعا نویس و سرکتاب بازکن معروف

دعانویس در آبسرد | سرکتاب رایگان و دعانویسی در آبسرد دماوند | دعا نویس آبسرد | استاد دعا نویسی خوب شهر آبسرد

دعانویس در فشم | بهترین استاد دعانویسی در فشم | دعا نویس محدوده فشم | استاد دعا نویسی خوب در فشم >مطمئن

دعانویس در آبعلی تضمینی | بهترین استاد دعانویسی شهر آبعلی  | دعا نویس خوب در آبعلی  | استاد دعا نویسی خوب شهر آبعلی

دعانویس در شمشک | بهترین استاد دعانویسی محدوده شمشک و دیزین مطمئن و تضمینی همه دعانویسی ها و سرکتاب رایگان | دعا نویس شمشک تهران | استاد دعا نویسی خوب شهر شمشک و دیزین تهران

دعانویس در احمدآباد مستوفی | استاد دعانویسی در احمدآباد مستوفی | دعا نویس احمدآباد مستوفی | دعا نویسی خوب و تضمینی احمدآباد مستوفی

دعانویس در قیام‌دشت | بهترین استاد دعانویس ماهر قیام‌ دشت | دعا نویس قیام‌دشت | استاد دعا نویسی خوب مطمئن قیام‌دشت

دعانویس غرب تهران | آدرس و تلفن استاد دعانویسی شرق تهران | دعا نویس حضوری شمال تهران | استاد دعا نویسی خوب جنوب تهران | دعانویس در جنوب تهران

دعانویس تجریش تهران | آدرس و تلفن استاد دعانویسی میدان تجریش | دعا نویس حضوری شمال تهران | استاد دعا نویسی خوب و تضمینی محدوده میدان تجریش

دعانویس تضمینی در تهران

دعانویس تهران

دعانویس خوب در تهران

سرکتاب باز کردن در تهران > 09306641666

سرکتاب بازکن در گیلاوند تهران > 09306641666

دعانویس حضوری در تهران نی نی سایت

گالری تصاویر:

دعانویس همدان | بهترین دعا نویس خوب و عالی تضمینی در همدان

بهترین دعانویس در همدان

دعانویس در همدان  | بهترین دعا نویس خوب و عالی تضمینی همدان >۰۹۳۰۶۶۴۱۶۶۶

جهت تماس با دعانویس در همدان با ما تماس بگیرید > 09306641666

همچنین ببینید >> دعا نویس خوب در مشهد

بهترین دعانویس زاغه همدان

بهترین دعانویس خوب در همدان

دعانویس ما بر هر یک از دعانویسی هایی که شما بخواهید مسلط است.

البته هر چند که فقط دعانویسی اسلامی را انجام می دهند.

ولی نباید قدرت معنوی استاد را انکار کرد که با رفتار مهمربانانه و آرامش دهنده خود ایمان شما را به حق و بر غلبه بر مشکلاتتان افزایش خواهد داد.

یک مشکل خاص برای شما زمانی که با ایمان شما و مشاوره استاد دعانویس خانم ما و مهارت فراوان ایشان و اقداماتی که برای دعا نویسی انجام می دهند

قطعا بزرگترین مشکلات و چالشهای زندگی را برطرف خواهند نمود.

در این ارتباط این کلیدواژه هایی هستند که ما انتظار داریم در همدان بیشترین متقاضی و جستجو را داشته باشند:

  • دعا نویس خوب در  تویسرکان

  • دعا نویس خوب در  نهاوند

  • دعا نویس خوب در زاغه همدان

  • دعانویس خوب در کبودراهنگ همدان

  • دعانویس خوب در روستای الفاوت همدان

 دعانویس در کبودراهنگ همدان

دعانویس تضمینی در همدان

استاد سالهاست که در زمینه دعانویسی فعالیت می کنند و با اخلاق و معرفت خوب و مهارت بالای خود، اغلب چالشها و مشکلات افراد مراجعه کننده

و متقاضی را محقق نموده اند. شما اگر ساکن شهرهای همدان هستید نیازی به حضور مستقیم و ملاقات استاد ندارید

و کافیست با شماره تلفن استاد در تهران 09306641666 همانند ساکنین سایر شهرها از سراسر ایران باشید

کار و مشکلات خود را از طریق تلفن و آنلاین پیش ببرید. خود استاد اخلاقی تعهد نموده اند

که اگر مشکلتان برطرف نشد استاد پول و هزینه شما را باز خواهند گرداند و هزینه را مستردد نمایند.

 

دعانویس در همدان

دعای بهترین دعانویس همدان درباره عافیت و سلامتی و رفع محنت:

زمانی که عقبه بن اسماعیل نابینا گشت پست در خواب دید که گوینده ای در خواب می گفت: این نزدیکی پاسخ‌دهنده ای شنونده دعا .

ای که به هر کسی که بخواهی لطیف و مهرورزی هستی .

بینایی ام را به من بازگردان .

پس بینای او بازگشت .

همچنین به خط رضی دیدم که این چنین نوشته بود :

دعایی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم :

به نابینای آموخت و خداوند بینایی او را بازگرداند و آن این است که دو رکعت نماز گزارد و سپس بگوید:

خداوندا! از تو می خواهم و به درگاه تو دعا می کنم و به تو گرایش دارم و روی به سوی تو دارم به پیامبرت محمد پیامبر مهر و رحمت محمد.

من روی به سوی خدا دارم به واسطه تو که پروردگار تو و پروردگار من است

که با خودت نور دیدگانم و بینایی مرا به من باز گردانی .

آن نابینا چنین کرد و به هنوز برنخواسته بود که خداوند بینای او را بازگرداند .

همچنین از امام رضا علیه السلام: نقل شده است که فرمود:

امام کاظم علیه السلام بر مردی گذشت که دعا می کرد که خداوند او را صبر دهد.

امام کاظم علیه السلام فرمود: این چنین مگو و به جای آن از خدا آفیت و شکر آفیت را بخواه چراکه شکر برا فیت بهتر است از صبر بر بلا .

 

از دعاهای پیامبر خدا صلی الله این بود که:

خداوندا! از تو آفیت و سلامتی می خواهم و سپاسگزاری برا فیت و سلامتی می‌خواهم و عافیت کامل و تمام در دنیا و آخرت .

همچنین نقل شده است که پیامبر خدا صلی الله می فرمود:

خداوندا! از دنیا به تو پناه میبرم چرا که دنیا آخرت را باز می دارد.

و از امام صادق علیه السلام نقل شده است که: در دعایش می فرمود:

خداوندا! بر من منت بگذار به سپردن کارها به خودت و رضایت به تقدیر تو و تسلیم شدن در برابر امرت

تا آنکه شتاب در آنچه عقب انداخته ای را دوست نداشته باشم و عقب انداختن چیزی که پیش انداخت های را نیز نخواهم ای پروردگار جهانیان .

 

 

 


گالری تصاویر:

 

 

دعانویس در مهرشهر کرج

 

دعانویس برای ترس > دعای رفع موهوم و اهزان و ترس و برطرف شدن سختی ها

دعانویس برای ترس

دعانویس برای ترس > دعای رفع موهوم و اهزان و ترس و برطرف شدن سختی ها

دعانویس در این پست احادیث و نقل قول هایی را برای دفع ترس تهیه نموده است. لطفا برای دوری از ترس و دریافت کمک دعانویس با ذکر یک صلوات با شماره 09306641666 تماس بگیرید.

از امام کاظم علیه السلام نقل شده است: که از اجدادش علیه السلام نقل نمود: که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم به علی بن ابیطالب علیه السلام فرمود: ای علی هرگاه کاری سخت برایت پیش آمد و یا بلایی بر تو نازل شد بگو “اللهم انی اسئلک بحق محمد و آل محمد ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تنجینی من هذا الغم.” خداوندا به حق محمد و خاندان محمد از تو درخواست می کنم که بر محمد و خاندان محمّد درود فرستید و مرا از این غم و غصه نجات بخشی .

همچنین ببینید > دعانویس تهران

ابی حمزه گوید: از امام جواد علیه السلام اجازه ورود خواستم امام از خانه بیرون آمد در حالی که لب هایش تکان می خورد و فرمود از این مبهوت شده‌ای ؟ گفتم آری فدایت شوم امام جواد علیه السلام فرمود: به خدا سوگند کلمه گفتم که هیچ کس آن را نگفته مگر آنکه خداوند امر دنیا و آخرتش را کفایت کرده.

گفتم فدایت شوند آن کلمه چیست؟ فرمود هرکس هنگامی که از خانه بیرون میرود بگوید “بسم الله الرحمن الرحیم حسبی الله توکلت علی الله اللهم انی اسئلک خیر اموری کلها و اعوذ بک من خزی الدنیا و عذاب الاخره”. به نام خداوند بخشنده مهربان خداوند مرا بسنده است بر او توکل می کنم خداوندا! از تو خیر کارهایم را می خواهم و از کاری دنیا و عذاب آخرت به تو پناه میبرم به خداوند آنچه می‌خواهد را برآورده خواهد نمود و از این جمله دعایی است دیگر از امام باقر علیه السلام که آن را در کتب اصحابمان یافتم و آن این است که امام باقر علیه السلام به یکی از اصحاب فرمود: آیا دعایی که ما اهل بیت در سختی ها و هراس از شیطان و در کارهایی که توانایی آن را نداریم میخوانی مرا به تو نیاموزم ؟

همچنین ببینید > دعانویس برای پولدار شدن

دعانویس افزایش برکت رزق و روزی  و درآمد توسعه کسب و کار در تمام ایران و جهان < 09306641666

راوی گفت: آری پدر و مادرم به فدایت. امام باقر علیه السلام فرمود: بگو “یا کائنا قبل از کل شیء ان و یا مکون کل شیء و یا باقی بعد کل شیء صلی الله علی محمد و اهل بیته و افعل بی کذا و کذا”. ای که پیش از هر چیز هستی داشته اید و هر چیزی را خودت تو آفریدی و ایکس پس از هرچیز نیز می مانید بر محمد و اهل بیت او درود فرست و چنین و چنان کن و فلان حاجتهای مرا براورده ساز .

دعانویس برای ترس

دعانویس برای دفع ترس

دعانویسی برای ترس

دعانویس دفع ترس

دعای دفع ترس

دعانویس خوب